Integritetspolicy

Gäller från den 1 december 2015
"Fiskars Finland meddelar härmed att många typer av information samlas in antingen direkt från dig eller genom att följa din interaktion med Fiskars Finlands webbplatser. Vi kan även kombinera information från andra källor med information som vi samlar in direkt. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster på bästa möjliga sätt, skapa en smidig shoppingupplevelse för dig och driva våra webbplatser effektivt.

Denna Integritetspolicy förklarar hur Fiskars Finland samlar in, bearbetar och delar information som samlas in. Denna Integritetspolicy gäller Fiskars Finlands webbplatser, produkter och tjänster som samlar in data och som länkar till eller visar denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy gäller inte för tredjepartstjänster eller webbplatser som kan vara länkade till Fiskars Finlands webbplatser och som kan tillämpa egna integritetspolicyer. Fiskars Finland ansvarar inte för integritetsrutiner och policyer som tillämpas av sådana tredjepartswebbplatser och -tjänster.
"
"”Fiskars Finland” avser Fiskars Finland Oy Ab, inklusive dess dotterbolag (kan även kallas ”vi”, ”oss” eller ”vår” beroende på sammanhanget).

Den information vi samlar in via våra webbplatser omfattar personuppgifter och annan information. Med personuppgifter menas alla uppgifter om en privatperson, där den aktuelle personen är identifierad eller identifierbar. Eftersom vi värnar om din integritet behandlar vi information som vi samlar in med omsorg och i enlighet med gällande lagar för dataskydd och integritet.

Vi rekommenderar att du läser denna Integritetspolicy noga eftersom den ger viktig information om personuppgifter och annan information som vi samlar in. Om du inte accepterar innehållet i denna integritetspolicy ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster och inte förse Fiskars Finland med dina personuppgifter eller annan information.

Vilken information vi samlar in
Vi samlar in information direkt från dig eller automatiskt så som beskrivs nedan.

Information som du ger oss

Vi samlar in information som behövs för att:

 • uppfylla dina beställningar när du handlar i Iittalas nätbutik,
 • registrera dig som medlem i Myiittala och logga in på ditt Myiittala-konto
 • uppfylla de önskemål du kan komma att uttrycka när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster.

Informationen som samlas in direkt från dig omfattar till exempel ditt namn, födelsedatum eller ålder, kön, språk, e-postadress, telefonnummer, postadress, betalningsuppgifter, användarnamn, lösenord och medgivanden och återkoppling som du lämnar på våra webbplatser.

Information som vi får genom din användning av vår webbplats och tjänster
När du använder våra webbplatser eller interagerar med våra produkter och tjänster samlar vi in information som vilken webbläsare du använder, din IP-adress och plats, åtkomsttiden, webbplatsen du länkades från, sidor du har besökt eller innehåll som du har tittat på och funktioner och länkar som du använder, liksom cookies och andra unika identifierande objekt. (Mer information om cookies finns i vår Cookiepolicy).

 

Information om dina inköp

Vi samlar in information om dina inköp och dina andra interaktioner med oss. Sådan information omfattar bland annat information om beställda produkter och leveranser, kreditkortsuppgifter, fakturaadress och annan transaktionsinformation. Vi kan också föra register över kontakter eller kommunikation du har med vår kundtjänst inom de gränser som lagen tillåter. Vi kan också uppdra åt tredjepartsleverantörer att behandla dina betalningar, i vilket fall du kommer att omdirigeras till respektive tredjepartsleverantörers webbplatser.

 

Hur vi behandlar och använder dina personuppgifter

Fiskars Finland använder och behandlar personuppgifter som samlas in via företagets webbplatser för de ändamål som beskrivs nedan.  Med ”informationsbehandling” menas insamling, registrering, organisering, användning, överföring, spridning, lagring, hantering, kombination, skydd, radering och destruering av personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • tillhandahålla, anpassa och förbättra de produkter som vi erbjuder dig, säkerställa funktionaliteten i våra tjänster och driva våra webbplatser
 • behandla dina beställningar och genomföra de avtal som sluts mellan dig och Fiskars Finland
 • identifiera dig samt förebygga och utreda bedrägerier och annat missbruk
 • kommunicera med dig för marknadsförings- och undersökningsändamål (till exempel för att genomföra marknadsundersökningar eller informera dig om nya produkter och erbjudanden).
   

Innan vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer vi efterfråga ditt samtycke, så som krävs i relevanta tillämpliga lagar.

