Myiittala avtalsvillkor

 1. Endast fysiska personer över 18 år får ansöka om Myiittala-medlemskap. Medlemskapet är kostnadsfritt. Fiskars Finland Oy Ab (härefter kallat Fiskars) har rätt av avslå ansökningar om medlemskap.
 2. Personuppgifter om Myiittala-medlemmar behandlas enligt Fiskars sekretesspolicy. Medlemmen åtar sig att hålla användarnamn och lösenord hemliga och har ansvar för alla aktiviteter som genomförs med hjälp av användarnamnet och lösenordet.
 3. För att Myiittala-medlemmar ska kunna få en så bra service som möjligt ska varje medlem informera om eventuella förändringar av kontaktuppgifter. Medlemmen kan också uppdatera sina kontaktuppgifter genom att logga in på www.iittala.com eller kontakta kundtjänst: myiittala@iittala.com.
 4. Medlemskapet i Myiittala är personligt och det är endast medlemmen själv som kan göra inköp om inget annat meddelas. För att ett köp ska räknas in i den ackumulerade inköpssumman måste medlemskapet ha blivit godkänt vid tidpunkten då inköpet gjordes. Om Myiittala-medlemskapet ännu inte hade godkänts vid inköpstidpunkten kan köpet inte läggas till retroaktivt i den ackumulerade inköpssumman. Köp som görs med hjälp av värdecheckar räknas inte in i inköpssaldot.
 5. Medlemmen kan avsäga sig sitt medlemskap i Myiittala-programmet genom att skicka ett e-postmeddelande till myiittala@iittala.com eller ett vanligt brev till Fiskars Finland Oy Ab, Myiittala, PO Box 130, 00561 Helsingfors, Finland.
 6. Fiskars har rätt att avsluta medlemskapet om medlemmen inte har utnyttjat sina medlemsförmåner under de senaste 18 månaderna eller om medlemmen har brutit mot reglerna eller villkoren för medlemskapet i Myiittala.
 7. Fiskars har rätt att avsluta Myiittala-programmet samt ändra villkoren i programmet utan att meddela detta separat till varje enskild medlem. Eventuella ändringar av villkoren tillkännages på Iittalas webbplats en (1) månad innan ändringarna träder i kraft.
 8. Ägare och administratör av Myiittala-programmet är Fiskars Finland Oy Ab, PO Box 130, 00561 Helsingfors, Finland. Programmet har upprättats i enlighet med och inom ramen för de lagar som gäller i Finland.

En sammanfattning av vilka r principer som gäller när vi behandlar personuppgifter:

 • Dina personuppgifter behandlas på grundval av ett avtal mellan dig och Fiskars, ditt samtycke eller vårt berättigade intresse.
 • Vi kan behandla personuppgifter som du har gett direkt till oss; uppgifter som har samlats in i samband med användandet av vår webbplats eller interaktiva produkter; dina inköpsdata; data som är relaterade till annan korrespondens med oss samt data som samlats in från andra källor som finns angivna i Fiskars sekretesspolicy.
 • Anledningen till att vi samlar in uppgifter från dig är att vi vill kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster på bästa tänkbara sätt samt ge dig en så smidig inköpsupplevelse som möjligt. Insamlingen av dina uppgifter hjälper oss också att upprätthålla och utveckla våra produkter och tjänster.
 • Vi sparar dina uppgifter så länge ditt medlemskap är giltigt, genom den tillämpliga preskriptionsperioden samt eventuellt ytterligare tidsperioder som är nödvändiga och tillåts enligt tillämplig lag.
 • Dina uppgifter lämnas endast ut till utvalda partner. Dina uppgifter överförs till tredje part endast då detta är oundvikligt.
 • Du har rätt att begära information från oss om hur dina personuppgifter används. Du har även rätt att begränsa användandet av dina personuppgifter och under vissa omständigheter ta bort personuppgifter samt återkalla ditt samtycke om behandling av dina personuppgifter inte sker enligt ditt samtycke.
 • Förändringar av vår sekretesspolicy förmdelas via vår webbplats och vid behov via e-post.
 • Här kan du läsa mer om Fiskars sekretesspolicy och de principer för informationssäkerhet som används för att skydda din data: Sekretesspolicy