Jasper Morrisonin Raami / Stockholm Design Week 2019

Iittalan Creating Atmospheres (When Eating Becomes Form) -näyttely tarkastelee ruokailua käsitteenä ja siihen liittyvää kulttuuria, tapoja ja muotoja. Näyttely avaa Jasper Morrisonin muotoileman Raami-astiasarjan filosofiaa ja herättää katsojan pohtimaan, miten esineet vaikuttavat tunnelmaan ja käyttäytymiseen pöydän ympärillä. Näyttely on avoinna Wetterling Galleriassa Stockholm Design Weekin aikana 5.–8.2.2019.

Näyttely tutkii syömistä käsitteenä: millaisia tapoja, muotoja ja kulttuuria ruokailuun liittyy. Jokainen näyttelyn osa tarkastelee Raami-kokoelmaa eri näkökulmasta ja pohtii, miten esineet vaikuttavat tunnelmaan ja käyttäytymiseen pöydän ympärillä. Näyttelyn konseptista ja suunnittelusta vastaavat Ville Kokkonen ja Florencia Colombo.

Astioiden arkkityypit

Näyttely myös kysyy, mikä määrittelee lautasen, lasin tai kupin? Raami tarjoaa katsojalle yhden mahdollisen vastauksen. Jasper Morrisonin mielestä muotoilijan ei tule vain luoda uusia muotoja, vaan havainnoida ympäröivää maailmaa ja löytää esineille uusia käyttötarkoituksia ”perinpohjaisen tarkastelun, tai mieluiten sattuman ja intuition kautta”. Morrison on kiinnostunut hyvin muotoilluista, arkisista käyttöesineistä, jotka palvelevat käyttötarkoitustaan.

Morrison ihailee ”laatua ja luonnollisuutta, joka anonyymeilla esineillä usein on, kun ne nähdään irrallaan suunnittelijansa nimestä ja brändistä”. Hänen mukaansa anonyymit esineet muistuttavat muotoilijoita siitä, että suunnittelijan tunnettuuden sijaan esineen elinkaaren ratkaisee se, kuinka hyvin muotoilu kestää aikaa.

Uskomme, että funktionaaliset ja esteettisesti miellyttävät esineet luovat kutsuvan tunnelman, mutta jättävät myös tilaa yksilöllisille tulkinnoille ja ihmisten kohtaamiselle.

Viime vuosien aikana olemme lähestyneet ruokailua eri näkökulmien ja teemojen kautta. Olemme pohtineet ihmisten ja kulttuurien suhdetta ruokailun rituaaleihin sekä muotoilun ja tapojen vaikutusta toisiinsa. Stockholm Design Weekin näyttely onkin jatkumoa muun muassa vuonna 2017 Tukholmassa järjestetylle Table Reset -näyttelylle, joka nähtiin myös Iittala & Arabia Muotoilukeskuksessa Helsingissä.