Försäljningsvillkor

Gäller från den 2 oktober 2017

Välkommen till Nätbutiken på www.iittala.com.

Ägare och operatör av denna webbplats och Nätbutiken är Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135A, 00560 Helsingfors, Finland, registrerat i det finska handelsregistret med nummer 1903608-9. Fiskars Finland Oy Ab är säljare av de produkter som erbjuds i Iittalas nätbutik (kallade ”Produkter”). Iittalas nätbutik finns på adressen https://www.iittala.com och kallas härmed ”Nätbutik”.

 

1. Tillämplighet och acceptans av Villkoren

GENOM ATT LÄGGA EN ORDER PÅ PRODUKTER I NÄTBUTIKEN OCH I KASSAN KRYSSA FÖR ATT DU GODKÄNNER VILLKOREN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR OCH ÄR BUNDEN AV DEM.

Dessa Försäljningsvillkor tillsammans med vår Integritetspolicy, vår Cookiepolicy och eventuella ytterligare villkor och information som kan ges till dig i samband med beställning av Produkter (tillsammans "Villkoren") gäller för alla beställnings- och försäljningstransaktioner för Produkter som erbjuds i Nätbutiken under varumärket Iittala, andra varumärken som saluförs av Fiskars Finland Oy Ab eller dess dotterbolag eller tredjepartsvarumärken som saluförs i Nätbutiken.

Alla meddelanden, avslöjanden, avtal och andra meddelanden som rör din användning av Nätbutiken kommer att överlämnas till dig i elektronisk form. Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att sådana meddelanden uppfyller alla juridiska krav på kommunikation som ska vara skriftlig.
Dessa Villkor påverkar inte (och ska inte anses påverka) dina lagstadgade rättigheter som inte kan frångås eller begränsas genom avtal.

Dessa Villkor utgör ett avtal mellan dig och Fiskars Finland Oy Ab, inklusive dess dotterbolag och leverantörer (kollektivt benämnda ”Fiskars”, ”vi” eller ”oss” beroende på sammanhanget).

 

2. Beställningar

Du kan beställa och köpa Produkter i Nätbutiken om du uppfyller villkoren nedan:

  • du är minst 18 år gammal
  • du är ägare eller auktoriserad innehavare av ett giltigt bankkort/kreditkort för att betala för dina inköp
  • du samtycker till att ange ditt riktiga namn, din fullständiga adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter och annan information som efterfrågas.
     

 Presentationen av Produkter i Nätbutiken utgör inte ett bindande erbjudande från Fiskars utan en begäran till kunden att lämna ett bindande anbud. Därför samtycker du till att en beställning från din sida är ett anbud att köpa Produkterna som anges i din beställning och att en sådan beställning ska regleras av dessa Villkor. Dessutom, samtycker du till att alla beställningar ska accepteras av Fiskars innan Produkter levereras. Vi kan oavsett orsak välja att inte acceptera beställningar.
När du har gjort din beställning kommer du att få ett e-postmeddelande från oss med ditt beställningsnummer och information om de varor du har beställt samt en bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning. Inget avtal kommer att ingås mellan Fiskars och dig innan vi har skickat dig en leveransbekräftelse via e-post, vilken samtidigt bekräftar att din beställning har accepterats av Fiskars.

Du kan annullera din beställning när som helst innan du har fått vår leveransbekräftelse via e-post, genom att kontakta vår kundtjänst. Efter att du har mottagit en leveransbekräftelse via e-post kan du ändå returnera godtycklig Produkt som du har köpt. Se avsnitt 6 i dessa Returvillkor. Observera att om du har lagt din beställning i Tyskland och om du vill utöva din rätt att annullera ett avtal hittar du mer information om detta i avsnitt 6.1 i dessa Villkor (lagar för annullering av beställningar).

Eftersom vårt sortiment är ständigt utvecklas kan Fiskars inte garantera tillgången till någon Produkt som marknadsförs i Nätbutiken. Fiskars förbehåller sig rätten att utan kompensation eller tidigare meddelande ändra, dra in eller sluta sälja en viss Produkt.

Fiskars förbehåller sig rätten att annullera din beställning helt eller delvis om någon eller några av Produkterna inte kan levereras på grund av att de inte är tillgängliga.

