Algemene voorwaarden Myiittala-contract

 1. Myiittala-leden moeten natuurlijke personen van ten minste 18 jaar zijn. Het lidmaatschap is gratis. Fiskars Finland Oy Ab (hierna Fiskars genoemd) behoudt zich het recht voor om lidmaatschapsaanvragen af te wijzen.
 2. De persoonlijke gegevens van Myiittala-leden worden overeenkomstig Fiskars´ privacybeleid verwerkt.Het lid dient zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en is verantwoordelijk voor alle acties die met de gebruikersnaam en het wachtwoord worden ondernomen.
 3. Zodat Myiittala haar leden zo goed mogelijk van dienst kan zijn, informeert het lid het programma over wijzigingen in zijn/haar contactgegevens. Het lid kan zijn/haar contactgegevens ook wijzigen door zich aan te melden bij www.iittala.com of door contact op te nemen met de klantenservice: myiittala@iittala.com.
 4. Het Myiittala-lidmaatschap is persoonlijk en alleen het lid zelf kan zijn/haar aankopen doen, tenzij anders aangegeven. Aankopen tellen alleen mee voor het totale aankoopbedrag als het lidmaatschap ten tijde van de aankoop werd erkend. Indien het Myiittala-lidmaatschap ten tijde van de aankoop niet werd erkend, telt de aankoop achteraf niet mee voor het totale aankoopbedrag. Aankopen met vouchers worden niet toegevoegd aan de aankoopbalans.
 5. Het lid kan zich afmelden voor het Myiittala-programma door per e-mail een kennisgeving van opzegging te versturen naar myiittala@iittala.com of per post naar Fiskars Finland Oy Ab, Myiittala, Postbus 130, 00561 Helsinki, Finland.
 6. Fiskars behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen als het lid zijn/haar ledenvoordelen niet in de voorgaande 18 maanden heeft gebruikt, of als het lid de algemene voorwaarden van het Myiittala-programma heeft geschonden.
 7. Fiskars heeft het recht om het Myiittala-programma te beëindigen en de algemene voorwaarden van het programma te wijzigen zonder daarvan persoonlijk kennis van te geven. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd, worden de bijgewerkte algemene voorwaarden een (1) maand voor de wijzigingen in werking treden op de website van Iittala geplaatst.
 8. De eigenaar en beheerder van het Myiittala-programma is Fiskars Finland Oy Ab, Postbus 130, 00561 Helsinki, Finland. Het programma is opgesteld overeenkomstig met, en is onderhevig aan de wetten van Finland.

Een samenvatting van de principes op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens verwerken:

 • Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van een contract tussen u en Fiskars, uw goedkeuring of ons rechtmatig belang.
 • We kunnen de volgende persoonlijke gegevens verwerken: gegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt; gegevens die zijn verzameld op basis van het gebruik van onze website of interactieve producten; uw aankoopgegevens; gegevens die betrekking hebben op andere correspondentie met ons; en gegevens die zijn verzameld uit andere bronnen zoals aangegeven in het privacybeleid van Fiskars.
 • We verzamelen uw gegevens zodat we u producten en diensten zo goed mogelijk kunnen aanbieden, om een eenvoudige aankoopervaring voor u te creëren en om onze producten en diensten te behouden en te ontwikkelen.
 • We bewaren uw gegevens zo lang uw lidmaatschap geldig is, plus de geldende verjaringstermijn voor juridische claims, en eventueel aanvullende termijnen die vereist of toegestaan zijn volgens de van toepassing zijnde wetgeving
 • We verstrekken uw gegevens alleen aan onze geselecteerde partners. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere derden in bepaalde, onvermijdelijke omstandigheden
 • U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken, om in bepaalde gevallen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, en, als uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, om uw toestemming in te trekken
 • Bijwerkingen aan onze verklaring gegevensbescherming worden naar u gecommuniceerd op onze website en, indien nodig, per e-mail
 • Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van Fiskars en de informatiebeveiligingsprincipes die we hanteren om uw gegevens te beschermen: Privacy policy