Privacy policy

25.5.2018

Wij van de Fiskars Group willen de privacy van onze klanten en andere bezoekers van onze websites beschermen. In dit Privacybeleid verneemt u hoe Fiskars Corporation en de EU/EEA-bedrijven in de groep (hierna genoemd “Fiskars”, “we/wij” en “ons/onze”) uw persoonlijke gegevens verwerken. In het kader van dit Beleid is Fiskars de beheerder. Dit Privacybeleid geldt voor alle websites, producten en diensten van Fiskars die gegevens verzamelen of die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid of waarop dit Privacybeleid wordt getoond. Gedefinieerde termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt, worden hieronder in punt 13 verklaard.

Wij vinden dat u moet weten welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, en wat uw rechten zijn in verband met uw persoonlijke gegevens. In dit Privacybeleid leggen we uit met welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, en hoe wij garanderen dat u voldoende controle hebt over uw persoonlijke gegevens.

Wij adviseren u dit Privacybeleid aandachtig te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over persoonlijke gegevens en andere informatie die we verzamelen.

Beheerder van uw persoonlijke gegevens: Fiskars Finland Oy Ab, Postbus 130, FI-00561 Helsinki, Finland.

 1. Rechtsgrondslagen van de verwerking
 2. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen
 3. Hoe Fiskars uw persoonlijke gegevens gebruikt
 4. Gebruik van locatiegegevens
 5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard
 6. Hoe we uw persoonlijke gegevens verstrekken aan andere partijen
 7. Persoonlijke gegevens van kinderen
 8. Maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen
 9. Wat u kunt doen met betrekking tot de verwerking
 10. Gebruik van cookies en soortgelijke technieken
 11. Websites van derden
 12. Wijzigingen in dit Privacybeleid
 13. Ons contactpunt
 14. Gedefinieerde termen

1. Rechtsgrondslagen van de verwerking

Overzicht

Wij kunnen uw gegevens verwerken op basis van een van deze drie belangrijkste wettelijke gronden: (1) uw toestemming; (2) elk contract tussen u en ons; en (3) onze rechtmatige belangen.

We verzamelen uw persoonlijke gegevens op basis van een of meer van de volgende wettelijke gronden:

 • We hebben vooraf uw uitdrukkelijke toestemming gekregen (schriftelijk, mondeling of online) om uw persoonlijke gegevens te verwerken (deze wettelijke grond wordt alleen gebruikt voor volledig vrijwillige verwerking - dus niet voor verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
 • De verwerking is noodzakelijk in verband met een contract tussen Fiskars en u (“contractuele noodzaak”).
 • We hebben een rechtmatig belang bij de verwerking, in verband met het beheer, de bedrijfsvoering of de promotie van ons bedrijf, en dit rechtmatig belang wordt niet overstegen door uw belangen, fundamentele rechten, of vrijheden (“rechtmatige belangen”).

U hebt op elk moment het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens in te trekken, en u kunt hiertoe contact opnemen met onze Klantenservice. Hier vindt u meer informatie.

2. Welke persoonlijke gegevens wij verzamelen

Overzicht

Wij verzamelen de volgende informatie:

 • Informatie die u rechtstreeks aanbiedt
 • Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze websites of interactieve producten of diensten
 • Informatie die verband houdt met uw aankopen en andere interacties die u met ons hebt
 • Informatie verzameld vanuit andere bronnen die kunnen worden gecombineerd met de gebruikersaccountgegevens

Wij verzamelen geen betalingsinformatie. Alle betalingsgegevens worden verwerkt door bevoegde externe aanbieders van betalingsdiensten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u verkrijgen, of automatisch via uw apparaten die met onze diensten communiceren, of via derden zoals hieronder beschreven.