 

3. Registrering och dess upphörande

När du köper Produkter i Nätbutiken kan du registrera dig som ny medlem i Myiittala och skapa ett Myiittala-konto (även kallat ”Mitt konto”) med ett eget användarnamn och lösenord. Om du redan är medlem i Myiittala kan du logga in med ditt befintliga användarnamn och lösenord. Du kan också köpa Produkter i Nätbutiken utan registrering. Informationen som du tillhandahåller Fiskars i samband med registreringen behandlas i enlighet med Fiskars integritetspolicy.

För att registrera måste du förse Fiskars med viss personlig och annan information och godkänna att din information behandlas och lagras i enlighet med Fiskars integritetspolicy. Vi kan komma att kontrollera giltigheten av den e-postadress som du har uppgett.  Du samtycker till att överlämna sanningsenlig och fullständig information när du registrerar dig, samt till att hålla den uppdaterad.

Du är ansvarig för säker förvaring och användning av ditt användarnamn och lösenord och du är ansvarig för alla handlingar som utförs i ditt användarutrymme med hjälp av dina inloggningsdata. Du är skyldig att omedelbart meddela Fiskars om du förlorar ditt användarnamn och/eller lösenord, eller om dessa skulle komma till en tredje parts kännedom, samt all obehörig användning av ditt användarutrymme och andra brott mot datasäkerheten.

Du kan avsluta din registrering när som helst genom att kontakta vår kundtjänst via e-post till webstore@iittala.com eller per post till Fiskars Finland Oy Ab/Web store Customer Service, P.O. Box 130, 00561 Helsingfors, Finland. När du kontaktar oss, ange ditt namn och hemadress så att vi kan identifiera dig korrekt.


4. Priser, andra avgifter och betalningssätt

4.1 Priser och andra avgifter

Om inget annat anges utgör de priser som visas för Produkter i Nätbutiken hela detaljistpriset för själva Produkten som gäller vid tidpunkten för beställningen. Dessa priser inkluderar mervärdesskatt och andra tillämpliga skatter i det EU-land där beställningen läggs. Mervärdesskatten kommer att visas i kassan efter att du har angett landet för din fakturerings- och leveransadress. Våra priser inkluderar inte avgifter för leverans och hantering. Dessa beräknas och visas separat innan du lägger beställningen. De visas också på beställningsbekräftelsen som vi skickar till dig via e-post. De priser som visas i Nätbutiken gäller endast för onlinehandel på www.iittala.com. Fiskars garanterar inte att samma priser tillämpas i Fiskars övriga butiker. Fiskars förbehåller sig rätten att ändra priser och betalningsvillkor när som helst utan föregående meddelande. Dessa förändringar påverkar inte beställningar som redan har lagts.

För leveranser utanför EU (Europeiska unionen) visas de slutliga priserna på Produkterna på varukorgssidan. För leveranser utanför EU dras finsk mervärdesskatt (kan ändras från gång till gång) från priserna. De aktuella produktpriserna visas i kassan innan du betalar.

Obs! Om du lägger en beställning från ett land utanför EU kan du bli skyldig att betala tull, importavgifter, skatter och andra avgifter. Du godkänner att du kan behöva betala samtliga sådana avgifter och skatter för att de beställda produkterna ska gå igenom tullen. Det är inte Fiskars som bestämmer eller lägger på de ovan nämnda avgifterna eller skatterna.

4.2 Betalningssätt

Fiskars godkänner följande betalningssätt: kredit- och betalkort som godkänts av Fiskars samt MyIittala-värdecheckar. När du lägger din beställning måste du ange dina betalkortsuppgifter. Ditt betalkort debiteras när din beställning har bekräftats av oss i vår leveransbekräftelse via e-post, dvs. vid den tidpunkt då Produkterna är redo att lämna vårt lager för leverans. Vi kommer inte att skicka dina beställda Produkter till dig förrän din kortutfärdare har godkänt att ditt betalkort används för dessa inköp.

Vi kan uppdra åt tredjepartsleverantörer att behandla dina betalningar, i vilket fall du kommer att omdirigeras till respektive tredjepartsleverantörs webbplatser. Observera att all behandling av personlig information som utförs av en tredjepartsleverantör styrs av tredjepartsleverantörens egen integritetspolicy.

