Integritetspolicy

Uppdaterad 24.5.2018

Vi på Fiskarskoncernen förbinder oss att skydda integritet av våra kunder så som av övriga besökare på våra webbplatser. I denna sekretesspolicy beskrivs det hur Fiskars Group och dess koncernbolag i EU/EES (nedan "Fiskars", "vi", "oss", och "våra") behandlar dina personuppgifter. I de syften som anges i denna policy är Fiskars den registeransvarige. Denna sekretesspolicy omfattar alla webbplatser, produkter och tjänster av Fiskars som samlar in personuppgifter eller som har länkats till denna sekretesspolicy eller där denna sekretesspolicy är synlig. De termer som används i sekretesspolicyn förklaras i kapitel 14 nedan.

Vi vill att du ska veta vilka personuppgifter vi samlar in och vi vill också att du ska förstå dina rättigheter med avseende på dina personuppgifter. I denna sekretesspolicy förklarar vi syftet med insamlingen och användningen av dina personuppgifter samt hur vi har säkerställt att du har tillbörlig kontroll över dina egna personuppgifter.

Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn noggrant, eftersom den ger dig viktig information om personuppgifter och annan information som vi samlar in.

Personuppgiftsansvarig: Fiskars Group, PB 130, FI-00561 Helsingfors, Finland

 1. Rättsliga grunder för behandlingen
 2. Personuppgifter som vi samlar in
 3. Så här använder Fiskars dina personuppgifter
 4. Användning av platsdata
 5. Hur länge dina uppgifter sparas
 6. Hur vi delar med oss av personuppgifter till övriga parter
 7. Personuppgifter om barn
 8. Åtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter
 9. Åtgärder som du kan vidta i anknytning till behandlingen
 10. Användning av cookies och motsvarande teknik
 11. Tredjepartswebbplatser
 12. Ändringar av sekretesspolicyn
 13. Använda termer
 14. Vår kontaktpunkt

1. Rättsliga grunder för behandlingen

Sammanfattning

Vi kan behandla dina uppgifter på grundval av en av de tre främsta rättsliga grunder: (1) ditt samtycke, (2) ett avtal mellan dig och oss och (3) våra berättigade intressen.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • vi har fått ditt tidigare uttryckliga samtycke (skrivet, muntligt eller online) att behandla dina personuppgifter (denna rättsliga grund används endast i samband med behandling som är helt frivillig – den används inte för behandling som på något sätt är obligatorisk eller oumbärlig),
 • behandlingen är nödvändig med anknytning till ett avtal mellan Fiskars och dig ("avtalsbaserad nödvändighet"), eller
 • vi har ett berättigat intresse i att utföra behandlingen i syfte att leda, driva eller befrämja vår verksamhet, och detta berättigade intresse åsidosätts inte av dina intressen, grundläggande rättigheter eller friheter ("berättigade intressen").

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta kundtjänsten.

2. Personuppgifter som vi samlar in

Sammanfattning

Vi samlar in följande information:

 • Information som du själv ger
 • Information som samlas in när du använder våra webbplatser eller interaktiva produkter eller tjänster
 • Information som är förknippad med dina inköp från eller andra affärer med oss
 • Information som samlas in från andra källor och som kan kombineras med användarkontots uppgifter

  Observera att vi inte samlar in någon information om betalningar. All betalningsinformation behandlas av auktoriserade tredjepartsleverantörer av betalningstjänster.

  Vi kan samla in personuppgifter antingen direkt från dig, automatiskt från enheter med vilka du använder våra tjänster eller från tredjepartskällor enligt nedan.

  Information som samlas in från dig själv:

  • Kontaktinformation: ditt namn, din(a) e-postadress(er), telefonnummer, postadress
  • Demografisk information: kön, födelsedatum eller ålder, språk, titel eller utbildning, inkomstinformation, information om boende, familjens storlek
  • Information om ditt konto: betalningstyp eller -metod, användarnamn, krypterat lösenord, kontobild
  • Eventuella samtycken, kommunikation och respons som du skickar till oss
  • Personliga intressen som du uppger
  • Arbetsrelaterad information som du uppger: företag/arbetsgivarens namn och kontaktinformation
  • Information om köp av presenter: mottagarens namn, kontaktadress, leveransadress(er), telefonnummer och e-postadress(er), samt
  • Annan information som samlas in baserat på ditt tidigare uttryckliga och frivilliga samtycke (inklusive allmänna profiler i sociala medier).

