Myiittala sopimusehdot.

1. Myiittala-yhteisöohjelman jäsenen on oltava vähintään 15 vuoden ikäinen. Myiittala-ohjelma on tarkoitettu yksityishenkilöiden kuluttajakäyttöön. Jäsenyys on maksuton. Iittalalla on oikeus hylätä jäsenhakemus.

2. Myiittala-jäsenten henkilötietoja käsitellään Iittalan henkilörekisterissä. Allekirjoittamalla jäsenhakemuksen hakija hyväksyy Myiittala-ohjelmaan liittyvän henkilötietojen käsittelyn rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Jäsen sitoutuu pitämään käyttäjätunnuksensa ja salasanansa omassa tiedossaan ja vastaa niiden avuilla tehdyistä toimenpiteistä.

3. Myiittala-jäsenetuja voi hyödyntää Iittala-myymälöissä, Iittala outlet -myymälöissä sekä Iittalan verkkokaupassa: store.iittala.fi.

4. Myiittala-jäsenyys on henkilökohtainen ja vain jäsen itse voi tehdä ostoksia, ellei toisin erikseen viestitä. Myiittala-jäsenyyttä ei voi käyttää sellaisen tapahtuman yhteydessä, jossa ostajana on yhteisö.

5. Vain ne ostokset kerryttävät ostossaldoa, joiden maksamisen yhteydessä jäsen on tunnistettu Myiittala-jäseneksi. Ostossaldoon ei voi lisätä jälkikäteen ostoksia, joiden yhteydessä jäsenyyttä ei ole tunnistettu. Etuseteleillä tehdyt ostot eivät kerrytä ostossaldoa.

6. Jotta Iittala voi palvella jäseniä mahdollisimman hyvin, tulee jäsenen ilmoittaa yhteystietojensa muutoksesta Iittalalle. Jäsen voi ylläpitää yhteystietojaan MyProfile-sivulla osoitteessa www.iittala.com/myiittala tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: myiittala@iittala.com.

7. Iittalalla on oikeus lakkauttaa jäsenyys, jos jäsen ei ole hyödyntänyt jäsenetuja viimeisen 16 kk:n aikana tai jos jäsen rikkoo sopimusehtoja. Jäsenyys lakkaa Iittalan tekemällä lakkaamisilmoituksella, joka lähetetään jäsenen sillä hetkellä rekisterissä ilmenevään osoitteeseen. Jäsenyys lakkaa seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen lähetyksestä.

8. Jäsen voi erota Myiittala-ohjelmasta lähettämällä irtisanomisilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen myiittala@iittala.com tai postitse osoitteeseen Fiskars Finland, Myiittala, PL 130, 00561 Helsinki.

9. Iittala varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta lakkauttaa Myiittala-yhteisöohjelman ja muuttaa Myiittala-ohjelman sopimusehtoja. Ehtojen muutosilmoitus tehdään jäsenelle henkilökohtaisesti tai asettamalla päivitetyt ehdot nähtäville Myiittalan verkkosivustolle yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.

10. Myiittala-yhteisöohjelman ylläpitäjä ja myynninedistäjä on Fiskars Finland, Myiittala, PL 130, 00561 Helsinki, puh: 0204 3910 ja sähköposti: myiittala@iittala.com. Myiittala-yhteisöohjelma on perustettu Suomen lainsäädäntöä noudattaen ja siihen sovelletaan Suomen lakia.