Fiskars förbehåller sig full äganderätt till de beställda Produkterna till dess att full betalning har erlagts.

4.1 Använda MyIittala-värdecheckar

Under MyIittala-värdecheckens giltighetsperiod (”Giltighetsperiod”), vilken definieras av Fiskars, kan värdechecken användas vid betalning av köp i Nätbutiken eller i andra butiker som anges av Fiskars. MyIittala-värdechecken kan inte användas vid betalning av frakt eller andra leveransavgifter. När kunden är inloggad på sitt konto i Nätbutiken visas det belopp från MyIittala-värdecheckar som kan användas i samband med betalningen. Kunden kan själv bestämma om han/hon vill använda en värdecheck som betalningsmetod (dock inte för fraktkostnader).

Kunden kan lösa in en MyIittala-värdecheck genom att logga in i Nätbutiken som MyIittala-medlem och på så sätt identifiera sig. Då kan kunden visa det totala värdet och Giltighetsperioden för en MyIittala-värdecheck. Om MyIittala-värdecheckens Giltighetsperiod har löpt ut kan den inte längre lösas in och visas inte heller som ett alternativ bland betalningsmetoderna.

Om totalbeloppet för ett köp som ska betalas med en MyIittala-värdecheck är detsamma eller överstiger MyIittala-värdecheckens värde, används hela beloppet på värdechecken som standard. Om totalbeloppet för ett köp som ska betalas med MyIittala-värdecheckar är mindre än MyIittala-värdecheckens värde kan det resterande värdet användas vid senare köp under värdecheckens Giltighetsperiod.

Det värde som använts vid ett köp anges separat i beställningsbekräftelsen tillsammans med beloppet som betalats med andra betalningsmetoder. MyIittala-värdecheckar kan inte användas retroaktivt och kan inte omvandlas till andra betalningsmetoder (t.ex. kontanter).
 

5. Leveransperiod och -villkor

Din beställning levereras med den leveransmetod du har valt.
Den uppskattade leveranstiden är tre till fem (3-5) dagar under normala förhållanden, beroende på säsong och Produktens tillgänglighet. Leveranser sker endast till de länder som anges i Nätbutiken.

Vi strävar efter att leverera de Produkter du har beställt inom angiven tid. Men kan det förekomma omständigheter som hindrar oss från att utföra leveransen i rätt tid. Vidare kan Fiskars inte hållas ansvarigt för försening eller underlåtenhet att utföra leveransen om förseningen eller underlåtenheten beror på omständigheter som företaget inte rimligen kan påverka (dvs. force majeure). Om vi av anledning utanför vår kontroll inte kan leverera din beställning inom trettio (30) dagar efter att du lagt din beställning kommer vi att informera dig så snart som möjligt och du har då rätt till full återbetalning till den betalningsmetod som du har använt.

Vi uppmanar dig att granska leveransförsändelsen och mottagna Produkter inom rimlig tid efter leverans och verifiera att leveransen är komplett och att Produkterna är i gott skick. I händelse av att Produkter har skadats under transporten eller att leveransen är ofullständig, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Eftersom vi inte kan omleverera en beställning som har returnerats till oss som obeställbar eller obetald kommer vi att betrakta beställningen som annullerad (även utan att du formellt har bekräftat detta) och vi kommer att ge dig full återbetalning, inklusive leveranskostnader.

För mer information om leverans, se Frakt och leverans.

 

6. Returer och återbetalningar

6.1 Returer och återbetalningar i enlighet med lagar om distansförsäljning (gäller endast EU-beställningar)

Om du vill returnera produkten under den lagstadgade perioden för byten och returer kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på webstore@iittala.com

För alla Produkter som beställs från Nätbutiken har du returrätt och återbetalningsrätt under en period på fjorton (14) dagar från leveransdatum (den så kallade ”ångerperioden”). Om du vill returnera en Produkt under denna ångerperiod, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post till webstore@iittala.com och ange tydligt att du vill ångra avtalet. Vänligen skriv också ditt namn, vilka Produkter du vill returnera samt beställningsnummer och datum. För detta ändamål, kan du ladda ner och fylla i ångerblanketten och bifoga formuläret med ditt e-postmeddelande. Om du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst. Observera att alla returförfrågningar ska skickas till oss skriftligen, antingen via e-post till webstore@iittala.com eller per brev till Fiskars Finland, Web store Customer Service, P.O. Box 130, 00561 Helsingfors, Finland. Förfrågan ska innehålla de uppgifter som anges ovan, då de är nödvändiga för att behandla din förfrågan.

