Försäljningsvillkor

Gäller från och med 2020-02-12

Välkommen till Iittalas webbutik på www.iittala.com.

Den här webbplatsen ägs och drivs av Fiskars Sweden Ab, PO Box 12249, 102 26 Stockholm, Sweden, registrerad med nummer SE556286047701. Fiskars Sweden Ab är säljaren (benämns i fortsättning ”Säljaren” eller vi”) av de produkter (benämns i fortsättningen ”Produkter”) som erbjuds via Iittalas webbutik. Iittalas webbutik har adressen https://www.iittala.com (och benämns i fortsättningen ”Webbutiken”).

Kontaktinformationen till vår kundtjänst.

1. Allmänt

Dessa Försäljningsvillkor gäller, tillsammans med vår Sekretesspolicy, vår Cookiepolicy, våra Användningsvillkor  specifika anvisningar om Leveranser och returer, Betalningar samt eventuella ytterligare villkor (inklusive, men inte begränsat till kampanjer, erbjudanden eller särskilda produktrestriktioner) och information som kan tillhandahållas i samband med dina beställningar av Produkter (benämns gemensamt ”Villkor”) alla köp som görs i vår Webbutik.

GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING AV PRODUKTER I WEBBUTIKEN OCH MARKERA KRYSSRUTAN FÖR ATT ACCEPTERA VILLKOREN I SAMBAND MED BETALNINGEN I KASSAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. Du måste acceptera villkoren för att kunna göra en beställning från vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa villkor. Varje gång du beställer produkter från oss baseras avtalet för ditt köp från oss på våra aktuella villkor.

Samtliga meddelanden, all information, alla avtal och övrig kommunikation relaterad till din användning av Webbutiken skickas till dig i elektronisk form.

Vi förbehåller oss även rätten att, utan föregående meddelande och utan någon som helst ersättningsskyldighet, helt eller delvis begränsa åtkomsten till Webbutiken, ta bort element från Webbutiken samt helt eller delvis begränsa användningen av vissa funktioner i Webbutiken.

Dessa Villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter, vilka inte kan åsidosättas eller begränsas av några avtal.

2. Beställningar

Du kan göra beställningar och köpa Produkter i Webbutiken om du uppfyller samtliga följande villkor:

 • Du är minst arton (18) år gammal.
 • Du innehar eller är auktoriserad användare av ett giltigt konto-/kreditkort eller PayPal-konto som kan användas för att betala dina köp.
 • Du accepterar att ange ditt riktiga namn, din korrekta och fullständiga adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, din betalningsinformation och all övrig nödvändig information.

Vår webbutik guidar dig genom de nödvändiga stegen i samband med att du gör en beställning. Du har möjlighet att kontrollera och åtgärda eventuella fel innan du skickar din beställning till oss. Läs gärna igenom och kontrollera din beställning på varje sida i beställningsprocessen.

Den slutliga informationen om din beställning visas i samband med att du bekräftar din beställning. Vi skickar sedan ett e-postmeddelande där vi bekräftar att vi har tagit emot din beställning, tillsammans med en detaljerad lista över de produkter du har beställt (”Beställningsbekräftelsen”). Observera att detta inte innebär att vi har accepterat din beställning. Accepterandet av din beställning och slutförandet av avtalet mellan oss sker när vi skickar de beställda produkterna till dig. Vi skickar samtidigt ett e-postmeddelande med en leveransbekräftelse till dig. Vi kan, oavsett orsak, välja att inte acceptera en beställning. Om vi inte kan acceptera din beställning skickar vi ett skriftigt meddelande angående detta och debiterar dig inte för produkten. Detta kan inträffa till följd av att produkten har tagit slut i vårt lager, oväntade begränsningar av våra resurser som vi inte rimligen kunnat förutse, att vi har upptäckt ett fel avseende produktens pris eller beskrivning, eller på grund av att vi inte kan uppfylla ett angivet senaste leveransdatum.

Vi kan, eftersom vårt produktsortiment är under ständig utveckling, aldrig garantera tillgängligheten för någon av produkterna i vår webbutik. Vi förbehåller oss rätten att, utan något ansvar eller föregående meddelande, ändra, sluta sälja eller inte längre göra vissa produkter tillgängliga till följd av orsaker relaterade till hälsa och säkerhet, förändringar i produktionen (avseende råmaterial, produktionstekniker m.m.) eller kommersiella orsaker.