Informatie die rechtstreeks van u wordt verkregen:

 • Contactgegevens: uw naam, e-mailadres(sen), telefoonnummer en postadres
 • Demografische informatie: geslacht, geboortedatum of leeftijd, taal, titel of opleidingsniveau, inkomensinformatie, woonsituatie, omvang huishouden;
 • Informatie inzake uw account: betalingswijze of -methode, gebruikersnaam, versleuteld wachtwoord, accountfoto
 • Toestemmingen, feedback en andere communicatie van u aan ons
 • Persoonlijke interesses die u meedeelt
 • Werkgerelateerde informatie die u ons verstrekt: naam en contactgegevens van uw bedrijf/werkgever
 • Informatie over uw aankoop van geschenken: naam, contactadres, afleveradres(sen), telefoonnummer en e-mailadres(sen) van de ontvanger
 • Andere informatie die wordt verzameld op basis van uw eerdere, uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming (inclusief publieke profielen op social media)

Informatie die wordt verzameld bij het gebruik van onze websites of interactieve producten of diensten:

 • De gegevens en registratiedatum van uw gebruikersaccount (als u bent aangemeld)
 • Uw browser, besturingssysteem, apparaatmodel, IP-adres, tijdstip en duur van uw toegang
 • Locatiegegevens (inclusief gegevens van uw WiFi-verbindingspunt, GPS-coördinaten en dergelijke (meer info bij: gebruik van locatiegegevens))
 • Webpagina's die u hebt gebruikt voor toegang tot onze website, de pagina's die u hebt bekeken, alle andere acties in onze website tijdens uw bezoek (zoals interacties, verwijzingssites, zoekacties naar trefwoorden)
 • Cookies en andere identificatietags
 • Marketinginformatie: promoties, campagnes en diensten die wij aanbieden of waarnaar wij klanten verwijzen, en uw gebruik hiervan
 • Overige informatie die is verzameld op basis van uw toestemming

Informatie inzake uw aankopen:

 • Gegevens van bestellingen, leveringen, betalingsmethoden, factuuradres(sen), afleveradres(sen), en andere gegevens in verband met zaken die u doet of hebt gedaan met Fiskars
 • Uw contacten en communicatie met onze Klantenservice
 • Uw deelname aan onze promoties en prijsvragen
 • Uw contactgegevens

Informatie verzameld vanuit andere bronnen die kunnen worden gecombineerd met uw gebruikersaccount:

 • Als u via uw social media profiel(en) verbinding hebt gemaakt met een Fiskars-website, -dienst of -kanaal op social media, kunnen we de openbare informatie verzamelen die beschikbaar is via uw social media profiel(en).
 • We kunnen informatie aankopen bij derden, als aanvulling op de gegevens die we zelf hebben verzameld.
 • We kunnen informatie verzamelen vanuit publieke registers die worden bijgehouden door officiële instanties, indien dergelijke registers beschikbaar zijn in uw land.
 • Bijgewerkte bezorgings- en contactgegevens van bezorgingsdiensten.

We kunnen externe aanbieders gebruiken voor de verwerking van betalingen. In dat geval wordt u omgeleid naar de website van de betreffende aanbieder, waarop de voorwaarden van die externe aanbieder van toepassing zijn. Fiskars bewaart geen creditcardgegevens.

3. Hoe Fiskars uw persoonlijke gegevens gebruikt

Overzicht

We verzamelen uw persoonlijke gegevens om u onze producten en diensten op de best mogelijke manier te kunnen aanbieden, om een vlotte winkelervaring te creëren, en om onze websites en diensten doeltreffend te kunnen beheren en onderhouden. We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

 • Aanbieden van producten, marketing en persoonlijke afstemming
 • Loyaliteitsprogramma's voor klanten en andere gebruikersaccounts
 • Klantenservice
 • Ontwikkeling van producten en diensten, geanonimiseerde rapportage
 • Bestellingen
 • Detectie, onderzoek en preventie van onwettige activiteiten
 • Identificatie van gebruikers