När vi har mottagit din annullering kommer vi att återbetala varornas pris samt fraktavgiften som betalats för de returnerade varorna. Du kommer att erhålla detta belopp inom fjorton (14) dagar från din annullering. Du måste returnera Produkterna till oss på vår bekostnad utan onödigt dröjsmål (se retur- och återbetalningsprocessen som beskrivs nedan). Observera att innan du returnerar några varor måste du få en returkod av vår kundtjänst och lägg den i den returnerade försändelsen.

6.2 Returer av defekta Produkter och returer till följd av felaktiga leveranser

Om Produkt(er) som levererats till dig har skadats under transporten, är defekta på annat sätt eller inte är de varor du har beställt, kontakta vår kundtjänst via e-post till webstore@iittala.com. Om Produkterna har skadats under transporten, är defekta på annat sätt eller inte är de varor du har beställt, kommer vår kundtjänst ordna med utbyte eller återbetalning för sådan Produkt/sådana Produkter. Vid utbyte de ursprungliga varorna att ersättas med identiska nya varor som ska levereras till samma leveransadress som de ursprungliga. Utbyte är endast möjligt om vi har varorna i lager. I annat fall kommer du att få återbetalning. Observera att de ursprungliga leveranskostnaderna kommer att återbetalas endast under förutsättning att du returnerar hela leveransen. I andra fall kommer återbetalning att göras endast om så krävs av tillämplig lag.
Vi rekommenderar att du noggrant sparar e-postmeddelandet med beställningsbekräftelsen, eftersom detta meddelande även utgör bevis för inköpsdatum.

Andra villkor för transaktionen som kan baseras på lagstadgade rättigheter eller lagar som gäller i det land eller den stat där du köper de beställda varorna (inklusive alla underförstådda villkor avseende kvalitet, lämplighet för ändamålet, skälig vård och kompetens hos användaren) utesluts i den utsträckning som lagen tillåter.

6.3 Retur- och återbetalningsprocess

Vår kundtjänst kommer att ge dig instruktioner för returer av Produkter som köpts från Nätbutiken och ordnar med hämtning från den adress där beställningen ursprungligen levererades. Du ska förbereda Produkterna för hämtning genom att emballera dem i sina originalförpackningar, i det skick du tagit emot dem i. Transportföretaget har med sig alla etiketter som behöver fästas på förpackningen i samband med att den hämtas. Observera att om returnerade Produkter inte returneras i sitt ursprungliga skick och i originalförpackningar eller inte förpackas noggrant enligt givna instruktioner, kan vi vägra utbyte eller reducera återbetalningsbeloppet.
Transportkostnader för returer bärs av oss om inte annat anges i dessa Villkor.

Fiskars bekräftar till dig via e-post när dina utbytesvaror har skickats eller när återbetalning har gjorts, beroende på vad som är tillämpligt. Alla återbetalningar görs genom kreditering av det betalkort som användes för det ursprungliga köpet.

Observera att Fiskars kommer bara hanterar returer, utbyten och återbetalningar för Produkter som köps i Nätbutiken. Om du har köpt Fiskars produkter från någon annan distributionskanal, följ den aktuelle säljarens returpolicy.

6.4 Returer av beställningar som lagts utanför EU

Avsnitten 6.2 och 6.3 ovan gäller även för beställningar som lagts utanför EU. Observera att det endast är beloppet som anges i Webstore som återbetalas för returer av beställningar som lagts utanför EU. Fiskars återbetalar inga skatter eller avgifter som ålagts beställningen av ditt land, tullen eller myndigheterna.

 

7. Personliga data

När du lägger en beställning eller skapar ett Myiittala-konto måste du lämna personuppgifter till oss. Användningen av dina personuppgifter regleras av Fiskars Integritetspolicy.