Vi kan kombinera den information som du har gett oss när du har interagerat med våra produkter och tjänster i våra butiker med information som erhållits från din interaktion på Fiskars Finlands webbplatser, till exempel i egenskap av medlem i Myiittala.

 

Hur vi delar dina personuppgifter

Utöver vad som beskrivs i denna Integritetspolicy kommer vi inte att sälja, leasa, hyra ut eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Vi delar dina personuppgifter med de parter som anges nedan och av följande skäl:
 

 • Dotterbolag och tredjepartsleverantörer. Vi delar dina personuppgifter med dotterbolag till Fiskars Finland och med godkända tredjepartsleverantörer som bearbetar datalagrad information på vårt uppdrag, i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med vår Integritetspolicy. Detta kan inkludera att vi delar dina personuppgifter med faktureringsföretaget, företag som levererar dina varor eller tillhandahåller andra tjänster som till exempel kundservice samt företag som analyserar och hanterar konsumentdata för vår räkning, utför kreditkontroller eller genomför marknadsundersökningar och marknadsföringskampanjer. Dessa godkända tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs i denna Integritetspolicy och de ska hålla dina personuppgifter konfidentiella. Vi kräver också att de ska tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • Internationella överföringar. Våra tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som är fysiskt placerade i olika länder. Detta innebär att dina personuppgifter får överföras över internationella gränser utanför det land där du använder våra tjänster. I sådana fall kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att det finns en rättslig grund för sådan överföring och att adekvat skydd för din personuppgifter säkerställs i enlighet med tillämplig lag.
 • Lagenliga förfrågningar. Vi kan åläggas genom tvingande lag att bistå i rättsliga förfaranden eller lagenliga förfrågningar genom att lämna ut dina personuppgifter till vissa myndigheter eller tredje part.
 • Skydd för våra intressen och bekämpning av bedrägerier. Vi kan även komma att dela eller på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, för att bevaka Fiskars Finlands legitima intressen (till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga rättsprocesser) och i syfte att bekämpa bedrägerier.
 • Fusioner och förvärv.  Vid omorganisationen av våra verksamheter (till exempel fusioner och förvärv), kan vi komma att dela dina personuppgifter med potentiella eller faktiska köpare eller deras rådgivare.Personuppgifter om barn

Vi accepterar endast beställningar från konsumenter som är 18 år eller äldre. Därför samlar vi inte in personuppgifter om barn.

 

Åtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter

Endast särskilt utsedd personal inom Fiskars Finland och tredjepartsföretag som verkar för Fiskars Finlands räkning eller på uppdrag av Fiskars Finlands (kallade ”auktoriserade tredje parter”) har rätt att få tillgång till eller behandla kunders personuppgifter. Alla personer som behandlar sådana uppgifter har erhållit personligt tillstånd till detta av Fiskars Finland. Olika åtkomstnivåer har etablerats baserat på den typ av data en person behöver för att utföra sina tilldelade uppgifter. Våra system skyddas av brandvägg. Fysiska dokument med kunders personuppgifter förvaras i låsta och brandsäkra lokaler. Endast särskilt behörig personal hos Fiskars Finland eller hos auktoriserade tredje parter har rätt att få tillgång till eller hantera sådana fysiska dokument med kunders personuppgifter. All personal hos Fiskars Finland och personal hos auktoriserade tredje parter som har tillstånd att hantera kunders personuppgifter är skyldiga att hålla sådana uppgifter konfidentiella.
Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för data som överförs till vår webbplats. All sådan överföring sker på egen risk. När vi har erhållit din information kommer vi att tillämpa strikta rutiner och säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.


Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Fiskars Finland önskar att de personuppgifter som vi har registrerade är korrekta och uppmuntrar dig att uppdatera din information vid eventuella ändringar.  Vi vidtar också nödvändiga åtgärder för att radera felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Du kan komma åt och hantera din profil och dina personliga data via ditt Myiittala-konto.  Du måste logga in med ditt användarnamn och lösenord för att komma åt din profil.  Om du inte får tillgång till personuppgifter som samlats in av Fiskars Finland via kontosidorna på Myiittala, vänligen kontakta vår kundtjänst på telefon 00800 800 57800 (lokalsamtalstaxa gäller) eller via e-post till webstore@iittala.com.