Observera att vi kan välja att inte acceptera din beställning av produkter som visas på webbplatsen, men inte finns tillgängliga eller i lager. Om detta inträffar kontaktar vi dig direkt, så snart som möjligt.

3. Priser och betalning

3.1. Priser och andra avgifter

Om inget annat anges utgör de priser som visas för Produkterna i Webbutiken det normala återförsäljningspriset för själva Produkten som gäller vid tidpunkten för beställningen. Dessa priser inkluderar moms och andra tillämpliga skatter i det EU-land, Norge eller Schweiz där beställningen görs. Momsbeloppet visas i kassan efter att du har angett landet för din fakturerings- och leveransadress. Mer information finns i 3.2 Ytterligare avgifter för leveranser till länder utanför EU.

Priserna inkluderar inte frakt- och hanteringsavgifter. Dessa avgifter beräknas och visas separat innan du slutför beställningen.

Vår Webbutik har endast stöd för vissa valutor (SEK, EUR, GBP). Vi ansvarar inte för variationer i växelkurser, eventuella bakavgifter och övriga avgifter när du betalar för en beställning med någon av de valutor som stöds (SEK, EUR, GBP) i vår Webbutik. Eventuella återbetalningar görs i samma valuta som användes vid betalningen av beställningen.

Om vi upptäcker ett fel i priset för en eller flera av de produkter du har beställt kontaktar vi dig och inväntar ditt beslut innan vi accepterar din beställning. Om vi accepterar och bearbetar en beställning där priset för en eller flera produkter uppenbart och otvetydigt är felaktigt och du borde ha insett detta kan vi betala tillbaka det belopp du har betalt och kräva att du returnerar de aktuella produkterna till oss.

De priser som visas i Webbutiken gäller endast för onlinehandel i den här Webbutiken. Vi garanterar inte att samma priser gäller i våra övriga butiker eller hos fristående återförsäljare. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra priser och betalningsvillkor. Dessa förändringar påverkar inte redan gjorda beställningar.

3.2 Ytterligare avgifter för leveranser till länder utanför EU

Om du gör en beställning från ett land utanför EU, med undantag för Norge, kan du bli skyldig att betala tull, importavgifter, skatter och andra avgifter. Du godkänner att du kan behöva betala samtliga de avgifter och skatter som krävs för att tullmyndigheten i ditt land ska vidarebefordra de beställda produkterna till dig. Det är inte Säljaren som beslutar om eller debiterar de ovan nämnda avgifterna eller skatterna.

Om du gör en beställning som ska levereras till ett land utanför EU visas de slutliga priserna för Produkterna på sidan för varukorgen. Momssatsen för samtliga leveranser till länder utanför EU är 0 procent. De aktuella produktpriserna visas i kassan innan du betalar.

3.3 Betalningssätt

Vi accepterar endast vissa betalningssätt. Dessa varierar beroende på vilket land du beställer från. Se informationen om Betalningssätt.

När du gör en beställning måste du tillhandahålla all relevant betalningsinformation för ditt valda betalningssätt och godkänna betalningen via din bank eller en annan leverantör av betalningstjänster. Om inget annat anges under Betalningar kräver vi att din kortutgivare eller en annan leverantör av betalningstjänster reserverar det aktuella köpbeloppet på ditt kreditkort eller ditt valda betalningssätt. Ditt valda betalningssätt debiteras slutligen när din beställning skickas. Vi skickar inte dina beställda Produkter förrän din kortutgivare eller leverantör av betalningstjänster har godkänt användningen av ditt valda betalningssätt för dessa köp. Observera att betalningar som görs online via en Internetbank (i de fall då det här alternativet är tillgängligt) debiteras omedelbart.

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att behandla din betalning. I sådana fall dirigeras du om till den relevanta tredjepartsleverantörens webbplats. Observera att alla betalningar som behandlas av tredjepartsleverantörer omfattas av respektive leverantörs egen sekretesspolicy.

Observera att vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning utan föregående meddelande om ditt valda betalningssätt inte kan debiteras.

3.4 Kampanjkoder

Kampanjkoder kan endast användas online och enligt de villkor som fastställts för respektive kod. Kampanjerbjudanden i form av kampanjkoder och liknande kan inte kombineras med andra erbjudanden eller rabatter. De kan inte heller användas vid köp av produkter som säljs till rabatterade priser eller specialpriser, såvida inget annat anges. Vi förbehåller oss rätten att avbryta kampanjer om vi efter rimligt övervägande anser att detta är nödvändigt. När en kampanjkod har utfärdats till en specifik person gäller rätten att utnyttja den tillhörande rabatten endast den tilltänkta mottagaren och kan inte överföras till någon annan person. Kampanjkoder som distribuerats eller cirkuleras utan vårt föregående skriftliga godkännande är ogiltiga och kan nekas eller återkallas.