  Information som samlas in när du använder våra webbplatser eller interaktiva produkter eller tjänster:

  • Användarnamn för ditt användarkonto och registreringsdatum (om du loggar in)
  • Din webbläsare, ditt operativsystem, enhetsmodell, IP-adress, besökstid och längd på besöket
  • Platsdata (inklusive uppgifter om din WiFi-anslutningspunkt, GPS-koordinater eller motsvarande lokaliseringsinformation (läs mer: användning av platsdata))
  • Webbsidor eller webbsida via vilken vår webbplats besöktes, vilka sidor du bläddrat och alla andra aktiviteter på vår webbplats under ditt besök på webbplatsen (t.ex. växelverkan, vidarebefordrande webbplatser, nyckelord vid sökning)
  • Cookies och andra identifieringsmedel
  • Marknadsföringsinformation: förmåner, kampanjer och tjänster som riktas eller erbjuds till kunden och din användning av dessa, samt
  • Annan information som samlas in baserat på ditt samtycke.

  Information om dina inköp:

  • Information om beställningar, leveranser, betalningssätt, faktureringsadress(er), leveransadress(er) och annan information förknippad med eventuella handlingar som du gör med Fiskars
  • Dina kontakter med kundtjänsten och vår kommunikation med dig
  • Ditt deltagande i våra kampanjer och tävlingar, samt
  • Din kontaktinformation.

  Information som samlas in från andra källor och som kan kombineras med ditt användarkonto:

  Om du har anslutit dig till någon av Fiskars webbplatser, tjänster eller kanaler i sociala medier genom att använda din(a) profil(er) i sociala medier, kan vi samla in den allmänna information som finns om din(a) profil(er) i sociala medier Vi kan köpa information från tredje part för att komplettera den information vi själva samlar in Vi kan samla in information från allmänna register som upprätthålls av myndigheter, om sådana register står till förfogande i ditt land, samt Uppdaterad leverans- och kontaktinformation från leverantörer.

  Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att behandla betalningar, varvid du hänförs till den relevanta tredjepartsleverantörens webbplats, som omfattas av tredjepartsleverantörens villkor. Fiskars sparar inga kreditkortsuppgifter.

  3. Så här använder Fiskars dina personuppgifter

  Sammanfattning

  Vi samlar in dina personuppgifter för att på bästa möjliga sätt kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster, för att skapa en smidig inköpsupplevelse och för att driva och underhålla våra webbplatser och tjänster effektivt. Vi använder den insamlade informationen för följande ändamål:

  • Tillhandahålla, marknadsföra och skräddarsy produkter
  • Kundlojalitetsprogram och andra användarkonton
  • Kundbetjäning
  • Utveckling av produkter och tjänster och anonym rapportering
  • Beställningar
  • Upptäckande, undersökning och förebyggande av olagliga åtgärder
  • Identifiering av användare

  Vi kan samla in dina personuppgifter för följande ändamål:

  I. Tillhandahålla, marknadsföra och skräddarsy produkter

  Vi vill erbjuda dig de intressantaste produkterna och tjänsterna och därför kan vi analysera dina intressen, preferenser och behov.

  Vi kan behandla dina personuppgifter för att sköta vårt förhållande till dig med avseende på marknadsförings- och försäljningssyften enligt följande: hantering av livscykeln för kundrelationen, kundsegmentering och förbättring av effektiviteten.

  Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter för att optimera våra webbplatser, produktrekommendationer och produktsortiment så att de bättre motsvarar dina preferenser, vilket gör det möjligt för oss att visa och erbjuda dig bättre och relevantare produkter och innehåll. För detta ändamål kan vi skapa ett konto (som kan vara ett gästkonto för icke-inloggade användare), som baseras på data som du uppger och data som vi samlar in i enlighet med denna sekretesspolicy. Kontot kan också omfatta information om huruvida du har öppnat e-postmeddelanden som vi har skickat till dig och om du har klickat på något innehåll i dessa e-postmeddelanden.