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

I. Aanbieden van producten, marketing en persoonlijke afstemming

Wij willen uw interesses, voorkeuren en behoeften analyseren om u de meest interessante producten en services te kunnen aanbieden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om onze relatie met u te beheren. In de context van marketing- en verkoopdoeleinden omvat dit het volgende: de levenscyclus van de klantrelatie beheren, klantsegmentatie uitvoeren en de effectiviteit vergroten.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om onze websites, productaanbevelingen en productassortiment te optimaliseren en beter af te stemmen op uw voorkeuren, zodat we betere en meer relevante producten en inhoud kunnen aanbieden. Hiertoe kunnen we een account maken (dit kan een gastaccount zijn voor niet-aangemelde gebruikers) op basis van de gegevens die u hebt verstrekt en gegevens die door ons zijn verzameld, conform dit Privacybeleid. Deze account kan ook gegevens omvatten over e-mails die wij u hebben gezonden, zoals of u deze hebt geopend en of u hebt geklikt op enige inhoud in deze e-mails.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om ons in staat te stellen u te informeren over onze producten en services, over de lancering van nieuwe producten of services of over voordelen die voor u beschikbaar zijn, en om marktonderzoeken uit te voeren. Indien uw toestemming vereist is voor dergelijk gebruik van uw gegevens, zullen we deze op voorhand vragen, conform de geldende wetgeving. Deze marketing kan als volgt worden uitgevoerd:

 • Direct marketing per post of telefoon, inclusief tekstberichten
 • Elektronische berichten, zoals e-mail en andere berichtservices
 • Digitale online marketing, zoals display marketing of zoekmachinemarketing

II. Loyaliteitsprogramma's voor klanten en andere gebruikersaccounts

Indien u bent geregistreerd bij een klantloyaliteitsprogramma of als u een gebruikersaccount hebt gemaakt bij een van onze websites, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om ons in staat te stellen u de voordelen en services aan te bieden die beschikbaar zijn via dat loyaliteitsprogramma en om u te informeren over wijzigingen.

III. Klantenservice

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om u persoonlijke en aangepaste services te kunnen bieden wanneer u contact opneemt met onze Klantenservice.

Het team van onze Klantenservice kan uw persoonlijke gegevens verwerken als u contact met hen opneemt. Uw gesprek met de Klantenservice kan worden opgenomen. In dat geval wordt u van tevoren hierover geïnformeerd. We kunnen de persoonlijke gegevens die door de Klantenservice zijn verzameld, verbinden met andere persoonlijke gegevens, zoals uw aankoopgeschiedenis. Dit stelt ons in staat om u zo efficiënt en persoonlijk mogelijk van dienst te zijn.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden verwerkt voor garantiegerelateerde activiteiten, zoals activering van de garantie, verwerking van claims in verband met garanties en registratie van aanvullende garanties voor bepaalde items.

IV. Ontwikkeling van producten en diensten, geanonimiseerde rapportage

De ontwikkeling van producten en diensten is essentieel voor ons en stelt ons in staat om onze klanten nog betere innovatieve en gebruiksvriendelijke producten en services te bieden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens en accountgegevens verwerken om onze bestaande producten en services te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. We kunnen feedback en communicatie die we van u ontvangen, verbinden met uw account.

We kunnen uw antwoorden op consumentenenquêtes, -panels en ‑vragenlijsten gebruiken om de voorkeuren, verwachtingen en opinies van onze klanten te analyseren. Op de verwerking van persoonlijke gegevens die is verzameld via dergelijke enquêtes, panels en vragenlijsten, is dit Privacybeleid van toepassing. Deze acties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Enquêtes/onderzoek uitgevoerd via onze websites: we kunnen af en toe vragenlijsten gebruiken in onze websites om de klantervaring te verbeteren.
 • Trouwe klantencommunity: Om onze service en ons programma beter af te stemmen op de behoeften van onze klanten, kunnen we u enquêtes of onderzoeksvragen aanbieden inzake onze producten en services (op papier of online).
 • Onderzoek/enquêtes verzonden per e-mail of SMS: we kunnen u van tijd tot tijd per e-mail of SMS enquêtes sturen inzake onze producten en services. Dit gebeurt altijd conform dit Privacybeleid en de geldende wettelijke vereisten.

Voor rapportagedoeleinden gebruiken we geanonimiseerde gegevens. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren. We gebruiken dergelijke gegevens om de realisatie van onze commerciële doeleinden, zoals de effectiviteit van onze productcampagnes, te analyseren. Dergelijke geanonimiseerde gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • samengevoegde aantallen bezoekers van onze websites
 • samengevoegde aantallen bezoekers van onze winkels
 • de gemiddelde duur van een bezoek
 • typische bezoekerspaden in onze site of onze winkel
 • bepaalde acties in verband met de verkoop van onze producten

V. Bestellingen

Als u producten of services hebt besteld via een van onze websites of fysieke winkels, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om de verwerking van uw bestelling(en) mogelijk te maken.