 

8. Ändringar och nyttjanderätt

Fiskars förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, komplettera och ändra dessa Villkor, helt eller delvis, när som helst, med eller utan förvarning.
Alla ändringar av dessa Villkor träder i kraft den dag som anges som ”Gäller från” högst upp i dessa villkor. All användning av Nätbutiken till följd av Villkorsändring tolkas som acceptans av dessa förändringar.

Fiskars Finland har också rätt att, utan förvarning och utan ersättningsskyldighet, att begränsa eller avbryta tillgången till Nätbutiken, hindra användning av vissa element i Nätbutiken eller helt eller delvis begränsa användningen av vissa funktioner och tjänster i Nätbutiken.9. Ansvarsbegränsning

Allt innehåll och all information som erbjuds i Nätbutiken ges ”i befintligt skick”. Fiskars har ambitionen att i Nätbutiken publicera korrekt, fullständig och aktuell Produktinformation. Vi rekommenderar dock att du noggrant läser och följer den specifika produktinformationen och bruksanvisningarna som tillhandahålls tillsammans med Produkterna.

I den utsträckning som medges av respektive tillämplig lag, åtar sig Fiskars inget ansvar för tillförlitligheten hos råd, åsikter, uttalanden eller annan information som visas i Nätbutiken eller som kan delas via Nätbutiken. Fiskars åtar sig heller inget ansvar för eventuella felaktigheter, avvikelser, brister eller andra defekter, förseningar eller brist på riktighet hos uppgifterna som presenteras i Nätbutiken.

I den utsträckning som medges av respektive tillämplig lag erbjuder Fiskars inga garantier och åtar sig inget ansvar, inklusive garantier och försäkringar avseende kommersiell användbarhet eller lämplighet hos Produkter för särskilda ändamål, eller garantier för funktion hos Nätbutiken eller dess innehåll.
Fiskars åtar sig inget ansvar för tillhandahållande och noggrannhet hos Produkt- och försäljningsinformation om Produkter som säljs utanför Nätbutiken, till exempel när denna information kommer från en återförsäljare.
Fiskars åtar sig inget ansvar för eventuella direkta, indirekta, omedelbara eller sekundära skador eller speciella skador, eller skador grundar sig på skadeståndslagen (inklusive skador som utgörs av förlust av affärer, kontrakt, produktion eller information eller från avbrott i verksamheten), i samband med användning av Nätbutiken eller dess innehåll, eller förhindrande av nämnda användning, eller av tillämpning av dessa Villkor, oavsett om skadan i fråga grundar sig på ett avtal, åsidosättande av rättigheter eller andra skäl.

Dock ska ansvarsbegränsningarna enligt ovan inte tillämpas i fråga om:
(a) avsiktligt eller grov oaktsamt brott mot gällande skyldigheter som begåtts av Fiskars eller dess juridiska ombud
(b) skador som omfattar skador på liv, kropp eller hälsa
(c) eventuellt ansvar i enlighet med gällande lag som avser produktansvar.

 

10.    Giltighet

Om någon bestämmelse i dessa villkor skulle visa sig vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar, ska denna bestämmelse tillämpas i den utsträckning som tillåts enligt respektive tillämplig lag. Detta påverkar eller begränsar inte giltighet, laglighet och verkställbarhet hos bestämmelserna i övrigt.

 

11.  Tillämplig lag och forum för tvist

Dessa Villkor styrs av och tolkas i enlighet med finsk lag.
Helsingfors, Finland utgör forum för tvist avseende alla tvister som kan uppstå ur eller i samband med dessa Villkor. Om du inte är en kommersiellt agerande affärsman utan en konsument och din hemort inte är i Finland kan fastställandet av din juridiska hemort omfattas av lagbestämmelser i landet eller staten där du är permanent bosatt. Tvingande bestämmelser i det land eller stat där du har din juridiska hemort vid tidpunkten för avtalets ingående påverkas inte av ovannämnda val av lag och jurisdiktion.

 

12. Kundservice

Vår kundtjänst hjälper dig med alla frågor som rör din beställning i Nätbutiken. Du kan kontakta vår kundtjänst via e-post webstore@iittala.com, via post till Fiskars Finland Oy Ab, Web Store kundtjänst, P.O. Box 130, 00561 Helsingfors, Finland
 
För mer information om vår kundtjänst Klicka här.