Iittala – Kaleidoscope: Luonnosta kulttuuriin

Näyttely Iittala – Kaleidoscope: Luonnosta kulttuuriin on esillä Designmuseossa 26.3.-19.9.2021. Aukioloon liittyvät muutokset koronatilanteesta johtuen voivat olla mahdollisia.

Designmuseo on kutsunut arkkitehti Florencia Colombon ja teollinen muotoilija Ville Kokkosen konseptoimaan, kuratoimaan ja suunnittelemaan näyttelyn maailmankuulun suomalaisen designbrändin Iittalan 140-vuotisesta historiasta. Pääosassa on lasi ja rakastetut designklassikot. Suunnittelijat ovat käyttäneet aineistona Designmuseon kattavaa Iittala-kokoelmaa, joka koostuu yli kymmenestä tuhannesta esineestä sekä laajasta arkisto- ja kuvamateriaalista. Näyttelymateriaalia täydentävät lainat yksityisistä sekä julkista kokoelmista. Näyttely kokoaa yhteen Iittalan koko historian ennennäkemättömällä tavalla peilaten sitä vahvasti suomalaisen yhteiskunnan monipolviseen kehitykseen.

Lue lisää ja katso Designmuseon video, jossa kuraattorit Florencia Colombo ja Ville Kokkonen kertovat näyttelyn tekemisen lähtökohdista täältä.

Iittala on tuttu kaikille suomalaisille ja se on kansainvälisesti arvostettu tuotemerkki. Yrityksen ajattomat esineet löytyvätkin tänä päivänä lähes jokaisesta suomalaisesta kodista. Iittalan historia ei ole ollut lineaarinen jatkumo, vaan siitä on muodostunut monisyinen verkosto, jossa tiivistyy suomalaisen kulttuurin, politiikan ja sosiaalisten olojen kehitys. Yrityksestä tuli nopeasti erottamaton osa Suomen teollisen ja luovan kehityksen ydintä. Se on ollut myös merkittävässä osassa muovaamassa Pohjoismaisen muotoilun suuntaa.

Iittalan historia heijastaa ympäröivän maailman muutoksia, esteettisten ja ideologisten liikkeiden kehitystä sekä näistä seurannutta elämäntapojen muutosta. Samalla se ilmentää käsityöläisyyteen, luovuuteen ja sosiaaliseen omatuntoon kytkeytyvien arvojen jatkuvuutta sekä Suomelle tunnusomaisen luontosuhteen perinnön vaalimista.

Iittalan tarina uudessa valossa

Colombo ja Kokkonen johdattavat katsojan laajan aineiston äärelle toisiinsa kietoutuvien runsaan kolmenkymmenen teeman kautta. Teemojen ympärille rakentuu koko Iittalan 140-vuotisesta historiasta piirtyvä moniulotteinen maailma. Ne avaavat laajan ja monipuolisen tarinan ihmisistä, esineistä, tekniikoista, ideoista sekä tapahtumista. Jokaisen teeman alta löytyy aina runsas joukko sitä eri näkökulmasta tarkastelevaa esinettä sisältäen niin prototyyppejä, arkipäivän esineistöä kuin taideteoksiakin. Teemat esineineen myös valottavat Iittalan tuotteiden kehityskaarta raaka-aineista suunnittelu- ja valmistusprosessien kautta osaksi ihmisten arkea.

Kuraattorit avaavat näyttelyn konseptia seuraavasti: - Suomalaisen muotoilun ydintä on mahdotonta tajuta, ellei ymmärrä luonnon ja kulttuurin välistä dialogia. Pohjoismaiden ideologisessa kauneuskäsityksessä esteettisyys on liitetty yhteiskunnan muutokseen. Näin ollen kauneus sai vallankumouksellisia ominaisuuksia. Iittalan lasista näkyy, miten Suomen boreaalinen ekosysteemi nousi tärkeään rooliin monen muotoilijan luovassa kielessä ja taiteellisessa ilmaisussa, tai kutoutui osaksi heidän luovan prosessinsa eri vaiheita. Lasi synnytti ainutlaatuista kommunikoinnin tapaa.

Suomen kulttuurin kehitys 1900-luvulla antoi sysäyksen myös uusille variaatioille lasimuotoilun maailmassa, ja tuotekirjo laajeni ruokapöydiltä sisustamiseen ja valaistukseen. - Nykyaikaisen kulutusyhteiskunnan kehitys toi mukanaan uusia seurustelun muotoja ja rituaaleja, jotka vaikuttivat muodollisiin ja toiminnallisiin kokeiluihin, värin rooliin sekä Iittalan entistä laajempaan materiaalivalikoimaan. Lasi on pysynyt kuitenkin brändin olemuksen ytimessä.

Kirja ja vastuullisuutta käsittelevä tapahtumakokonaisuus

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kirja ja tapahtumaohjelmassa on muun muassa toimittaja, kirjailija Koko Hubaran kuratoima tapahtumakokonaisuus, jonka ajankohtainen teema on vastuullisuus.

Kirja on näyttelyn kuraattorien kirjoittama teos Iittalasta, jonka on kustantanut Phaidon. Colombo ja Kokkonen pohtivat kirjassa yrityksen kulttuurista roolia ennen, nyt ja tulevaisuudessa, ja se antaa monitahoisen kuvan brändistä ja sen perinnöstä. Kirja asemoi Iittalan muotoilun maailmankartalle eri teemojen ja aikakausien kautta.