Privacybeleid

Ingangsdatum 1.12.2015
"Fiskars Finland deelt u mede dat vele soorten van informatie van u worden verzameld, hetzij rechtstreeks, hetzij door het volgen van uw interactie met websites van Fiskars Finland. We kunnen tevens informatie die beschikbaar is uit andere bronnen combineren met informatie die we rechtstreeks verzamelen. We verzamelen deze informatie om u onze producten en diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; om een vlotte winkelervaring te creëren; en om onze websites doeltreffend te beheren.

Dit Privacybeleid legt uit hoe Fiskars Finland de verkregen informatie verzamelt, verwerkt en deelt. Dit Privacybeleid geldt voor de websites, producten en diensten van Fiskars Finland die gegevens verzamelen, gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid of het weergeven. Dit Privacybeleid geldt niet voor de websites, producten en diensten van derden die gekoppeld zijn aan websites van Fiskars Finland, die hun eigen privacybeleid kunnen hebben. Fiskars Finland is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en het beleid van dergelijke websites en diensten van derden.
"
"Fiskars Finland deelt u mede dat vele soorten van informatie van u worden verzameld, hetzij rechtstreeks, hetzij door het volgen van uw interactie met websites van Fiskars Finland. We kunnen tevens informatie die beschikbaar is uit andere bronnen combineren met informatie die we rechtstreeks verzamelen. We verzamelen deze informatie om u onze producten en diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; om een vlotte winkelervaring te creëren; en om onze websites doeltreffend te beheren.

Dit Privacybeleid legt uit hoe Fiskars Finland de verkregen informatie verzamelt, verwerkt en deelt. Dit Privacybeleid geldt voor de websites, producten en diensten van Fiskars Finland die gegevens verzamelen, gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid of het weergeven. Dit Privacybeleid geldt niet voor de websites, producten en diensten van derden die gekoppeld zijn aan websites van Fiskars Finland, die hun eigen privacybeleid kunnen hebben. Fiskars Finland is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken en het beleid van dergelijke websites en diensten van derden.
"

De informatie die we verzamelen
We verzamelen informatie rechtstreeks bij u of automatisch zoals hieronder omschreven.

Informatie die u ons geeft
"We verzamelen informatie die nodig is om:
•    uw bestellingen te verwerken wanneer u in de Iittala webshop winkelt,
•    u te registreren als lid van Myiittala en u aan te melden met uw Myiittala account, en
•    elk ander verzoek te vervolledigen dat is verbonden met het gebruik van onze websites, producten of diensten.
"

Informatie die we rechtstreeks bij u verkrijgen is onder meer uw naam, geboortedatum, geslacht, taal, e-mailadressen, telefoonnummer, postadres, betalingsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en de toestemmingen en feedback die u geeft op onze websites.

Informatie die we verkrijgen via uw gebruik van onze website en diensten
We verzamelen informatie die verband houdt met uw aankopen en andere interacties die u met ons hebt. Dergelijke informatie omvat bijvoorbeeld details van de bestelde producten en leveringen, gegevens van uw creditcard, factureringsadres en andere transactionele gegevens. We houden ook gegevens bij over het contact of de communicatie tussen u en onze Customer Service, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. We kunnen ook andere marktdeelnemers uw betaling laten verwerken. In dat geval wordt u omgeleid naar de pagina's van dergelijke marktdeelnemers.  

Informatie over uw aankopen
We verzamelen informatie die verband houdt met uw aankopen en andere interacties die u met ons hebt. Dergelijke informatie omvat bijvoorbeeld details van de bestelde producten en leveringen, gegevens van uw creditcard, factureringsadres en andere transactionele gegevens. We houden ook gegevens bij over het contact of de communicatie tussen u en onze Customer Service, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. We kunnen ook andere marktdeelnemers uw betaling laten verwerken. In dat geval wordt u omgeleid naar de pagina's van dergelijke marktdeelnemers. 

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken

Fiskars Finland gebruikt en verwerkt de via haar websites verkregen persoonlijke gegevens voor de onderstaande doeleinden. Het verwerken van informatie betekent hier het verzamelen, vastleggen, ordenen, gebruiken, overbrengen, openbaar maken, opslaan, manipuleren, combineren, beschermen, verwijderen en wissen van persoonlijke gegevens.


We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:
 

 • de aangeboden producten aan te bieden, personaliseren en verbeteren, in te staan voor de functionaliteit van onze diensten en onze websites te beheren,
 • uw bestellingen te verwerken en om elk contract tussen u en Fiskars Finland na te komen,
 • u te identificeren, alsook fraude en ander misbruik te voorkomen en onderzoeken,
 • met u te communiceren voor marketing- en onderzoeksdoeleinden (bijvoorbeeld om marktonderzoeken uit te voeren of om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en acties).

