Myiittalas villkor

  1. En medlem av Myiittala-programmet ska vara minst femton år gammal. Myiittalas program är endast avsett för privatpersoners personliga bruk. Medlemskap i Myiittala är gratis. Iittala har rätt att avslå en ansökan om medlemskap.
  2. Myiittala-medlemmars personuppgifter kommer att hanteras i Myiittalas personregister. Genom att underteckna ansökningsblanketten accepterar du att dina personuppgifter kommer att behandlas på det sätt som anges i beskrivningen. Som medlem förbinder du dig att hålla ditt användarnamn och lösenord hemligt och du är ansvarig för alla handlingar som görs med nämnda användar-ID.
  3. Medlemsförmåner som tillkommer Myiittala-medlemmar kan användas i Iittala-butiker, Iittala-outlets och Iittalas nätbutik.
  4. Myiittala-medlemskapet är personligt och endast medlemmen själv kan göra inköp om inget annat specifikt anges. Myiittala-medlemskap kan inte användas för transaktioner där köparen är en juridisk person.
  5. Inköpsbeloppet berättigar till bonus endast om köparen har identifierats som Myiittala-medlem före köpet. Om medlemskapet inte har identifierats i samband med köp kan sådana inköp inte göras bonusgrundande i efterhand. Inköp med kuponger är inte bonusgrundande.
  6. För att Myiittala ska vara till maximal nytta för medlemmarna ska varje medlem informera Myiittala om eventuella förändringar i kontaktuppgifterna. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter själv genom att logga på webbplatsen www.iittala.com/myiittala (Min profil).
  7. Iittala har rätt att avsluta medlemskapet om en medlem inte har utnyttjat sina medlemsförmåner under de senaste 16 månaderna eller om en medlem har brutit mot villkoren för Myiittala-programmet. Medlemskapet upphör om Iittala skickar ett meddelande om uppsägning till medlemmen med hjälp av kontaktuppgifterna som vid den tidpunkten finns i registret. Medlemskapet betraktas som avslutat sju dygn efter att meddelande om uppsägning skickats.
  8. En medlem kan lämna Myiittala-programmet genom att skicka ett uppsägningsmeddelande per e-post till adressen myiittala@iittala.com eller per post till Iittala Group, Myiittala, PL 130, 00561 Helsingfors, Finland.
  9. Iittala förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avsluta Myiittala-programmet och ändra eller komplettera villkoren för Myiittala-programmet. Information om ändringar i villkoren skickas till medlemmen personligen eller publiceras som en uppdaterad version av villkoren på Myiittalas webbplats en (1) månad innan ändringarna träder i kraft.
  10. Ägare och registeransvarig för Myiittala-programmet är Iittala Group Oy Ab, Myiittala, P.O. Box 130, 00561 Helsingfors, Finland, tel: +358 204 3910, e-post: myiittala@iittala.com. Myiittala-programmet är etablerat i enlighet med finsk lag och styrs av denna.