Myiittala algemene voorwaarden

  1. Aanvragers van het gratis Myiittala programma dienen 15 jaar of ouder te zijn. Het Myiittala programma is alleen bestemd voor persoonlijk, particulier gebruik. Het lidmaatschap is gratis. Iittala behoudt zich het recht voor een aanvraag voor lidmaatschap te weigeren.
  2. Persoonlijke gegevens van Myiittala leden worden opgeslagen in de Myiittala database. Wanneer een aanvrager het aanmeldingsformulier ondertekent, accepteert hij/zij dat persoonlijke gegevens worden gebruikt zoals beschreven in de informatie over de algemene voorwaarden op de website. Het lid verplicht zich tot geheimhouding van zijn/haar persoonlijke gebruiksnaam en wachtwoord en is verantwoordelijk voor acties die worden gedaan met deze inloggegevens.
  3. De voordelen van het Myiittala lidmaatschap gelden uitsluitend in Iittala winkels.
  4. Het Myiittala lidmaatschap is persoonlijk en kan alleen worden gebruikt voor aankopen door het lid zelf, tenzij anders aangegeven. Het Myiittala lidmaatschap kan niet worden gebruikt voor transacties waarbij de koper een zakelijke entiteit is.
  5. Het totaal van de aankopen wordt alleen berekend over aankopen waarbij het lid zich kenbaar heeft gemaakt als Myiittala lid. Indien het lidmaatschap niet geïdentificeerd wordt tijdens een aankoop, wordt deze aankoop niet achteraf toegevoegd aan het totaal. Aankopen met Myiittala cadeaubonnen worden niet toegevoegd aan het totaal.
  6. Om een optimale service te bieden, dient het lid Myiittala te informeren over gewijzigde contactgegevens. Het lid kan tevens zijn/haar contactgegevens updaten door in te loggen op www.iittala.com/myiittala (MyProfile > Personal info).
  7. Iittala behoudt zich het recht voor een lidmaatschap te beëindigen, indien een lid zijn/haar lidmaatschap in de voorafgaande 16 maanden niet heeft gebruikt, of indien het lid zich niet aan de algemene voorwaarden heeft gehouden. Het lidmaatschap eindigt wanneer Iittala het lid een bericht van opzegging van het lidmaatschap stuurt, geadresseerd aan het op dat moment geregistreerde adres. Het lidmaatschap eindigt 7 dagen na het versturen van het bericht van opzegging.
  8. Leden kunnen zich afmelden voor Myiittala door een opzeggingsbericht te sturen naar myiittala@iittala.com of een brief naar Iittala, Myiittala, P.O. Box 130, 00561 Helsinki, Finland.
  9. Iittala behoudt zich het recht voor op elk moment, zonder afzonderlijke aankondiging, het Myiittala programma te beëindigen en voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Veranderingen in de algemene voorwaarden worden ofwel aan leden persoonlijk medegedeeld ofwel kenbaar gemaakt middels het plaatsen van een ge-update versie van de algemene voorwaarden op de Myiittala website, 1 maand voordat de veranderingen van kracht zullen zijn.