Voorafgaand aan het gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden vragen we uw toestemming zoals vereist door de relevante toepasselijke wetgeving.
We kunnen informatie die u ons hebt verstrekt tijdens uw interactie met onze producten en diensten in onze winkels combineren met informatie verkregen via uw interactie met websites van Fiskars Finland, bijvoorbeeld als lid van Myiittala.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

Behalve zoals omschreven in dit Privacybeleid zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, leasen, verhuren of op een andere manier openbaar maken aan derden zonder uw toestemming.

We delen uw persoonlijke gegevens met de hieronder beschreven partijen en om volgende redenen:

 • Filialen en externe verkopers. We delen uw persoonlijke gegevens met filialen van Fiskars Finland en geautoriseerde externe verkopers die deze voor ons verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacybeleid. Dit kan ondermeer inhouden dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de facturerende bedrijven, bedrijven die uw aankopen leveren of andere diensten (zoals Customer Serviceen) verlenen, alsook bedrijven die voor ons klantengegevens analyseren en beheren, de kredietwaardigheid controleren, marktonderzoek uitvoeren en marketingcampagnes opzetten. Deze geautoriseerde externe verkopers mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die in dit Privacybeleid worden beschreven en moeten uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden. We eisen ook dat ze geschikte beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Internationale overschrijvingen. Onze diensten kunnen worden geleverd met behulp van resources en servers die zich in verschillende landen bevinden. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere landen dan het land waarin u onze diensten gebruikt. In dergelijke gevallen zullen wij redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht voldoet aan de wettelijke eisen en dat uw persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd, conform de toepasselijke wetgeving.
 • Wettige verzoeken. Het kan voorkomen dat wij door de wet gedwongen worden om in te gaan op gerechtelijke procedures of wettige verzoeken om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan bepaalde autoriteiten of derden.
 • Bescherming van onze belangen en de bestrijding van fraude. We kunnen uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de geldende wetten, bekendmaken of anderszins verwerken om de rechtmatige belangen van Fiskars Finland te verdedigen (bijvoorbeeld in burgerlijk of strafrechtelijk gerechtelijke procedures) en bij de bestrijding van fraude.
 • Overnames en acquisities. In geval van een reorganisatie van onze bedrijven (bijvoorbeeld Overnames en acquisities) kunnen we uw persoonlijke gegevens bekend maken aan potentiële of werkelijke kopers of hun adviseurs.Persoonlijke gegevens van kinderen

Productbestellingen worden door ons alleen aanvaard als de klant 18 jaar of ouder is. Daarom verzamelen we geen persoonlijke gegevens van kinderen.

 

Maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen

Alleen benoemd personeel van Fiskars Finland en derden die namens Fiskars Finland of in opdracht van Fiskars Finland (hierna "Geautoriseerde derde partijen" genoemd) handelen hebben recht op toegang tot of het verwerken van persoonlijke gegevens van klanten. Alle personen die dergelijke gegevens verwerken hebben persoonlijk recht op het gebruik, verleend door Fiskars Finland. We hebben verschillende toegangsniveaus gemaakt op basis van het type gegevens dat een persoon moet openen of verwerken volgens zijn/haar functieomschrijving. Onze systemen worden beschermd door een firewall. Handmatig bijgehouden en verwerkte documenten die persoonlijke gegevens van klanten bevatten, worden in een vergrendeld en brandveilig pand bewaard. Alleen specifiek benoemd personeel van Fiskars Finland of geautoriseerde derden hebben recht op toegang tot of het verwerken van dergelijke handmatig bewaarde persoonlijke gegevens van klanten. Alle personeelsleden van Fiskars Finland of personeelsleden van geautoriseerde derden die recht hebben op toegang tot de persoonlijke gegevens van klanten, zijn verplicht om dergelijke gegevens vertrouwelijk te houden.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens verzonden naar onze website; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.


Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Fiskars Finland wil ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten nauwkeurig zijn en raadt u daarom aan om uw gegevens bij te werken in het geval van wijzigingen.  We ondernemen ook de nodige stappen om onjuiste of onnodige persoonlijke gegevens te verwijderen.

U kunt uw profiel en uw persoonlijke gegevens openen en beheren vanuit uw Myiittala account. U moet zich aanmelden met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot uw eigen profiel. Als u via de pagina's van uw Myiittala account geen toegang hebt tot persoonlijke gegevens die door Fiskars Finland zijn verzameld, moet u telefonisch contact opnemen met onze Customer Service op het nummer 00800 800 57800 (lokale tarieven zijn van toepassing) of per e-mail via het e-mailadres webstore@iittala.com. Onze Customer Service is Engelstalig.


