Tietosuoja-käytäntö

Voimaantulopäivä 1.12.2015

 
Fiskars Finland Oy Ab ilmoittaa täten, että keräämme monenlaisia tietoja joko suoraan käyttäjältä tai seuraamalla käyttäjän Fiskars Finland Oy Ab:n verkkosivustojen käyttöä. Voimme myös yhdistää muista lähteistä saatavia tietoja suoraan keräämiimme tietoihin. Keräämme näitä tietoja voidaksemme tarjota tuotteitamme ja palveluitamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme vaivattoman ostoskokemuksen sekä tehostaaksemme verkkosivustojemme toimintaa ja ylläpitoa. 
 
Tässä tietosuojakäytännössä kerromme, kuinka Fiskars Finland Oy Ab kerää, käsittelee ja jakaa keräämiään tietoja. Tämä tietosuojakäytäntö koskee Fiskars Finland Oy Ab:n sivustoja, tuotteita ja palveluita, jotka keräävät tietoja tai joista on linkki tähän tietosuojakäytäntöön tai joilla tietosuojakäytäntö on näkyvissä. Tämä tietosuojakäytäntö ei koske kolmannen osapuolen palveluita tai sivustoja, jotka voivat olla linkitettyinä Fiskars Finland Oy Ab:n sivustoihin ja joilla voi olla niiden omia tietosuojakäytäntöjä. Fiskars Finland Oy Ab ei vastaa tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai palveluiden tietosuojamenettelyistä tai -käytännöistä.
 
Fiskars Finland Oy Ab tarkoittaa Fiskars Finland Oy Ab:tä tytäryhtiöineen (johon voidaan tässä asiakirjassa viitata myös monikon ensimmäisessä persoonassa). 
 
Keräämme verkkosivustoiltamme henkilötietoja ja muita tietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Huolehdimme käyttäjän tietosuojan säilymisestä ja käsittelemme keräämiämme tietoja huolellisesti asianmukaisia tietosuoja- ja henkilötietolakeja noudattaen.
 
Käyttäjän on hyvä lukea tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti, sillä se sisältää tärkeitä tietoja keräämistämme henkilötiedoista ja muista tiedoista. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, hänen ei tule käyttää verkkosivustojamme tai palveluitamme eikä lähettää Fiskars Finland Oy Ab:lle henkilötietojaan tai muita tietoja. 

Kerättävät tiedot

Keräämme tietoja joko suoraan käyttäjältä tai automaattisesti seuraavassa kuvatulla tavalla.
 
Käyttäjän antamat tiedot
 
Keräämme tietoja, joita tarvitaan, kun
•    lähetämme Iittala-verkkokaupassa tehtyjä tilauksia 
•    käyttäjä rekisteröityy jäseneksi Myiittala-yhteisöön ja kirjautuu Myiittala-tiliin
•    suoritetaan muita verkkosivustojemme käyttöön, tuotteisiimme tai palveluihimme liittyviä pyyntöjä.
 
Käyttäjältä suoraan kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika tai ikä, sukupuoli, kieli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, maksutiedot, käyttäjänimi, salasana sekä hyväksynnät ja palautteet, jotka käyttäjä antaa verkkosivustoissamme. 
 
Verkkosivustojemme ja palvelujemme käytöstä saatavat tiedot 
 
Verkkosivustojamme tai interaktiivisia tuotteitamme ja palveluitamme käytettäessä keräämme esimerkiksi seuraavia tietoja: käyttäjän selain, IP-osoite ja sijainti, palvelun käyttöaika, sivusto, jonka linkin kautta sivustoamme käytettiin, käyttäjän tarkastelemat sivut ja sisältö, käytetyt ominaisuudet ja linkit sekä evästeet ja muut yksilöivät tunnisteet. (Lisätietoja keräämistämme evästeistä on kohdassa Evästekäytäntö)
 
Tiedot ostoksista
 
Keräämme tietoja, jotka liittyvät käyttäjän tekemiin ostoksiin sekä muuhun asiointiin kanssamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot tilatuista tuotteista, toimituksista, luottokorteista, laskutusosoitteista sekä muista kaupankäyntiin liittyvistä asioista. Voimme pitää myös rekisteriä yhteydenotoista ja kirjeenvaihdosta asiakaspalvelumme kanssa sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Maksujen käsittelyssä voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen toimittajien palveluita, missä tapauksessa käyttäjä ohjautuu tällaisen kolmannen osapuolen toimittajan sivustoon.  
 