4. Leverans

Vi levererar endast till de länder som anges i Leveranser och returer. Produkterna skickas till den leveransadress eller det hämtningsställe du angett i samband med beställningen och som visas i beställningsbekräftelsen.

Du godkänner att vi kan dela upp en leverans av Produkterna i flera delleveranser om någon av de Produkter du beställt tillfälligt är slut i vårt lager. Du debiteras i sådana fall inga extra fraktkostnader. De uppskattade leveransdatumen anges i beställningsbekräftelsen.

Äganderätten till de produkter du har beställt på den här webbplatsen övergår till dig vid den tidpunkt då ditt valda betalningssätt debiteras. Risken för produkterna övergår till dig i samband med leveransen, under förutsättning att vi har erhållit full betalning för produkterna.

Vi rekommenderar att du undersöker det levererade paketet och de mottagna Produkterna så snart som möjligt efter leveransen och kontrollerar att den levererade beställningen är komplett och att produkterna är felfria. Kontakta vår kundtjänst om någon av Produkterna har skadats eller den levererade beställningen inte är komplett.

Vi kan inte hållas ansvariga för förseningar eller misslyckanden att leverera Produkterna om förseningen eller misslyckandet att leverera beror på externa händelser utom rimlig kontroll (d.v.s. force majeure). Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att förhindra och minimera de förseningar som orsakas av sådana omständigheter. Om en kraftig försening mot förmodan skulle inträffa kan du avbeställa Produkterna utan att behöva betala några extra kostnader.

Om vi av någon anledning inte kan leverera dina Produkter inom trettio (30) dagar efter att du har gjort beställningen informerar vi dig om detta så snabbt som möjligt. Du blir då berättigad till en full återbetalning till det betalningssätt du använde.

5. Avbeställningar, returer och återbetalningar

Information om hur du returnerar en produkt finns i våra anvisningar för retur av produkter under Leveranser och returer (LÄNK) som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

Observera att vi endast behandlar returer, ersättningar och återbetalningar för Produkter som har köpts i den här Webbutiken. Om du har köpt våra produkter från en annan webbutik eller via en annan distributionskanal följer du den aktuella återförsäljarens returpolicy.

Återbetalningar görs alltid till det kontokort som användes vid det ursprungliga köpet, såvida inte annat skriftligen har avtalats.

5.1 Avbeställning och retur av din beställning

Du har rätt att ångra ditt köp av Produkter från Webbutiken under den period som anges i Leveranser och returer, returnera Produkterna och få en återbetalning för ditt köp. Följ de returanvisningar som medföljer produkterna eller finns under Anvisningar för retur av produkter.

Observera att ångerrätten inte gäller för följande typer av produkter:

 • Produkter som har specialtillverkats för dig (inklusive, men inte begränsat till produkter med anpassad gravyr).
 • Smycken för användning i piercingar.
 • Förseglade teförpackningar där förseglingen har brutits efter leveransen.

Samtliga produkter måste returneras i oanvänt skick och i sina originalförpackningar. Använd de returetiketter vi tillhandahåller för att försäkra dig om att dina returnerade produkter hanteras korrekt och så snabbt som möjligt.

Vi kan minska återbetalningen, i den utsträckning tillämpliga lagar medger detta, med ett belopp som motsvarar eventuella minskningar av produkternas värde om detta har orsakats av dig på ett sätt som inte hade godkänts vid retur till en butik.

Om du returnerar din beställning återbetalar vi de ursprungliga fraktkostnaderna med undantag för följande situationer:

 • I de fall då inte samtliga Produkter i en beställning returneras (d.v.s. om du behåller någon eller några av de beställda Produkterna).
 • Returen inte gjordes enligt returanvisningarna.

Observera att vi inte återbetalar fraktkostnaderna för returen av Produkterna med undantag för om du har fått defekta produkter eller felaktiga leveranser (se 5.2 nedan). I övrigt återbetalar vi endast fraktkostnaderna för returen av Produkterna om detta krävs enligt tillämpliga lagar eller i de fall vi själva har angett detta i våra anvisningar om Leveranser och returer.

