Raami and Alvar Aalto Collection recycled

Hållbarhet


Som pionjär inom nordisk design omfamnar Iittala den nordiska livsstilen. Ett formspråk med funktion och avskalad skönhet, men även nytänkande och utveckling. Design handlar om människor, och hur vi skapar våra liv.

På Iittala arbetar vi för att skapa en hållbar framtid. Det börjar med vår design: vi vill skapa föremål som inte bara är vackra, utan som också håller över tid.

Som en del av Fiskars Group arbetar vi utifrån tre långsiktiga hållbarhetsåtaganden:
•    Motarbeta slit-och-släng-kultur
•    För en koldioxidneutral framtid
•    För ökad glädje

Läs mer om Fiskars Groups hållbarhetsrapport och Fiskars Groups mål.

Teema mug white

Hållbar design

Tidlös estetik, hög kvalitet och funktionalitet är hörnstenarna i Iittalas design. Vi anser att människor har rätt att förvänta sig att de designobjekt de köper ska hålla livet ut, och att Iittala-föremål aldrig kommer att bli omoderna.

Vi fokuserar på det väsentliga inom design: hög kvalité, multifunktionellt och estetiskt tidlöst. Det vi designar ska alltid bära potentialen att bli en framtida klassiker. Våra produkter är formgivna för att användas dag efter dag, i generation efter generation.

Vår designfilosofi

Redan under modernismens och funktionalismens tidiga år var finska designpionjärer som Alvar och Aino Aalto, samt Kaj Franck med och formade Iittalas designfilosofi: att tänja på gränserna i skapandet av vackra och funktionella föremål. Denna filosofi har sett till att Iittala har förblivit relevant.


Vi fortsätter att tänja på gränserna genom att engagera oss för en hållbar framtid, samarbeta med de mest kreativa sinnena, investera i produktutveckling, tänka ansvarsfullt genom hela designprocessen, skapa innovationer, ifrågasätta invanda metoder och experimentera med nya möjligheter.
Kartio tumbler sea blue

Klimatåtgärder

Den tid då vi väntade oss åtgärder skulle vidtas för att stoppa klimatförändringarna är sedan länge förbi. Nu måste vi själva agera. Som en del av Fiskars Group har vi förbundit oss att hindra den globala temperaturen från att stiga mer än 1,5 grader, genom att gå med i FN:s Business Ambition-initiativ för 1,5-gradersmålet.

Läs mer om Fiskars Groups mål.

Våra senaste initiativ

Vi försöker motarbeta en slit-och-släng-kultur genom att utveckla cirkulära lösningar för att förlänga den glädje våra produkter och tjänster ger och minimera belastningen på vår planet. Exempel på detta är vår kollektion av återvunnet glas och vår Vintage service. Välkommen att testa, du med!

Iittala Sustainability Glass Factory

Iittala Glass Factory kommer att minska de årliga CO2-utsläppen med 74% i slutet av 2026

Vi på Iittala strävar efter att minimera vår miljöpåverkan på alla sätt och förbättra varumärkets hållbara utveckling. Som en del av Fiskars Group investerar vi cirka 10 miljoner euro i vårt eget glasbruk i Finland. I och med investeringen kommer glasbrukets årliga koldioxidutsläpp minska med 74 % till slutet av 2026.

Iittala glasbruk grundat 1881, kommer att ersätta de befintliga gasdrivna smältugnarna med nya eldrivna ugnar. De nya ugnarna innehåller högteknologiska lösningar och kommer att använda förnybar energi. Projektet startar 2023 och avslutas under 2026.

Läs mer

Alvar Aalto Collection recycled

Kollektion tillverkad i 100% återvunnet glas

Våra återvunna föremål är skapade med extra omtanke för vår planet. Varje glasföremål består av 100 % återvunnet material tillverkat av glasavfall från Iittala glasbruk i Finland. Återvunnet glas sparar naturresurser, jämfört med produktion av jungfruliga material. Den speciella tillverkningsprocessen innebär att varje återvunnet glasobjekt får sin egen distinkta färg med variationer från svala blå nyanser till lugnande gröna färgtoner.

Vårt mål är att i framtiden kunna återanvända merparten av allt glasavfall från vårt glasbruk, som råmaterial till nya produkter. Glasavfall från Iittala glasbruk uppstår vid efterbehandling av munblåst glas, vid hällning av smält glas och vid kvalitetskontroller. På vårt glasbruk har vi redan uppnått målet att inget glasavfall ska kastas, utan istället återanvändas för tillverkning av isoleringsmaterial inom byggindustrin. Idag återanvänds också så mycket glasavfall som möjligt i utformningen av föremål för vår kollektion tillverkad av 100 % återvunnet glas.

Som ett resultat av den kontinuerliga forskningen gör revolutionerande former av design sin entré när den återvunna keramiska Teema-muggen ser dagens ljus. Meno filtpåsarna förvandlas också till 100% återvunnen polyester.