  Dina personuppgifter kan behandlas i syfte att informera dig om våra produkter och tjänster, meddela dig om lansering av nya produkter eller tjänster eller förmåner som är tillgängliga för dig eller genomförande av marknadsenkäter, förutsatt att vi först har fått ett nödvändigt samtycke, när sådant behövs enligt tillämplig lag. Dylik marknadsföring kan utföras enligt följande:

  • Direkt marknadsföring per post eller telefon, inklusive sms
  • Elektroniska meddelanden: e-post och andra elektroniska meddelanden och
  • Digital marknadsföring online (t.ex. visningar, sökmotormarknadsföring)

  II. Kundlojalitetsprogram och andra användarkonton

  Om du har registrerat dig i ett kundlojalitetsprogram, eller skapat ett användarkonto för någon av våra webbplatser, kan vi behandla dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig de förmåner och tjänster som är tillgängliga inom ramen för kundlojalitetsprogrammet samt informera dig om eventuella förändringar.

  III. Kundbetjäning

  Vi kan behandla dina personuppgifter för att erbjuda dig personliga och skräddarsydda tjänster när du kontaktar vår kundtjänst.

  Vår kundtjänst kan behandla dina personuppgifter om du kontaktar dem. Dina samtal till kundtjänsten kan spelas in, varvid vi på förhand informerar dig om inspelningen. Vi kan kombinera personuppgifter som samlats in av kundtjänsten med andra personuppgifter, såsom din inköpshistorik, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda dig en så effektiv och personlig betjäning som möjligt.

  Dina personuppgifter kan också behandlas för garantirelaterade åtgärder, som till exempel att aktivera garantin, anspråk med anknytning till garantier och registrering av ytterligare garantier för vissa produkter.

  IV. Utveckling av produkter och tjänster och anonym rapportering

  Utvecklingen av produkter och tjänster är mycket viktigt för oss och gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder allt bättre, mer innovativa och kundvänliga produkter och tjänster.

  Vi kan behandla dina personuppgifter och information relaterad till ditt användarkonto både för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster och för att utveckla nya. Vi kan samla in eventuell respons och kommunikation från dig när du använder ditt konto.

  Vi kan använda dina svar på konsumentenkäter, konsumentpaneler och konsumentförfrågningar för att analysera kundernas preferenser, förväntningar och åsikter. Behandlingen av personuppgifter som samlas in genom undersökningar, paneler och enkäter, styrs av denna sekretesspolicy. Dylika åtgärder kan till exempel omfatta:

  • Enkäter/undersökningar som görs via våra webbplatser: Vi kan då och då använda frågeverktyg på våra webbplatser för att förbättra kundupplevelsen.
  • Kundklubb: För att förbättra vår betjäning och vårt program så att de motsvarar kundernas behov kan vi erbjuda dig enkäter eller undersökningsfrågor som gäller våra produkter och tjänster (antingen till pappers eller online).
  • Undersökningar/enkäter som skickas per e-post eller sms: Vi kan då och då skicka dig enkäter som gäller våra produkter och tjänster per e-post eller sms, varvid de alltid följer denna sekretesspolicy och kraven i tillämplig lag.

  Vi använder anonymiserade data för rapporteringen. Sådana data har anonymiserats och du kan inte identifieras från dem. Vi använder dylika data för att analysera hur våra affärsmål uppfylls, till exempel hur effektiva våra produktkampanjer är. Dylika anonymiserade data kan omfatta:

  • Summerat antal besökare på våra webbplatser
  • Summerat antal besökare i våra butiker
  • Genomsnittlig längd på besöket
  • Typisk besöksstig på vår webbplats eller i vår butik och
  • Vissa uppgifter om vår

  V. Beställningar

  Om du har beställt produkter eller tjänster från någon av våra webbutiker eller fysiska butiker kan vi behandla dina personuppgifter för att behandla din(a) beställning(ar).

  Betalningsinformation sparas inte i våra system. Däremot uppger du alla betalningsdata direkt till våra tredjepartsleverantörer av betalningstjänster.

  VI. Upptäckande, undersökning och förebyggande av olagliga åtgärder

  Vi kan behandla dina personuppgifter för att upptäcka, undersöka och förebygga olagliga åtgärder. Vi kan tillhandahålla din information för brottsbekämpande myndigheter på deras begäran, eller på en rättslig grund som fastställs i någon tillämplig lag för bekämpande och undersökning av bedrägeri eller andra olagliga åtgärder. Vi kan avslöja dina personuppgifter till någon part som svar på ett domstolsbeslut från en behörig domstol.

