Vieno Motors – Ett floristframträdande

Foto Yehia Eweis

Vieno Motors är en floristföreställning initierad av bildkonstnären Ilona Valkonen. Under föreställningen kombinerar konstnärerna blommor med olika material såsom elkablar eller mindre rörbitar vilket resulterar i fantasifulla arrangemang och vilda bärbara utsmyckningar.

 

Ett annat yrke – historien om Vieno Motors

Vieno Motors började ta form när konstnären Ilona Valkonen och åtta andra konstnärer planerade för en gemensam utställning där de kunde ändra sina professionella yrken och presentera arbetet under pseudonym. Ilona första instinkt var att göra skulpturer av trä med en motorsåg. Men när hon mötte de andra konstnärerna på ett kafé i en blomsterbutik blev hon medveten om hur påverkad och hon blev av blomdoften. Doften påminde henne om det ögonblick hon lärde sig att cykla och hur hon kunde cykla i nio kilometer själv bara för att gå till blomstermarknaden. Med det minnet på näthinnan insåg hon att blommor hade varit ett återkommande tema i hennes liv. Under utställningen var Ilona värd för en floristbutik där hon band samman blommor med vardagliga små objekt ensam men också tillsammans med andra konstnärer.

"Precis som musiker som jammar tillsammans, är blomarrangemangen ett sätt för konstnärer att tillsammans skapa konst."

Ilona fortsätter: "Dynamiken hos dem som skapar samt publikens närvaro har påverkat och bidragit till helheten. För en konstnär som är van vid att arbeta ensam i studion var detta lite revolutionärt."

Ruutu vas 205 x 270 mm koppar
Ruutu vas 205 x 270 mm koppar
2 199,00 kr
Ruutu vas 115 x 180 mm klar
Ruutu vas 115 x 180 mm klar
1 499,00 kr
Ruutu vas 205x180mm regn
Ruutu vas 205x180mm regn
1 899,00 kr

De senaste åren har Vieno Motors uppträtt runt 50 gånger med 36 deltagande konstnärer. I showen med Iittala involverades publiken genom att skapa bärbara utsmyckningar direkt på deltagarna och genom att skapa arrangemang med Iittalavaser.

"Genom anarko-floristens sätt att se världen är material i olika utvecklingsstadier lika. Blommor representerar material i full blomning, medan gamla elektriska ledningar eller annat avfall utgör material förbi dess blomstrande. I vår tid presenteras vi ofta med det rena resultatet, och ofta glömmer vi att resultatet av att arbeta med fysisk materia skapar en del röra och denna röra är en oskiljaktig del av arbetet. I vårt samarbete med Iittala använde vi gips med vaserna för att skapa en bas för blommorna, och det fungerade mycket bra under våra framträdanden att blanda och hälla i. Vi har också lagt märke till att när vi inkluderar olika slags material i vaserna med blommorna får det dessa saker att se ut som om det är blommor i sig."

Ilonas råd till de deltagande konstnärerna är: "Använd modet som du använder i dina andra konstnärliga ansträngningar genom att utnyttja dina egna specifika visuella färdigheter." Som en följd av detta har alla anarko-floristiska prestationer sin egen unika energi, och blommorna tar form i visuella arrangemang där inget är det andra likt.