I stand for change

Förändring börjar inte alltid med det nya. Förändring kan vara tidlös. Vi tror att hållbara värderingar inspirerar till hållbar design vilket i sin tur har en positiv inverkan på världen.

Nu är det tid att fokusera på det väsentliga. Att välja bort engångsdesign och engångsföremål och leta efter design som varar. Oavsett om det är second hand, återvunnet eller helt nytt skapar vi föremål som är moderna i alla skeden. Att användas och återanvändas, upptäckas och återupptäckas, i generation efter generation.
I stand for change

Recycled collection

Vi arbetar för en bättre och mer hållbar framtid och därför spelar återvunnet material en allt större roll i vår produktion. Vår kollektion av återvunnet glas har kontinuerligt utvecklats, testats och utökats och växer nu med Ultima Thule-glaset, tillverkad av 100 % återvunnet glas på Iittala glasbruk i Finland. Som ett resultat av den kontinuerliga forskningen gör revolutionerande former av design sin entré när den återvunna keramiska Teema-muggen ser dagens ljus. Meno filtpåsarna förvandlas också till 100% återvunnen polyester.
I stand for change

I stand for change

Recycled in form, timeless in nature

I stand for change

Timeless design

Våra värderingar är djupt rotade i den nordiska livsstilen. För oss bygger design på en filosofi om tidlös estetik och funktionalitet. Skapa vackra och varaktiga föremål som står sig över tiden och lever vidare. Det här sättet att ombilda glas, keramik, textilier – att tänka om är det som driver oss. Inspirerad av den omgivande naturen och i kombination med kontinuerlig innovation och nya produktionsmetoder, har Iittala alltid varit en pionjär för verklig hållbar design.
I stand for change

I stand for change

Välj hållbar design

I stand for change

Vintage service

När ett kapitel slutar så börjar ett annat. Sedan 2019 har Iittala Vintage service gett människor möjlighet att lämna in vardagsglas och porslin. Gamla serviser får ett nytt liv i våra butiker, och kunder kan upptäcka vintageprodukter från vår ständigt föränderliga butiksutbud

Nu finns vår Vintage service i Finland och Sverige, tjänsten expanderar till nya områden under de kommande åren. Och eftersom världen ständigt utvecklas, så gör vi det också. Att utveckla våra tjänster baseras på våra kunders föränderliga behov och önskemål.

En del av den cirkulära ekonomin

Fiskars Groups mål är att merparten av deras intäkter kommer från produkter och tjänster inom cirkulär ekonomi. Som en del av Fiskars Group strävar Iittala efter hållbart företagande genom att tillverka 100 % återvunna produkter och minimera avfallet, med målet att allt avfall från Iittalas egen verksamhet ska återvinnas eller återanvändas utan att avfall skickas till deponier år 2030. Detta mål har redan uppnåtts på Iittala glasbruk i Finland.