  VII. Identifiering av användare

  Vi kan identifiera dig för att erbjuda dig personligare och mer skräddarsydda tjänster och en bättre upplevelse.

  Vi kan använda cookies för att identifiera dina åtgärder online. Läs mer om vilka cookies vi använder. I mobila applikationer och webbutiker kan vi identifiera dig baserat på dina inloggningsuppgifter.

  För att identifiera dig i någon av våra fysiska butiker behöver vi ditt namn och din postadress och eventuell verifiering av din identitet.

  VIII. Lotterier och tävlingar

  I fall du har givit oss ditt samtycke för direkt marknadsföring, kan vi skicka dig inbjudningar till lotterier och tävlingar.

  Skall du delta i en tävling eller ett lotteri i våra butiker, blir data som du givit oss behandlade endast för ändamål för organisering och disponering av lotteri eller tävling och att kommunicera med dig i fall du är vinnaren. Dina data skall sparas för en tillämplig tid efter lotteriet eller tävlingen så att vi kan kommunicera med vinnaren och välja en ny vinnare, om det behövs. Efter detta skall dina personuppgifter, som du givit oss för lotteriet eller tävlingen, raderas.

  4. Användning av platsdata

  Vi kan samla in data om din fysiska plats i våra butiker. Platsdata baseras på enhetens individuella identifierare (via WiFi- eller Bluetooth-signaler), som genast och oåterkalleligt anonymiseras när vi samlar in data. Du kan inte identifieras från dessa anonymiserade data och data kan inte återställas till identifierbara data.

  Vi kan också använda platsdata för att hjälpa dig hitta våra butiker i din närhet varvid vi lokaliserar dig utifrån GPS-data. Vi sparar inte sådana data.

  5. Hur länge dina uppgifter sparas

  Sammanfattning

   Dina uppgifter sparas så länge som ditt konto är giltigt, plus den tillämpliga tidsperiod som begränsar rättsliga krav och eventuella ytterligare tidsperioder som behövs eller tillåts enligt tillämplig lag.

   Kom ihåg att uppdatera din information om några större ändringar förekommer.

  Vi vidtar alla skäliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter endast behandlas under den minsta tid som är nödvändig med avseende på de ändamål som anges i sekretesspolicyn.

  Om du har skapat ett konto till någon av våra webbutiker eller våra lojalitetsprogram kommer dina personuppgifter att bevaras tills du antingen avslutar kontot eller begär att dina uppgifter ska raderas. För att säkerställa att du får nyheter, erbjudanden och annan information som du är intresserad av kan du ombes uppdatera dina uppgifter med tolv (12) månaders mellanrum när du använder ditt användarkonto eller när du köper produkter i någon av våra lokala butiker.

  Kriterierna för fastställande av hur länge vi bevarar dina personuppgifter är enligt följande: vi bevarar kopior av dina personuppgifter i ett format som möjliggör identifiering endast så länge som det är nödvändigt med avseende på något av de syften som beskrivs i sekretesspolicyn, om inte någon tillämplig lag föreskriver en längre bevaringstid. Vi kan särskilt bevara dina personuppgifter under en obestämd, nödvändig tid som behövs för att upprätta, utöva eller skydda några som helst juridiska rättigheter.

  6. Hur vi delar med oss av personuppgifter till övriga parter

  Sammanfattning

  Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredje parter, frånsett registerförare och godkända tredje parter i enlighet med tillämplig lag. Vi varken säljer eller hyr ut dina uppgifter. Dina uppgifter är tillbörligt skyddade om de överförs internationellt. Vi kan tillhandahålla dina uppgifter om det behövs för lagliga förfrågningar, bekämpande av bedrägeri, sammanslagningar eller förvärv eller för att skydda våra intressen.

  På annat sätt än vad som beskrivs i sekretesspolicyn varken säljer, hyr vi ut eller på annat sätt avslöjar dina personuppgifter för en tredje part.