U hebt het recht om u af te melden voor onze marketingberichten en om ons te verzoeken om te stoppen met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing- of marktonderzoekdoeleinden. Als u geen marketingberichten meer wilt ontvangen, bewerkt u de profielpagina van uw Myiittala account, neemt u contact op met Fiskars Finland via webstore@iittala.com of volgt u de koppeling voor uitschrijven die u in alle marketing-emails kunt vinden. Houd ermee rekening dat Fiskars Finland mogelijk wat extra informatie nodig heeft om u te identificeren en aan uw verzoek te beantwoorden. Houd er ook rekening mee dat de toepasselijke wetten beperkingen en andere bepalingen kunnen bevatten met betrekking tot uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u hebt gekozen voor uitschrijving van de marketingberichten en andere berichten van Fiskars Finland, kunnen we toch nog steeds contact met u opnemen of met u communiceren om u belangrijke meldingen met betrekking tot onze producten of diensten te sturen.

U hebt verschillende opties met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze opties zijn:

 • Het niet verstrekken van uw gegevens (al bent u dan niet in staat om op onze website te bestellen).
 • Het niet verstrekken van aanvullende gegevens (zoals aangegeven in webformulieren).
 • Het intrekken van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, zoals hierboven omschreven.
 • Het bijwerken van uw persoonlijke gegevens. In dit geval zullen wij de oude gegevens verwijderen.
 • Het bijwerken van de voorkeur van de manier waarop wij contact met u opnemen (zie Mijn account).
 • Het wijzigen van uw browserinstellingen om cookies te blokkeren, en melding te krijgen wanneer u een cookie ontvangt of om cookies uit te schakelen.

 

Ons gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine bestanden, meestal van letters en cijfers, die door een webserver op uw computer of apparaat worden geplaatst wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies worden in uw browser opgeslagen wanneer u op onze websites surft.

Fiskars Finland-websites gebruiken mogelijk cookies om uw ervaring op onze websites te optimaliseren, en met name om:

 

 • Ervoor te zorgen dat u van een naadloze ervaring kunt genieten en van de ene naar de andere pagina kunt bladeren, zonder u opnieuw te moeten aanmelden
 • Uw voorkeuren te bewaren
 • Gerichte reclame en aanbevelingen te selecteren en weer te geven
 • Onze producten te promoten op onze websites en op de websites van geselecteerde derde partijen
 • Website analytics te verzamelen en onze websites te verbeteren.Fiskars Finland kan webbeacons (ook "pixel tags" genoemd) gebruiken in combinatie met haar webpagina's. Webbeacons zijn elektronische afbeeldingen die worden geplaatst op een website die ons doorgaans helpen toegang te krijgen tot bepaalde cookies op de website, het aantal bezoekers aan onze websites te tellen en onze diensten te verbeteren. Webbeacons verzamelen bijvoorbeeld informatie over de bezoeken vanaf uw IP-adres.

Onze Fiskars Finland-websites kunnen ook gebruik maken van "flash cookies", d.w.z. Flash Local Shared Objects (lokaal gedeelde objecten) om gegevens op uw computer of apparaat op te slaan. Deze flash cookies worden vooral gebruikt wanneer onze websites Adobe Flash-technologieën gebruiken en worden gebruikt voor doeleinden die te vergelijken zijn met de doeleinden van browser cookies.

Bij de meeste browsers kunt u het gebruik van cookies in- of uitschakelen. U kunt tevens cookies van uw computer of apparaat verwijderen als uw browser functie bevat.

In ons Cookiebeleid  kunt u meer informatie vinden over ons gebruik van cookies, webbeacons en soortgelijke technologieën en hoe we deze beheren. We raden u aan om ons Cookiebeleid zorgvuldig te lezen voordat u onze websites gebruikt of bezoekt, want het gebruik van of een bezoek aan onze websites wordt door ons beschouwd als uw aanvaarding van het gebruik van cookies, webbeacons en soortgelijke technologieën op onze websites.Wie beheert uw persoonlijke gegevens?

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is:
Fiskars Finland Oy Ab/ Fiskars Finland
Bedrijfs-ID 0107936-3
Hämeentie 135
00560 Helsinki
Finland

 

Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Fiskars Finland behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aan dit Privacybeleid posten, passen we de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid aan om aan te tonen wanneer de wijzigingen van toepassing zijn geworden. Als de wijzigingen van belang zijn en een nadelig effect hebben op u, post Fiskars Finland een duidelijke kennisgeving over dergelijke wijziging aan het begin van dit Privacybeleid en op de startpagina van onze websites. 

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor algemene kwesties over privacy, kwesties in verband met uw Myiittala account of om u uit te schrijven van onze marketingberichten, neemt u contact op met onze Customer Service via webstore@iittala.com.