Du har rätt att säga upp prenumerationen på våra marknadsföringsmeddelanden och begära att vi slutar att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. För att välja bort marknadsföringsmeddelanden, ändra denna punkt i profilsidan på ditt Myiittala-konto, kontakta Fiskars Finland på adressen webstore@iittala.com eller följ avbeställningslänken som du hittar i alla marknadsföringsmeddelanden som kommer från oss via e-post. Observera att Fiskars Finland kan behöva ytterligare information för att identifiera dig och uppfylla din begäran. Observera även att relevanta tillämpliga lagar kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser om dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Slutligen, observera att även om du har avbeställt marknadsföring och andra meddelanden från Fiskars Finland kan vi fortfarande kontakta dig eller kommunicera med dig för att skicka viktiga varningar som rör våra produkter eller tjänster.

Du har olika valmöjligheter då det gäller dina personuppgifter.  Bland dessa kan nämnas:

 • Du kan välja att inte ge någon information (du kan i så fall inte beställa från vår webbplats).
 • Du kan välja att inte ge information som är frivillig (framgår av webbformulär).
 • Du kan dra tillbaka ditt samtycke till att vi använder dina personuppgifter enligt ovan.
 • Du kan uppdatera dina personuppgifter, i vilket fall vi kommer att radera de gamla uppgifterna.
 • Du kan uppdatera dina preferenser när det gäller hur vi kontaktar dig (se dina preferenser).
 • Du kan ändra webbläsarens inställningar till att blockera cookies, varna dig när du får en cookie eller deaktivera installerade cookies.

 

Vår användning av cookies och liknande tekniker

Cookies är små filer, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som placeras i din dator eller enhet av en webbserver när du använder vissa webbplatser. Cookies lagras i din webbläsare när du surfar på våra webbplatser.

Fiskars Finland webbplatser kan använda cookies för att erbjuda dig en smidigare upplevelse i våra webbplatser och i synnerhet:

 • Tillåta dig att navigera friktionsfritt mellan våra olika sidor utan att behöva logga in på nytt
 • Lagra dina preferenser
 • Ge dig utvalda rekommendationer och riktad reklam
 • Marknadsföra våra produkter på våra webbplatser och på utvalda tredjeparts-webbplatser
 • Samla besöksstatistik och förbättra våra webbplatser.
   

Fiskars Finland kan använda webbsignaler (kallas även ”pixel tags”) på sina webbsidor. Webbsignaler är elektroniska bilder som placeras på en webbplats och som typiskt ger oss tillgång till vissa cookies på webbplatsen, som låter oss räkna besökare på våra webbplatser och som hjälper oss att förbättra våra tjänster. Webbsignaler samlar också, exempelvis, information om besök från din IP-adress.

Fiskars Finlands webbplatser kan använda så kallade ”flash cookies”, dvs. Flash Local Shared Objects för att lagra data på din dator eller enhet. Dessa flash cookies används framför allt på de av våra webbplatser som använder Adobe Flash-tekniken. De används för liknande ändamål som webbläsarcookies.

De flesta webbläsare låter dig aktivera eller inaktivera användningen av cookies. Du kan också ta bort cookies från din dator eller enhet om webbläsaren tillåter detta.

I vår Cookiepolicy hittar du mer information om vår användning av cookies, webbsignaler och liknande teknik och hur du kan hantera dem. Vi rekommenderar att du noggrant läser vår cookiepolicy innan du besöker eller använder våra webbplatser, eftersom vi tolkar besök på och användning av våra webbplatser som ditt samtycke till användning av cookies, webbsignaler och liknande teknik på våra webbplatser.

 

Vem är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter är:
Fiskars Finland Oy Ab/ Fiskars Finland
Företags-ID 0107936-3
Hämeentie 135
00560 Helsingfors
Finland

 

Ändringar i denna Integritetspolicy

Fiskars Finland förbehåller sig rätten att ändra och anpassa denna Integritetspolicy från tid till annan. När vi inför ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att ändra datumet ”Gäller från” högst upp i denna Integritetspolicy för att indikera när sådana ändringar har införts. Om ändringarna är betydande och påverkar dig på ett negativt sätt kommer Fiskars Finland att meddela detta på ett tydligt sätt på våra olika webbplatser och i inledningen till denna Integritetspolicy. 

 

Så här kontaktar du oss

För allmänna integritetsfrågor, frågor som rör ditt Myiittala-konto eller avbeställning av marknadsföringsmeddelanden, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post till webstore@iittala.com.