  Vi delar med oss av dina personuppgifter endast till de tredje parter som anges nedan och endast på grund av följande orsaker:

  • Dotterbolag och tredjepartsregisterförare. Vi kan dela med oss av dina personuppgifter till företag i Fiskarskoncernen och auktoriserade tredjepartsleverantörer som behandlar datan åt oss. All sådan behandling baseras på våra tidigare instruktioner som fastställts i ett bindande avtal som följer kraven i tillämplig lag och som utförs i enlighet med denna sekretesspolicy. Sådan delgivning av dina personuppgifter kan vara förknippad med leverantörer av betalningstjänster, företag som handlägger dina beställningar, leveransföretag, kundtjänstteam och företag som analyserar och sköter konsumentdata åt oss, utför kreditupplysningar, marknadsundersökningar eller marknadsföringskampanjer. Dessa auktoriserade tredje parter får inte använda dina personuppgifter för några andra ändamål än de som beskrivs i denna sekretesspolicy och de är skyldiga att hålla dina personuppgifter strikt sekretessbelagda. Vi förutsätter också att de använder högklassiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
  • Internationella överföringar. Våra tjänster kan tillhandahållas med användande av resurser och servrar som är belägna i olika länder, delvis utanför EU/EES. Därför kanske dina personuppgifter överförs över fler internationella gränser, och utanför det land där du använder våra tjänster. I fall att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES, säkerställer vi att en sådan överföring omfattas av lämpliga avtalsmässiga åtgärder (t.ex. Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler), att överföringen sker på tillbörlig rättslig grund och att databehandlingen och sekretessen uppfyller kraven i tillämpliga lagar. Du kan få en kopia på de relevanta standardavtalsklausuler (där det är tillämpligt) genom att kontakta oss med hjälp av den information som anges i kapitel 14 nedan.
  • Laglig begäran. Vi kan bli tvungna att dela med oss av dina personuppgifter till myndigheter eller tredje parter på grund av bindande krav i tillämplig lag, eller för att svara på rättsligt förfarande eller annan laglig begäran.
  • Skyddande av våra intressen och bekämpning av bedrägeri. Vi kan också dela med oss av eller på annat sätt behandla dina personuppgifter, enligt tillämplig lag, för att försvara våra legitima intressen (till exempel civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden) och för att bekämpa bedrägeri.
  • Sammanslagningar och företagsförvärv. Om våra verksamheter säljs, sammanslås eller omorganiseras (till exempel sammanslagning och förvärv), kan vi dela med oss av dina personuppgifter till eventuella eller faktiska köpare eller deras rådgivare, om det behövs.

  7. Personuppgifter om barn

  Vi godkänner produktbeställningar endast om konsumenten är 18 år eller äldre. Därför strävar vi inte efter att samla in personuppgifter om barn.

  8. Åtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter

  Sammanfattning

  Vi har skapat ändamålsenliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi har infört både tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder och endast vissa personer har tillgång till dina uppgifter. Du ska dock alltid vara försiktig när du överför uppgifterna över internet, eftersom överföringen av uppgifterna till vår webbplats sker på din risk.

  Vi har infört ändamålsenliga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder som syftar till att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, obehörig delning, obehörig tillgång till samt andra olagliga eller obehöriga sätt att behandla data, enligt tillämplig lag.

  Vi upprätthåller ett antal fysiska och elektroniska skyddsåtgärder och rutiner för att skydda dina personliga, identifierbara uppgifter. Vi använder särskilt kommersiellt godkända rutiner och system för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system. Endast vår utnämnda personal och tredjepartsbolag som arbetar åt oss på uppdrag från oss (kallas för "auktoriserade tredje parter") är berättigade åtkomst till och behandling av dina personuppgifter.

  Alla personer som behandlar sådana data måste få en personlig ackreditering. Olika åtkomstnivåer har skapats beroende på typen av data som personen behöver åtkomst till eller behandla utifrån sin arbetsbeskrivning. Våra system är skyddade av brandväggar. Dokument som sparas och behandlas manuellt och som kan innehålla dina personuppgifter förvaras i låsta och brandsäkra lokaler. Endast vår personal med särskild auktorisering eller auktoriserade tredje parter är berättigade att beträda sådana lokaler eller behandla sådana data. All personal på Fiskars och personal hos auktoriserade tredje parter som beviljats åtkomst till dina personuppgifter är skyldiga att hålla dessa uppgifter konfidentiella.