We slaan geen betalingsgegevens op in onze systemen. In plaats daarvan geeft u uw betalingsgegevens rechtstreeks door aan onze externe aanbieders van betalingsdiensten.

VI. Detectie, onderzoek en preventie van onwettige activiteiten

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken om detectie, onderzoek en preventie van onwettige activiteiten mogelijk te maken. We kunnen uw gegevens aan wetshandhavingsinstanties verstrekken op basis van een verzoek, of op basis van een wettelijke grond die is gedefinieerd in geldende wetgeving voor preventie en onderzoek van fraude of andere onwettige activiteiten. We kunnen uw persoonlijke gegevens meedelen aan een partij, in antwoord op een bevel van een bevoegde gerechtelijke instantie.

VII. Identificatie van gebruikers

We kunnen u identificeren om u meer gepersonaliseerde en aangepaste services te kunnen bieden, alsmede een betere ervaring.

We kunnen uw online activiteiten identificeren met behulp van cookies. Lees meer over de cookies die wij gebruiken. In mobiele toepassingen en webwinkels kunnen we u identificeren op basis van uw aanmeldgegevens.

Om u in een van onze fysieke winkels te kunnen identificeren, hebben we uw naam en postadres en mogelijk een ID-verificatie nodig.

VIII. Verlotingen en prijsvragen

In het geval dat u ons toestemming hebt gegeven voor directe marketing, kunnen we u uitnodigingen sturen voor verlotingen en prijsvragen.

Indien u deelneemt aan een verloting of prijsvraag in onze winkels, worden de gegevens die u hebt ingediend alleen verwerkt voor het organiseren en beheren van de verloting of prijsvraag en om met u in contact te treden, als u de winnaar bent. Uw gegevens worden opgeslagen voor een gepaste tijdsduur na de verloting of prijsvraag, om het voor ons mogelijk te maken om contact op te nemen met de winnaar en, indien nodig, een nieuwe winnaar te kiezen. Hierna worden de persoonlijke gegevens die u hebt ingediend voor de verloting of prijsvraag verwijderd.

4. Gebruik van locatiegegevens

We kunnen locatiegevens verzamelen over uw fysieke locatie in onze winkels. De locatiegegevens zijn gebaseerd op een individuele identificator van het apparaat (via WiFi- of Bluetooth-signalen), die onmiddellijk en onomkeerbaar worden geanonimiseerd tijdens het verzamelen van de gegevens. U kunt niet worden geïdentificeerd via deze geanonimiseerde gegevens, en uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen geen identificeerbare gegevens worden afgeleid.

We kunnen de locatiegegevens ook gebruiken om u te helpen om onze winkels in uw nabijheid te vinden. In dat geval lokaliseren wij u op basis van GPS-gegevens. Deze gegevens worden niet bewaard door ons.

5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Overzicht

Uw gegevens worden bewaard zo lang uw online account geldig is, plus de geldende verjaringstermijn voor juridische claims, en eventueel aanvullende termijnen die vereist of toegestaan zijn volgens de geldende wetgeving.

Vergeet niet om uw gegevens bij te werken als er belangrijke wijzigingen optreden.

We nemen alle redelijke stappen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt gedurende de minimumtermijn die nodig is voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Indien u een account hebt gemaakt in een van onze websites of loyaliteitsprogramma's, worden uw persoonlijke gegevens bewaard totdat u de account beëindigt of ons verzoekt om uw gegevens te wissen. Om ervoor te zorgen dat u nieuws, aanbiedingen en andere informatie ontvangt waarin u bent geïnteresseerd, kunt u worden gevraagd om uw gegevens om de twaalf (12) maanden bij te werken, wanneer u uw webstore-account gebruikt of wanneer u producten koopt in een van onze lokale winkels.

De criteria die bepalen hoe lang uw persoonlijke gegevens worden bewaard, zijn als volgt: we bewaren kopieën van uw persoonlijke gegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt, uitsluitend zo lang als nodig is in verband met onze doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid, tenzij de geldende wetgeving een langere bewaarperiode vereist. Meer specifiek kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten.