Henkilötietojen käsittely ja käyttö
 
Fiskars Finland käyttää ja käsittelee omilta verkkosivustoiltaan keräämiään henkilötietoja jäljempänä kuvatuissa tarkoituksissa. Tietojen käsittely tarkoittaa tässä henkilötietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, käyttöä, siirtoa, paljastamista, varastointia, muokkausta, yhdistelemistä, suojaamista, poistamista ja hävittämistä. 
 
Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
•    tuotteiden tarjoaminen, personointi ja kehittäminen, palveluiden toimivuuden varmistaminen sekä verkkosivustojen käyttäminen ja ylläpitäminen 
•    tilausten käsitteleminen sekä asiakkaan ja Fiskars Finland Oy Ab:n välisten sopimusten noudattaminen
•    käyttäjän tunnistaminen sekä petosten ja väärinkäytösten ehkäiseminen ja selvittäminen
•    viestiminen markkinointi- ja tutkimustarkoituksissa (esimerkiksi markkinatutkimuksen tekeminen tai uusista tuotteista tai alennuksista ilmoittaminen). Meillä on oltava sovellettavan lain mukainen käyttäjän suostumus, ennen kuin voimme käyttää henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.
 
Saatamme yhdistellä tietoja, jotka olet antanut käyttäessäsi tuotteitamme ja palveluitamme myymälöissämme, sekä tietoja, jotka saamme käyttäessäsi Fiskars Finland Oy Ab:n verkkosivustoja esimerkiksi Myiittala-yhteisön jäsenenä.
 
Henkilötietojen jakaminen
 
Emme myy, vuokraa tai muutoin paljasta käyttäjän henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tästä tietosuojakäytännöstä poikkeavalla tavalla. 
 
Jaamme henkilötietoja vain seuraavassa mainittujen tahojen kanssa, mainittuihin tarkoituksiin:
 
•    Tytäryhtiöt ja kolmannen osapuolen toimittajat. Jaamme henkilötietoja Fiskars Finland Oy Ab:n tytäryhtiöiden kanssa sekä sellaisten valtuutettujen kolmannen osapuolen toimittajien kanssa, jotka käsittelevät tietoja puolestamme antamiemme ohjeiden ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Toimittajia, joiden kanssa voimme jakaa henkilötietoja, ovat esimerkiksi laskutusyritykset, yritykset, jotka toimittavat tilauksia tai tuottavat muita palveluita kuten asiakaspalvelua, sekä yritykset, jotka analysoivat ja hallinnoivat puolestamme kuluttajatietoja, tekevät luottotarkistuksia sekä toteuttavat markkinatutkimuksia ja markkinointikampanjoita. Nämä valtuutetut kolmannen osapuolen toimittajat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin, ja toimittajat ovat velvollisia pitämään henkilötiedot luottamuksellisina. Edellytämme heidän myös suojaavan käyttäjän henkilötiedot asianmukaisella tavalla. 
 
•    Kansainvälinen tiedonsiirto. Palveluidemme tarjonnassa saatetaan käyttää useissa eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tämän vuoksi henkilötietoja saatetaan siirtää rajojen yli pois maasta, jossa käyttäjä on käyttänyt palveluitamme. Varmistamme tällaisissa tilanteissa kaikin kohtuullisin keinoin, että tiedonsiirrolle on lailliset perusteet ja että henkilötiedot suojataan riittävällä tavalla sovellettavan lain vaatimusten mukaisesti. 
 
•    Lakiin perustuvat pyynnöt. Velvoittavan lainsäädännön mukaan meitä voidaan vaatia vastaamaan oikeudenkäyntimenettelyihin tai lakiin perustuviin pyyntöihin paljastaa henkilötietoja viranomaisille tai kolmansille osapuolille. 
 
•    Etujemme suojaaminen ja petostentorjunta. Sovellettavia lakeja noudattaen saatamme paljastaa tai muutoin käsitellä henkilötietoja myös puolustaaksemme Fiskars Finland Oy Ab:n oikeutettuja etuja (esimerkiksi siviili- tai rikosoikeuskäsittelyissä) sekä torjuaksemme petoksia. 
 
•    Fuusiot ja yritysostot. Liiketoimintojen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä (esimerkiksi fuusioissa ja yritysostoissa) saatamme paljastaa henkilötietoja mahdollisille tai todellisille ostajille tai heidän neuvonantajilleen.
 