Läs mer och upptäck vår recycled collection. 
Vintage service

Vintage service: Lämna in och skapa nya minnen

Vår Vintage service inspirerar till nya minnen. Vi har alltid skapat våra produkter med tidslös design, hållbarhet och högkvalitativa material i åtanke. Därför vill vi nu lyfta fram våra produkters långa livslängd via vår Vintage Service. Tack vare det här nya återvinningskonceptet kan du köpa och sälja begagnat porslin i de Iittala-butiker som erbjuder vår Vintage service.  Vintage service lanserades i Finland 2019 och i Sverige 2021.
Vi ville få en bättre bild av vilka miljöbesparingar personer gör när de köper begagnade serviser i stället för nya. Därför genomförde vi en utvärdering med Huvudstadsregionens Återanvändningscentral Ab i Helsingfors för att beräkna hur mycket naturresurser och koldioxidutsläpp som sparades under året.

Resultaten visade att de Vintage-produkter som såldes under 2019 innebar en besparing på över 133 ton fasta naturresurser och över 45 ton koldioxidutsläpp. Trots att butiker i Finland tvingades lägga ner till följd av covid 19-relaterade effekter, sparades 165 ton fasta naturresurser och 56 ton koldioxidutsläpp under 2020.

Vi hoppas kunna utöka Vintage service på andra marknader inom kort.
Läs mer

Kitchenware service

Kärltjänsten

År 2021 blev Iittala en del av kärltjänsten som ett sätt att ytterligare främja en cirkulär ekonomi. Kärltjänsten erbjuder ett hållbart alternativ till traditionellt ägande och möjliggör fullständig återanvändning och återvinning av produkter.

Alla varumärken som är involverade i kärltjänsten ingår i Fiskars Group. Genom kärltjänsten kan serviser, bestick, dricksglas och kokkärl tillgås från samma tjänst mot en månadsavgift. Målet är att tillhandahålla nya alternativ till traditionellt ägande.

Ekologiska val, urbanisering, små hem och förändrade livssituationer förändrar förhållandet till ägande. I synnerhet unga föredrar att dela, låna och hyra prylar. Tjänsten erbjuder också ett hållbart och behändigt sätt att uppdatera heminredningen med olika dukningar, eftersom det går att byta servis, bestick, dricksglas och kokkärl varje år, samt anpassa antalet produkter efter egna behov när livssituationer förändras.

De serviser som kunder lämnar in i butiken återvinns på ett korrekt sätt eller säljs via Vintage-tjänsten.

Läs mer

Kastehelmi tumbler sea blue

Hjälper Världsnaturfonden (WWF) att rädda Arktis

Utöver vår kärnverksamhet vidtar vi åtgärder för att skydda miljön genom att samarbeta med externa partner och sponsra deras viktiga arbete inom miljöskydd.

Varje år väljer vi en färg från vårt bibliotek med älskade glasfärger och ger den nytt liv i ett glasföremål av högsta kvalitet och tidlös estetik. År 2019 års glasfärg var havsblått, en färg inspirerad av norr, där havet är ett ständigt föränderligt porträtt av de fyra årstiderna.

I valet av årets färg samarbetade Iittala med WWF Finland. För varje havsblå produkt som köptes i Finland under 2019 donerade vi 2,5 % av försäljningen till WWF för att stödja deras initiativ till att skydda Arktis.

Hållbar upphandling och partnerskap

För att vi ska kunna bygga en hållbar framtid måste vi samarbeta. Det innebär att vi måste arbeta tillsammans med branschexperter, likasinnade varumärken, icke-statliga organisationer och andra partners med gemensamma värderingar, i syfte att proaktivt ta itu med miljörelaterade systemproblem.

Vi tror att öppenhet är avgörande för att du och vi ska kunna fatta de bästa besluten. Vi väljer omsorgsfullt de produkter och material vi köper in, och vi bygger samarbetsrelationer med våra partners. I alla steg på vägen, från inköp till produktion, till paketering och återvinning, strävar vi efter att minimera vår påverkan på miljön och efter att förbättra hållbarheten.

Våra samarbetspartners skriver under en uppförandekod innan samarbetet inleds. Denna kod omfattar våra förväntningar med avseende på miljöfrågor. Vi gör regelbundna kontroller för att säkerställa att arbetssätten uppfyller våra krav. Vid behov hjälper vi våra partner att utveckla sina processer.

Design handlar om människor

Vi vill skapa en positiv påverkan på människors livskvalitet och för de samhällen i vilka vi verkar. Med Finland som hemland är Iittalas värderingar förankrade i de skandinaviska värderingarna om ett bra liv. Jämställdhet, självständighet, välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv är centralt för Iittala.

Det är vårt ansvar att ta hand om de personer som arbetar för Iittala, både inom vår egen organisation och de som arbetar för våra samarbetspartners. Det handlar om mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet.
Det är också vårt ansvar att stödja de personer som arbetar för Iittala. Kompetenta, engagerade och inspirerade människor är vår största tillgång.

Vi är en del av Fiskars Group och vår syn på de mänskliga rättigheterna definieras i Fiskars Groups policyer, som även utgör grunden för implementeringen av de mål som är knutna till mänskliga rättigheter. Läs mer.