6. Hoe we uw persoonlijke gegevens verstrekken aan andere partijen

Overzicht

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit verwerkers en goedgekeurde derden zijn, conform de geldende wetgeving. We zullen uw gegevens niet verkopen, leasen of verhuren. Indien uw gegevens internationaal worden overgedragen, zijn deze afdoende beschermd. We kunnen uw gegevens verstrekken indien nodig voor wettelijke aanvragen, fraudebestrijding, overnames of acquisities of de bescherming van onze belangen.

Behalve zoals omschreven in dit Privacybeleid zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verkopen, leasen, verhuren of op een andere manier openbaar maken aan derden.

We verstrekken uw persoonlijke gegevens alleen aan de hieronder vermelde partijen en alleen om de volgende redenen:

 • Filialen en externe verwerkers. We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven van de Fiskars-groep en aan geautoriseerde externe verkopers die de gegevens voor ons verwerken. Dergelijke verwerking gebeurt op basis van onze voorafgaande instructies zoals vastgelegd in een bindend contract dat voldoet aan de geldende wettelijke vereisten, en conform dit Privacybeleid. Dergelijke verstrekking kan inhouden dat uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan aanbieders van betalingsdiensten, bedrijven die uw bestellingen verwerken, bezorgingsdiensten, teams van de Klantenservice, en bedrijven die voor ons klantengegevens analyseren en beheren, de kredietwaardigheid controleren, marktonderzoek uitvoeren en marketingcampagnes opzetten. Deze geautoriseerde externe partijen mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in dit Privacybeleid en moeten uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk houden. We eisen ook dat ze scherpe beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Internationale overdracht. Onze diensten kunnen worden geleverd met behulp van resources en servers die zich in verschillende landen bevinden, gedeeltelijk buiten de EU/EEA. Daarom kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere landen dan het land waarin u onze diensten gebruikt. Indien uw persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de EU/EEA, garanderen wij dat dergelijke overdracht gebeurt conform passende contractuele bepalingen (bijvoorbeeld de modelcontracten van de Europese Commissie) en dat de overdracht, de gegevensverwerking en -vertrouwelijkheid voldoen aan de geldende wettelijke vereisten. U kunt een exemplaar van de betreffende modelcontracten (indien van toepassing) opvragen door contact met ons op te nemen. Gebruik hiertoe de contactgegevens zoals vermeld in punt 14 hieronder.
 • Wettelijke aanvragen. Het kan voorkomen dat wij door dwingende vereisten van de geldende wetgeving, of als reactie op gerechtelijke procedures of andere wettelijke aanvragen, verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken aan bepaalde autoriteiten of derden.
 • Bescherming van onze belangen en bestrijding van fraude. We kunnen uw persoonlijke gegevens conform de geldende wetgeving bekendmaken of anderszins verwerken om onze rechtmatige belangen te verdedigen (bijvoorbeeld in civiele of strafrechtelijke procedures) en bij de bestrijding van fraude.
 • Overnames en acquisities. Bij een verkoop, consolidatie of reorganisatie van onze bedrijven (bijvoorbeeld overnames of acquisities), kunnen we indien gepast uw persoonlijke gegevens verstrekken aan potentiële of werkelijke kopers of hun adviseurs.

7. Persoonlijke gegevens van kinderen

Productbestellingen worden door ons alleen aanvaard als de klant 18 jaar of ouder is. Daarom verzamelen we geen persoonlijke gegevens van kinderen.

8. Maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen

Overzicht

We hebben passende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We hebben zowel technische als organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Daarnaast heeft slechts een beperkt aantal medewerkers toegang tot uw gegevens. Toch moet u altijd voorzichtig zijn als u uw gegevens via internet verstuurt, omdat de verzending van de gegevens naar onze website voor uw risico is.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking, onbevoegde toegang, en andere onwettige of onbevoegde vormen van verwerking, conform de geldende wetgeving.

