Om Iittala

Iittala har, sedan 1881, varit dedikerade att inspiera till en bättre vardag. Det som startade som ett glasbruk i lilla byn Iittala i Finland, har nu vuxit till ett internationellt känt varumärke som har spelat en betydande roll i att definiera den nordiska livsstilen.

Våra rötter är djupt rotade i Finland och det är de nordiska värderingarna som vägleder oss. I nästan ett och ett halft århundrande har våra grundvärderingar hjälpt oss att skapa balanserad, progressiv och väsentlig design.

Designfilosofi och arv

I våra tidiga år producerade vi glas genom glasblåsning och pressning enligt kontinentala standardmallar. I början av 1900-talet var vi en av de första företagen i världen att gå från eleganta middagsserviser till porslin som kombinerade funktion och form med progressiv nordisk design.

Vårt stora genombrott kom först i modernismens och funktionalismens tidiga år, på 1930- och 1940-talet. Våra, idag, legendariska samarbeten med designpionjärer som Alvar och Aino Aalto, Kaj Franck och Tapio Wirkkala har varit med och format vår designfilosofi: att skapa objekt som genom sin progressiva och funktionella, men samtidigt estetiskt tilltalande design, blir tidlösa och något vi aldrig kommer att kasta bort. Vi tror att bra design alltid är skapat utifrån omtanke och funktion och är tillgänglig för alla.

Vårt fokus på tidlös och hållbar design är det som i generation till generation har gjort att vi varit en del i er vardag, era högtider och era minnesfulla stunder. I nästan ett och ett halvt århundrade, genom personliga milstolpar och stora samhällsförändringar, har vi varit en tillförlitlig del av det kulturella landskapet.

Hållbarhet

Vi värderar det sociala ansvar vi åtagit oss. Vårt fokus på det väsentliga innebär ett långsiktigt engagemang i tidlös design och nya lösningar som inte bara skapar en bättre vardag utan också en mer hållbar framtid.

Vi strävar efter hållbarhet utifrån tre långsiktiga åtanganden: en koldioxidneutral verksamhet, cirkulära produkter och tjänster samt positiv påverkan.

Återbruk och cirkulär ekonomi är en del i designprocessen redan från början. Vi vill minska avfall i samtliga av våra verksamheter och hjälpa våra partners att göra detsamma. Vårt mål för 2030 är att allt avfall från vår verksamhet antingen återvinns eller återbrukas så att ingenting behöver skickas till avfallsdeponier.
Redan idag har vi uppnått ett av våra hållbarhetsmål på Iittala glasbruk i Finland. Allt avfall av klarglas samt återbrukbart färgat glasavfall smälts åter ner till råmaterial för att kunna skapa nya 100 % återvunna glasprodukter. Glasavfall som inte kan användas till nya produkter används som isoleringsmaterial i byggbranschen.
2019 blev vi en av de första industriella glastillverkarna att skapa en kollektion med produkter av 100 % återvunnet glas - tillverkat av glasavfall i Iittala glasbruk i Finland.
Vi investerar i cirkulär ekonomi med vår prisbelönta Vintageservice där vi köper och säljer gamla Iittalaprodukter men också gör det möjligt för konsumenten att återvinna trasiga eller slitna glas- och porslinsprodukter. Tjänsten finns i nuläget tillgängligt i Finland och Sverige med visionen att expandera till flera marknader.

Glas

Glaset finns i vårt blod. Glasdesign och bemästringen av glasfärger har alltid varit och kommer alltid vara det allra viktigaste för oss. I årtionden har vi använt oss av vår oöverträffade glasexpertis för att skapa 200 säregna glasfärger som varierar från de allra blekaste av nyanser till de mörkaste.

Vi fortsätter att respektera vårt arv och guidas av den ovärderliga kunskap som förts vidare från våra skickliga hantverkare som drivit fabriken sedan 1881. Även idag tillverkas Iittalas glasprodukter, inkluderat Aaltovasen, i Iittala glasbruk, platsen där allt började 1881.

Formgivare

Våra samarbeten med kreativa visionärer har hjälpt oss bygga ett globalt varumärke. Varje formgivare, serie, produkt, nytt material och innovation från våra samarbeten har format vilka vi är och adderat nya dimensioner i vår historia. Vi fortsätter att söka nya generationer av designpionjärer som vill föra oss vidare i framtiden utan att förlora respekten för de kvaliteteter som utgör vår tidlösa, hållbara och uppskattade design.

Iittala logotyp

1956 skapade formgivare Timo Sarpaneva en röd och vit i-logotyp för hans vackra i-kollektion med utsökta glasobjekt. Symbolen kom senare att användas för hela Iittala varumärke. Det lilla i:et symboliserar pipan och glasbubblan på toppen medan den runda formen symboliserar ugnen.

Går vidare

Samtidigt som vi går vidare in i framtiden forsätter vi vara trogna vårt ursprung. Vi kommer alltid söka nya sätt att inspirera, experimentera och stå upp för det som betyder något.

Främst av allt förblir vi trogna de progressiva ideal som fortsätter forma våra liv.