  Tyvärr är överföringen av information på internet aldrig helt säker. Även om vi inför alla skäliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten hos de uppgifter du uppger på vår webbplats, utan all överföring sker på din egen risk. När vi har mottagit din information, tillämpar vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehörig åtkomst.

  9. Åtgärder som du kan vidta i anknytning till behandlingen

  Sammanfattning

  Om inte annat följer av tillämplig lag, kan du ha följande rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter:

  • Välja att låta bli att uppge personuppgifter
  • Ha åtkomst till eller få en kopia på dina personuppgifter
  • Kontrollera och redigera dina uppgifter i ditt användarkonto
  • Avbeställa direktreklam
  • Kontrollera och redigera dina personuppgifter
  • Förhindra och radera cookies
  • Tillåta eller neka till behandling av dina platsdata
  • Radera eller begränsa vår behandling av dina data
  • Förneka att dina personuppgifter behandlas
  • Återkalla ditt samtycke
  • Överföra dina uppgifter till en annan registeransvarig
  • Lämna in en ansökan hos övervakande myndighet

  Vi vill försäkra oss om att de personuppgifter som vi besitter alltid är korrekta och därför uppmanar vi dig att uppdatera din information i ditt användarkonto om några ändringar inträffar. Nedan har vi förtecknat de rättigheter som du kan utöva med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, enligt tillämplig lag. Vi vidtar alla skäliga åtgärder för att säkerställa att vi endast behandlar sådana av dina personuppgifter som skäligen behövs med anknytning till de ändamål som anges i denna policy.

  Observera att när du utövar någon av de nedan förtecknade rättigheterna kan du ombes tillhandahålla ytterligare information i identifieringssyfte. Sådan tilläggsinformation används inte för något annat ändamål och raderas efter att vi lyckats identifiera dig.

  • Tillhandahålla dina uppgifter: Du kan välja att låta bli att uppge personuppgifter åt oss. Observera att vissa funktioner på våra webbplatser och i övriga tjänster eventuellt inte är fullt tillgängliga för dig om du väljer att inte uppge dina personuppgifter (till exempel kan vi kanske inte behandla dina beställningar utan de nödvändiga uppgifterna).
  • Åtkomsträttighet: Du kan ha rätt att begära åtkomst till, eller kopior på dina personuppgifter, tillsammans med information om hurdana uppgifter vi har, hur vi behandlar dem och hur vi delar med oss av dem.
  • Avbeställa: Vi inkluderar en avbeställningslänk i alla elektroniska marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig. Du kan återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring när som helst. Om du gör detta kommer vi genast att uppdatera våra databaser, och vi kommer inte längre att skicka dig någon ytterligare direktmarknadsföring, men vi kanske fortsätter att kontakta dig i den utsträckning det behövs med avseende på eventuella produkter eller tjänster som du har begärt.
  • Kontrollera och redigera dina personuppgifter: Om du har ett användarkonto skapat på vår webbsida, kan du själv redigera och komplettera dina personuppgifter. Om du inte har skapat ett användarkonto via vår webbsida, kan du kontakta vår kundtjänst genom att använda den information som ges i kapitel 14 nedan, varvid de så fort som möjligt korrigerar, tar bort eller kompletterar den felaktiga, onödiga, saknade eller föråldrade informationen.
  • Förhindra och radera cookies: Du kan förhindra cookies med hjälp av inställningarna för din webbläsare. Observera att det kan ha en inverkan på våra webbplatsers användbarhet om du förhindrar cookies. Du kan också radera dina cookies från webbläsaren via inställningarna, varvid den information som sparats av den föregående cookien inte kommer att påverka det konto som skapats baserat på information som samlats in efter en sådan radering.
  • Tillåta användning av platsdata: Du kan ge ditt samtycke till användningen av platsdata i alternativen för enheten eller applikationen. Du kan också återkalla ett sådant samtycke när som helst via alternativmenyn i ditt konto eller genom att kontakta vår kundtjänst.
  • Radera eller begränsa vår behandling av dina data: Om du tror att vi behandlar sådana uppgifter om dig som inte stämmer, att behandlingen är olaglig, att vi inte behandlar dina uppgifter i enlighet med behandlingssyftet eller om du vill neka till behandlingen, kan du kontakta vår kundtjänst för att begära att dina uppgifter raderas eller att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. Observera att vi undersöker din begäran så fort som det skäligen är möjligt innan vi beslutar vilka åtgärder vi vidtar.
  • Rätt till invändning: Du kan av legitima skäl ha rätt till invändning mot att dina personuppgifter behandlas.
  • Återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst besluta dig att återkalla ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. Om du återkallar ditt samtycke förhindrar det oss inte från att behandla dina personuppgifter på annan rättslig grund, som till exempel att fullfölja dina beställningar och spara din beställningsinformation enligt tillämplig lag. Det bör dock noteras att ditt/dina konton i vår(a) webbutik(er) tas bort och de fördelar du beviljats via kontot kommer att nollställas. Observera att återkallandet av samtycket inte påverkar lagligheten i någon behandling som gjorts före det datum då vi mottar meddelande om ett sådant återkallande.
  • Rätt till dataportabilitet: Du kan ha rätt att låta överföra dina personuppgifter till en annan registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, i den utsträckning detta är ändamålsenligt.
  • Lämna in en ansökan hos övervakande myndighet: Om du tror att det sätt vi behandlar dina personuppgifter på utgör ett intrång på dina lagliga rättigheter, kan du lämna in en ansökan hos en lokal övervakande myndighet. Se en lista över övervakande myndigheters webbplatser här.