Wij passen diverse fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen toe om uw persoonlijke identificeerbare informatie te beschermen. We passen met name commercieel geaccepteerde procedures en systemen toe om onbevoegde toegang tot onze systemen te voorkomen. Alleen onze aangewezen medewerkers en externe bedrijven die namens ons of in onze opdracht handelen ("Geautoriseerde derden"), hebben recht op toegang tot of het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Voor alle personen die dergelijke gegevens verwerken, is een persoonlijke accreditatie vereist. We hebben verschillende toegangsniveaus gemaakt op basis van het type gegevens dat een persoon moet kunnen openen of verwerken volgens zijn/haar functieomschrijving. Onze systemen worden beschermd door een firewall. Handmatig opgeslagen en verwerkte documenten die persoonlijke gegevens van klanten kunnen bevatten, worden in een vergrendeld en brandveilig pand bewaard. Alleen onze specifiek geautoriseerde medewerkers of Geautoriseerde derden hebben recht op toegang tot deze panden of tot het verwerken van dergelijke gegevens. Alle medewerkers van Fiskars of van Geautoriseerde derden die recht hebben op toegang tot uw persoonlijke gegevens, zijn verplicht om dergelijke gegevens vertrouwelijk te houden.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet nooit helemaal veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen zullen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending naar onze website. Elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, hanteren we strikte procedures en veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

9. Wat u kunt doen met betrekking tot de verwerking

Overzicht

Met inachtneming van de geldende wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • Uw persoonlijke gegevens naar keuze wel of niet verstrekken
 • Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens of een kopie ervan verkrijgen
 • Uw gegevens controleren en bewerken in uw gebruikersaccount
 • U afmelden voor direct marketing
 • Uw persoonlijke gegevens controleren en bewerken
 • De cookies blokkeren en verwijderen
 • Verwerking van uw locatiegegevens toestaan of afwijzen
 • Onze verwerking van uw gegevens wissen of beperken
 • Verwerking van uw persoonlijke gegevens afwijzen
 • Uw toestemming intrekken
 • Uw gegevens overdragen naar een andere beheerder
 • Een vordering indienen bij de toezichthouder

Wij willen ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij bezitten, te allen tijde nauwkeurig zijn en vragen u daarom om in het geval van wijzigingen uw gegevens bij te werken in uw eigen account. Hieronder kunt u lezen welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, met inachtneming van de geldende wetgeving. We nemen alle redelijke stappen om te garanderen dat de persoonlijke gegevens die wij verwerken, beperkt blijven tot gegevens die redelijk gezien nodig zijn voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Bij het uitoefenen van een of meer van de hieronder vermelde rechten, kunt u worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken voor identificatiedoeleinden. Deze aanvullende informatie zal voor geen andere doelen worden gebruikt en zal na geslaagde identificatie worden verwijderd.

 • Verstrekking van uw gegevens. U kunt ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken. Wij willen erop wijzen dat sommige functies van onze websites wellicht niet volledig beschikbaar zijn voor u als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet aan ons te verstrekken (we kunnen bijvoorbeeld uw bestelling niet verwerken als we bepaalde gegevens niet hebben). Toegangsrecht. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens of om hiervan een kopie aan te vragen, inclusief gegevens over de aard, verwerking en verstrekking van deze gegevens.
 • Afmelden. Alle elektronische marketingberichten die wij verzenden, bevatten een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt uw toestemming voor direct marketing op elk moment intrekken. Als u dat doet, worden onze databases onmiddellijk bijgewerkt en ontvangt u geen verdere direct marketing. We kunnen echter nog wel contact met u opnemen indien dit nodig is in verband met producten of services die u hebt aangevraagd.
 • Uw persoonlijke gegevens controleren en bewerken. Indien u een online gebruikersaccount hebt, kunt u uw persoonlijke gegevens zelf rechtstreeks bewerken en aanvullen. Indien u geen online gebruikersaccount hebt, kunt u met behulp van de gegevens in punt 14 contact opnemen met onze Klantenservice. Zij zullen op uw verzoek de onjuiste, onnodige, ontbrekende of verouderde gegevens zo snel mogelijk corrigeren, verwijderen of aanvullen.
 • Cookies blokkeren en verwijderen. U kunt de cookies blokkeren via uw browserinstellingen. Let op: als u de cookies blokkeert, kunt u sommige functies van onze websites mogelijk niet meer gebruiken. U kunt de cookies ook uit uw browser verwijderen via de browserinstellingen. In dat geval heeft de informatie die is verzameld door de vorige cookie, geen invloed op de account die wordt gemaakt op basis van de informatie die wordt verzameld nadat de cookie is verwijderd.
 • Gebruik van locatiegegevens toestaan. U kunt toestemming geven voor het gebruik van locatiegegevens in de opties van het apparaat of de toepassing. U kunt deze toestemming ook op elk moment intrekken, via het optiemenu in uw account of door contact op te nemen met onze Klantenservice.
 • Onze verwerking van uw gegevens wissen of beperken. Indien u van mening bent dat wij onnauwkeurige gegevens van u verwerken, dat de verwerking onwettig is, dat wij uw gegevens niet verwerken conform de doeleinden of indien u de verwerking wilt afwijzen, dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice en vragen om uw gegevens te wissen of de verwerking te beperken. Wij zullen uw verzoek redelijk snel onderzoeken en daarna bepalen welke actie moet worden genomen.
 • Recht op afwijzing. U kunt de verwerking van uw persoonlijke gegevens op rechtmatige gronden afwijzen.
 • Uw toestemming intrekken. U kunt op elk moment besluiten om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken. Indien uw toestemming wordt ingetrokken, kunnen wij nog steeds uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van andere rechtmatige gronden, zoals het uitvoeren van uw bestelling en het bewaren van uw bestelgegevens volgens geldende wettelijke vereisten. Uw gebruikersaccounts worden echter wel verwijderd, en de voordelen die u krijgt via uw accounts zullen vervallen. Bij het intrekken van uw toestemming blijft onze eerdere verwerking, die plaatsvond voordat we uw intrekking ontvingen, wel rechtsgeldig.
 • Recht op gegevensoverdracht. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen naar een andere beheerder, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, voor zover toepasbaar.
 • Een vordering indienen bij een toezichthouder. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op uw wettelijke rechten, kunt u een vordering indienen bij uw lokale toezichthoudende instantie. Hier vindt u een lijst met websites van toezichthoudende instanties.

