Iittala står för jämlikhet

Helsinki Stockholm pride
Det är något med Norden. En känsla i luften, i vattnet. I de djupa skogarna och höga fjällen. Det finns i oss alla, även om det kan vara svårt att gestalta. Det är ett arv som vi är stolta över och vårdar ömt, som vi bär med oss och representerar. Det handlar om våra värderingar.    

Redan från början har Iittala strävat efter att skapa design för alla. Utan åtskillnad. Vi är stolta över att stå för en kvalitet som spänner över gränser och generationer, som frigör sig från trender och fortsätter att inspirera. År efter år.

Helsinki Stockholm pride
Iittalas stil och tydliga formspråk utvecklades i början av 1900-talet. Det föddes ur en vilja att kombinera form och funktion på ett balanserat sätt – långt ifrån det för tiden rådande idealet. Målet var att designa objekt för en medveten livsstil. Med stil och kvalitet som håller i decennier.

Vårt arbete reflekterar på många sätt vårt nordiska arv. Inspirerade av naturen och årstidernas växlingar vill vi skapa föremål som utmanar vad som är möjligt i design och hantverk. Vi drivs av nyfikenhet, kreativitet och nytänkande. En vilja att skapa moderna klassiker.
Helsinki pride esplanadi store

Iittala skapar för framtiden. I det arbetet ingår hållbarhet och transparens som en naturlig del. Vi är stolta över att visa våra kunder, samarbetspartners och samhället omkring oss att vi gör medvetna val och tar ansvar för vår produktion. Det är ett ständigt pågående arbete.

Iittala är en del av en nordisk tradition. Både traditionellt och nyskapande. Fria som vinden och stadiga som urberget. Det handlar om värderingar.
Helsinki pride esplanadi store
Helsinki Pride är Finlands största kultur- och människorättsevenemang och äger rum mellan 27 juni – 3 juli 2022 med temat "Möten". Stockholm Pride-festivalen är Nordens största Pride-festival och pågår mellan den 1 – 7 augusti med temat "Dags att bekänna färg".

Läs mer om de lokala Pride-organisationernas arbete:

Pride Helsinki
https://pride.fi/en/

Stockholm Pride
https://www.stockholmpride.org/