Lasten henkilötiedot
 
Hyväksymme tuotetilauksia vain 18 vuotta täyttäneiltä kuluttajilta. Emme siis kerää lasten henkilötietoja.
 
Henkilötietojen suojaustoimet
 
Vain valitut Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät sekä valitut Fiskars Finland Oy Ab:n puolesta tai toimeksiannosta työskentelevät työntekijät (eli ”valtuutetut kolmannet osapuolet”) voivat käyttää ja käsitellä asiakkaiden henkilötietoja. Kaikilla tällaisia tietoja käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen, Fiskars Finland Oy Ab:n myöntämä käyttöoikeus. Käyttöoikeustasot vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisten tietojen käyttöä tai käsittelyä henkilön toimenkuva edellyttää. Järjestelmämme on suojattu palomuurilla. Henkilötietoja sisältävät, manuaalista säilytystä ja käsittelyä vaativat asiakirjat on varastoitu lukittuihin ja paloturvallisiin tiloihin. Vain erityisesti valtuutetut Fiskars Finland Oy Ab:n ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijät voivat käyttää ja käsitellä tällaisia manuaalisesti säilytettäviä asiakkaiden henkilötietoja. Kaikkia Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijöitä ja valtuutettujen kolmansien osapuolten työntekijöitä, joilla on oikeudet käsitellä asiakkaiden henkilötietoja, vaaditaan pitämään tällaiset tiedot luottamuksellisina.
 
Valitettavasti tietojen siirtäminen Internetissä ei koskaan ole täysin suojattua. Vaikka pyrimme suojaamaan käyttäjän henkilötiedot parhaalla mahdollisella tavalla, emme voi taata käyttäjän sivustoomme lähettämien tietojen suojausta; tietojen lähettäminen on aina asiakkaan omalla vastuulla. Vastaanotettuamme käyttäjän lähettämät tiedot pyrimme estämään niiden luvattoman käytön tiukoilla käytännöillä ja suojausominaisuuksilla.

Henkilötietoja koskevat oikeudet
 
Fiskars Finland haluaa varmistaa, että hallussamme olevat henkilötiedot ovat paikkansa pitävät, ja siksi pyydämme käyttäjää päivittämään tietonsa niiden muuttuessa. Tarvittaessa poistamme väärät tai tarpeettomat henkilötiedot.
 
Profiilia ja henkilötietoja voi käyttää ja hallita Myiittala-tilin kautta. Profiilin käyttäminen edellyttää kirjautumista käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos et voi käyttää Fiskars Finland Oy Ab:n keräämiä tietoja Myiittala-tilisivujen kautta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme soittamalla numeroon 0204 39 5000 (paikallispuhelun hinnalla) tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen verkkokauppa@iittala.com.
 
Käyttäjällä on oikeus lopettaa markkinointiviestiemme tilaus sekä pyytää, että lopetamme henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointi- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Markkinointiviestit voi peruuttaa muokkaamalla Myiittala-tilin profiilisivua, ottamalla yhteyttä Fiskars Finland Oy Ab:hen osoitteessa verkkokauppa@iittala.com tai napsauttamalla kaikkiin markkinointisähköpostiviesteihin sisältyvää peruutuslinkkiä. Huomaathan, että Fiskars Finland Oy Ab voi tarvita joitakin lisätietoja varmistaakseen käyttäjän henkilöllisyyden ja toteuttaakseen käyttäjän pyynnön. Huomaa myös, että sovellettavassa laissa voi olla rajoituksia ja muita määräyksiä, jotka liittyvät käyttäjän henkilötietoja koskeviin oikeuksiin. Lopuksi huomautamme vielä, että vaikka käyttäjä peruuttaisikin markkinointiviestit ja muut Fiskars Finland Oy Ab:n viestit, voimme silti ottaa käyttäjään yhteyttä sekä tiedottaa tuotteisiimme tai palveluihimme liittyvistä kriittisistä hälytyksistä.
 