10. Gebruik van cookies en soortgelijke technieken

Cookies zijn kleine tekstbestanden, meestal bestaande uit letters en cijfers, die door de browser op uw computer of ander apparaat worden geplaatst wanneer u onze websites bezoekt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

11. Websites van derden

Overzicht

Bepaalde functies op onze website worden aangeboden door derden, en deze functies vallen onder de beleidsregels van deze derden.

Onze websites en services maken gebruik van opties waarmee u inhoud kunt delen op social media, zoals de knop “Delen” in Facebook. Deze opties worden rechtstreeks verstrekt door de externe serviceproviders (zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc.). Elk van deze externe serviceproviders kan persoonlijke gegevens verzamelen inzake uw bezoeken en interacties met hun services, op basis van hun eigen beleidsregels voor gegevensbescherming.

Fiskars is niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de voorwaarden inzake gegevensbescherming van deze derden.

12. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Overzicht

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen zullen op deze site worden meegedeeld.

Fiskars behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aan dit Privacybeleid posten, wordt de "Ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijgewerkt om aan te geven wanneer de wijzigingen van toepassing zijn geworden.

Als de wijzigingen aanzienlijk zijn en nadelig zijn voor u, zal Fiskars u via een e-mail informeren en een opvallende kennisgeving over dergelijke wijziging plaatsen aan het begin van dit Privacybeleid en op de startpagina van onze websites.

13. Gedefinieerde termen

In dit Privacybeleid worden de volgende gedefinieerde termen gebruikt:

 • beheerder” verwijst naar de persoon of entiteit die bepaalt hoe en waarom persoonlijke gegevens worden verwerkt. In veel jurisdicties draagt de beheerder de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie inzake een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare persoon is iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, id-nummer, online id of locatiegegevens, of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.
 • verwerken”, “verwerking” of “verwerkt” verwijst naar alles wat wordt gedaan met persoonlijke gegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, verstrekken via transmissie, onthulling of andere beschikbaarstelling, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • verwerker” verwijst naar een persoon of entiteit die de persoonlijke gegevens verwerkt in naam van de Beheerder (maar niet de werknemers van de Beheerder).

14. Ons contactpunt

Voor algemene kwesties over privacy of kwesties in verband met uw account, of als u zich wilt uitschrijven voor onze marketingberichten, neemt u contact op met onze Klantenservice: kuluttajapalvelu.suomi@fiskars.com