Observera att vi endast återbetalar det belopp du betalade i Webbutiken för beställningar som skickats till länder utanför EU. Säljaren återbetalar inte skatter, moms eller några andra avgifter som ditt land, tullen eller myndigheterna har ålagt beställningen.

5.2 Returer av defekta Produkter och returer av felaktiga leveranser

Det är din lagliga rätt att förvänta dig att få produkter som överensstämmer med produktbeskrivningen, kan användas för sitt angivna ändamål och är av fullgod kvalitet. Vi måste tillhandahålla produkter som uppfyller dina lagstadgade rättigheter enligt ovan. Om Produkterna inte har dessa utlovade egenskaper kan Produkterna anses vara defekta.

Om den eller de Produkter som levererats till dig är defekta eller inte är de produkter du beställt ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Observera att vi kommer att begära att du tillhandahåller tydliga fotografier som visar felet eller skadan.

Om en eller flera Produkter har skadats under transporten, är defekta på något annat sätt eller inte är de produkter du beställt hjälper vår kundtjänst dig genom att ordna ett utbyte av eller en återbetalning för dessa Produkter. Vi kan dock endast skicka ersättningsprodukter om dessa finns i lager. Om Produkterna inte finns i lager gör vi en återbetalning.

Observera att vi endast återbetalar de kostnader du har betalt för att returnera Produkterna. Återbetalningen begränsas dock, enligt vad som tillåts enligt tillämpliga lagar, till kostnaden för det minst dyra fraktsätt vi erbjuder, om inget annat uttryckligen har bekräftats skriftligen av oss.

5.4 Vår rätt att annullera din beställning

Vi har rätt att annullera avtalet med dig om vi inte lyckas debitera ditt valda betalningssätt eller om vi, på grund av orsaker som beror på dig, inte lyckas leverera de Produkter du har beställt.

6. Personuppgifter

All användning av dina personuppgifter i vår Webbutik regleras av vår Sekretesspolicy.

7. Ansvarsbegränsning

Alla bilder, storlekar och mått i Webbutiken är, tillsammans med allt innehåll och all information, ungefärliga och allt innehåll tillhandahålls i ”befintligt skick”. Vi gör vårt bästa för att all produktinformation i Webbutiken, till exempel avseende storleksangivelser och mått, alltid ska vara korrekt, uttömmande och uppdaterad. Du bör dock observera att mindre toleranser på upp till två procent kan förkomma avseende angivna storlekar och mått. Observera även att de faktiska färger som visas på din skärm kan variera beroende på skärmens egenskaper och kanske därför inte är fullständigt korrekta.

Med undantag för våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar (till exempel avseende dödsfall eller personskador) eller tillämpliga lagar avseende skyddet för din personliga information har vi ingen som helst juridisk skyldighet avseende några förluster som:

 • inte kunde förutses (till exempel tekniska problem) av varken dig eller oss när avtalet ingicks,
 • inte har orsakats av något avtalsbrott från vår sida,
 • ger upphov till förluster i verksamheter, och
 • ger upphov till förluster för icke-konsumenter.

8. Ändringar av dessa villkor samt särskiljbarhet

Samtliga ändringar som gjorts i dessa Försäljningsvillkor blir giltiga från och med det Ikraftträdandedatum som anges i början av dessa Försäljningsvillkor.

Om en bestämmelse i dessa Villkor fastställs vara ogiltig, olaglig eller overkställbar, ska denna bestämmelse tillämpas i den utsträckning tillämpliga lagar medger. Detta ska inte påverka giltigheten, lagligheten och verkställbarheten hos Villkorens övriga delar.

9. Tillämpliga lagar och jurisdiktion

Dessa Villkor ska styras av och tolkas enligt lagstiftningen i det land där Säljaren har sin hemvist. Domstolarna i det land och den stad där Säljaren har sin hemvist ska ha icke-exklusiv domsrätt avseende dessa Villkor.

Som konsument skyddas du av alla tvingande lagregler i det land där du är bosatt. Inga av dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument enligt tvingande lokal lagstiftning.

Vi försöker alltid lösa alla tvister direkt med dig. Om vi inte lyckas lösa en tvist med hjälp av vår interna procedur för hantering av klagomål kan du även använda onlineplattformen för tvistlösning (ODR) för att försöka lösa tvisten med oss. Mer information finns på onlineportalen Tvistlösning på nätet: https://webgate.ec.europa.eu/odr