  10. Användning av cookies och motsvarande teknik

  Cookies är små textfiler, som ofta utgörs av bokstäver och siffror och som webbläsaren sparar på en dator eller annan enhet när du använder våra webbplatser. Läs vår cookiepolicy för ytterligare information.

  11. Tredjepartswebbplatser

  Sammanfattning

  Observera att vissa funktioner på vår webbplats erbjuds av tredje parter och att tredje partens sekretesspolicyer då gäller.

  Våra webbplatser och tjänster använder alternativ som låter dig dela innehåll på sociala medier, till exempel Facebooks "dela"-knapp. Sådana alternativ erbjuds direkt av tredjepartsleverantörerna (t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Google+ m.fl.). Varje sådan tredjepartsleverantör kan samla in personuppgifter om dina besök och din växelverkan med dess tjänster, baserat på dess egna policyer och regler för datasekretess. Fiskars kan inte hållas ansvarigt för några sekretesspolicyer eller villkor som gäller sådana tredje parters datasekretess.

  12. Ändringar av sekretesspolicyn

  Sammanfattning

  Vi kan då och då uppdatera denna sekretesspolicy och kommunicera ändringarna på denna webbplats.

  Fiskars förbehåller sig rätten att ändra och redigera denna sekretesspolicy då och då. När vi lägger ut ändringar av denna sekretesspolicy ändrar vi "Gäller fr.o.m." längst upp i sekretesspolicyn för att visa när dylika ändringar har trätt i kraft.

  Om ändringarna är väsentliga och har negativa konsekvenser för dig, kommer Fiskars att informera dig per e-post och på ett framträdande sätt lägga fram ett meddelande som informerar om en sådan ändring i början av sekretesspolicyn och på startsidan av våra webbplatser.

  13. Använda termer

  I denna sekretesspolicy används följande termer:

  • “registeransvarig” avser den enhet som bestämmer hur och varför personuppgifter behandlas. I många jurisdiktioner har den registeransvarige det främsta ansvaret för att uppfylla tillämpliga dataskyddslagar.
  • “personuppgifter” avser all information som hänger samman med en identifierad eller identifierbar naturlig person. En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller en eller flera faktorer som är specifika med avseende på denna persons fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
  • “behandla”, “behandling” eller “behandlad” avser allt som görs med några som helst personuppgifter, eventuellt automatiskt, såsom insamling, lagring, organisering, strukturering, förvaring, anpassning eller modifiering, hämtning, konsultering, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller att annars göra tillgängligt, gruppering eller kombination, begränsning, radering eller förstörande.
  • “registerförare” avser varje person eller enhet som behandlar persondata på den registeransvariges uppdrag (andra än den registeransvariges personal).

  14. Vår kontaktpunkt

  I allmänna sekretessfrågor, frågor som gäller ditt konto eller att lämna bort marknadsföringsmeddelanden ber vi dig kontakta vår kundtjänst:

  kuluttajapalvelu.suomi@fiskars.com