Käyttäjä voit tehdä useita henkilötietoihin liittyviä valintoja. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:
 
Käyttäjä voi olla antamatta tietojaan (tässä tapauksessa käyttäjä ei voi tehdä tilauksia sivustostamme).
Käyttäjä voi olla antamatta valinnaisia tietoja (kuten verkkolomakkeissa on ilmoitettu).
Käyttäjä voi perua antamansa hyväksynnän henkilötietojensa käytöstä edellä mainitusti.
Käyttäjä voi päivittää henkilötietonsa, jolloin poistamme vanhat tiedot.
Käyttäjä voi muuttaa tapaa, jolla haluaa meidän ottavan yhteyttä (katso [lisää linkki]).
Käyttäjä voi muuttaa selaimen asetuksia estääkseen evästeet, saadakseen ilmoituksen, kun eväste vastaanotetaan, tai poistaakseen evästeet käytöstä.
 
Evästeiden ja muiden samankaltaisten tekniikoiden käyttö
 
Evästeet ovat pieniä, yleensä kirjaimista ja numeroista koostuvia tiedostoja, jotka verkkopalvelin asettaa tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen käyttäjän käyttäessä tiettyjä verkkosivustoja. Evästeet tallentuvat verkkoselaimeen sivustojamme selattaessa. 
 
Fiskars Finland Oy Ab:n verkkosivustoissa voidaan käyttää evästeitä sivustojen käytön sujuvoittamiseksi etenkin seuraavia tarkoituksia varten:
 
•    sivuston selailun sujuvoittaminen niin, ettei sivulta toiselle siirryttäessä tarvitse kirjautua sisään uudelleen
•    mieltymysten tallentaminen 
•    kohdennettujen mainosten ja suositusten valitseminen ja näyttäminen
•    tuotteidemme myynnin edistäminen omissa verkkosivustoissamme sekä valituissa kolmannen osapuolen sivustoissa
•    sivustojen analyysitietojen kerääminen ja verkkosivustojemme parantaminen.
 
Fiskars Finland Oy Ab voi käyttää myös verkkojäljitteitä (eli pikselitunnisteita) verkkosivujensa yhteydessä. Verkkojäljitteet ovat verkkosivustoon asetettuja elektronisia kuvia, jotka auttavat käyttämään verkkosivuston tiettyjä evästeitä, pitämään lukua sivuston kävijämäärästä sekä parantamaan palveluita. Verkkojäljitteet keräävät tietoa esimerkiksi käyttäjän IP-osoitteesta tapahtuneesta käytöstä. 
 
Fiskars Finland Oy Ab:n verkkosivustoissa voidaan käyttää niin sanottuja flash-evästeitä eli Flash Local Shared Objects -evästeitä tietojen tallentamiseksi käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen. Flash-evästeitä käytetään etenkin silloin, kun verkkosivustossamme on käytetty Adobe Flash -tekniikoita, ja näitä evästeitä käytetään samanlaisiin tarkoituksiin kuin selaimen evästeitäkin. 
 
Evästeet voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä useimmissa selaimissa. Selaimen toimintojen mukaan evästeet voi myös ehkä poistaa tietokoneesta tai laitteesta.
 
Voit lukea evästekäytännöstämme lisätietoja siitä, miten käytämme evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia tekniikoita sekä siitä, miten voit hallita niitä. Suosittelemme, että luet evästekäytäntömme huolellisesti ennen verkkosivustojemme käyttöä tai selailua, sillä sivustojen käyttö ja selailu tulkitaan sivustojemme evästeiden, verkkojäljitteiden ja vastaavien tekniikoiden käytön hyväksymiseksi.
 
Henkilötietojen hallinta
 
Käyttäjän henkilötietoja hallinnoi
Fiskars Finland Oy Ab / Fiskars Finland 
Y-tunnus 0107936-3
Hämeentie 135
00560 Helsinki
Suomi

Tietosuojakäytännön muutokset
 
Fiskars Finland pidättää oikeuden muuttaa ja muokata tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Kun julkaisemme tämän tietosuojakäytännön muutoksia, tietosuojakäytännön yläosassa näkyvä voimaantulopäivä muuttuu päivämääräksi, jona muutokset astuvat voimaan. Jos muutokset ovat perustavanlaatuisia ja vaikuttavat käyttäjään epäsuotuisasti, Fiskars Finland Oy Ab ilmoittaa muutoksista näkyvästi tämän tietosuojakäytännön alussa sekä verkkosivustojemme kotisivulla.  
 
Yhteystiedot
 
Yleisissä tietosuoja-asioissa, Myiittala-tiliin liittyvissä ongelmissa tai markkinointiviestinnän peruuttamista koskevissa asioissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen verkkokauppa@iittala.com.