Sivuston käyttöehdot

Voimaantulopäivä: 21.3.2023

Kiitos kiinnostuksestasi brändeihimme ja tuotteisiimme.  Lue nämä käyttöehdot (jäljempänä ”ehdot”) huolellisesti ennen kuin vierailet Fiskars-konsernin verkkosivustoilla (”sivustot”). Sivustojen julkaisija ja ylläpitäjä on Fiskars Finland Oy Ab tai sen konserniyhtiöt (yhdessä ”Fiskars”). Sivustoilla vierailu on osoitus siitä, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt ehdot ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat. Jos et hyväksy ehtoja, älä vieraile sivustoilla.

1. Immateriaaliomaisuus

Sivustojen sisältö (kuten teksti, kuvat ja audiovisuaaliset elementit) on kokonaan Fiskarsin tai sen sisältötoimittajien omaisuutta sovellettavien tekijänoikeuslakien ja -sopimusten mukaisesti. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallennus missään muodossa on kielletty ilman Fiskarsilta etukäteen saatua kirjallista lupaa, lukuun ottamatta näissä ehdoissa mainittuja poikkeuksia. 

Tällä sivustolla käytetyt tuotenimet, Iittalan symboli sekä rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkit, brändinimet, ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet ja muu aineeton omaisuus (yksittäin ja yhdessä ”merkit”) ovat Fiskarsin omaisuutta. Sivustoilla vierailua ei voida epäsuorasti tai muulla tavalla tulkita merkkien lisensoinnin tai muiden käyttöoikeuksien myöntämiseksi ilman Fiskarsilta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Sivustoilla esitettyjen merkkien väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty.

Fiskars myöntää sinulle rajoitetun luvan sivustoille pääsyyn ja sivustojen henkilökohtaiseen käyttöön sekä luvan tallentaa laitteellesi tai tulostaa otteita sivustoilta, mutta vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Sivustojen sisältöä saa käyttää vain tiedon hankintaan sellaisella tavalla, joka ei vahingoita Fiskarsin tai sen brändien tai tuotteiden mainetta. Sivustoilla annettua tietoa ei saa muokata ilman Fiskarsin kirjallista lupaa. Sivustoilla oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä lisäehtoja, jotka on esitetty kyseisissä asiakirjoissa. Saat siirtää aineistoja toiselle henkilölle vain siinä tapauksessa, että ilmoitat heille näistä ehdoista aiheutuvista velvollisuuksista ja he sitoutuvat noudattamaan kyseisiä velvollisuuksia. Et saa muuttaa tai poistaa sivustoilta ladattuihin aineistoihin sisältyviä yksinoikeuden alaisia aineistoja. Lisäksi sivustojen arkistojen ja tietokantojen sisältämien tietojen automaattinen tarkastelu ja kerääminen tallennusta, jakamista tai kaupallista käyttöä varten ei ole sallittua.

Luvaton käyttö peruuttaa rajoitetun käyttölupasi, ja Fiskars voi kumota rajoitetun käyttöluvan milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä. Jos näitä ehtoja rikotaan, Fiskars pidättää oikeuden käyttää kaikkia saatavilla olevia oikeussuojakeinoja. Fiskars pidättää itselleen oikeuden harkintansa mukaan kieltää keneltä tahansa pääsyn sivustoille milloin tahansa ja mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä, mukaan lukien näiden ehtojen rikkominen mutta ei siihen rajoittuen. Lisäksi Fiskars toteuttaa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan laajimmissa lain sallimissa rajoissa, mukaan lukien siviilioikeudelliset suojakeinot ja rikosoikeudellinen syytteeseenpano.

Edellä mainittu ei vaikuta sivustojen ja niiden sisällön lailliseen käyttöön.

 

2. Käyttäjän sitoumukset

Käyttäjä vakuuttaa käyttävänsä sivustoja näiden ehtojen mukaisesti, mukaan lukien näitä ehtoja koskevat lait ja säännökset, sekä noudattavansa kaikkia olemassa olevia ja tulevia sivuston toimintaperiaatteita ja sääntöjä. Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän (1) ei käytä sivustoja roskapostin tai ei-toivottujen viestien välittämiseen, (3) ei teeskentele olevansa Fiskars tai jokin muu taho, (3) ei väärennä otsikoita tai muokkaa muulla tavalla tunnisteita peittääkseen sivustojen kautta välitettävän sisällön alkuperän, (4) ei anna harhaanjohtavaa tietoa yhteydestään henkilöön tai yhteisöön, (5) ei toimi tavalla, joka vaikuttaa negatiivisesti toisten käyttäjien kykyyn käyttää sivustoja, (6) ei toimi tavalla, joka rikkoo sovellettavia lakeja, (7) ei julkaise tai välitä aineistoa, joka rikkoo tai loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, loukkaavaa, halventavaa, mautonta tai muulla tavalla paheksuttavaa tai sisältää tuotteiden tai palvelujen mainontaa tai kaupittelua, ja (8) ei kerää tai säilytä toisten käyttäjien henkilötietoja ilman kyseisiltä käyttäjiltä saatua nimenomaista lupaa.  Jos et noudata edellä mainittuja ehtoja, et saa käyttää sivustoja. Fiskars pidättää itselleen kaikki lailliset oikeudet, jotka koskevat tällaista noudattamatta jättämistä, mukaan lukien seuraavat mutta ei niihin rajoittuen: asian ilmoittaminen poliisille tai muulle lainvalvontaviranomaiselle, varoituksen antaminen tai oikeustoimiin ryhtyminen sekä näistä mahdollisesti aiheutuvien kulujen periminen.

Käyttäjätili ja käyttäjätila

Sivuston tiettyjen rajoitettujen osien käyttäminen saattaa edellyttää henkilökohtaisen, ei-siirrettävän käyttäjätilan luomista. Tällöin käyttäjän on rekisteröidyttävä ja annettava kaikki pyydetyt tiedot oikeina. Käyttäjä joko valitsee tai hänelle annetaan käyttäjätunnus ja salasana, joiden luottamuksellisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä käyttäjä on itse vastuussa. Käyttäjä on vastuussa kaikista hänen käyttäjätilansa avulla suoritettavista toimista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Fiskars Finland Oy Ab:lle välittömästi, mikäli käyttäjän käyttäjätunnus ja/tai salasana katoavat tai joutuvat kolmannen osapuolen tietoon, sekä kaikesta käyttäjätilan luvattomasta käytöstä ja muista tietoturvarikkomuksista. Fiskars Finland Oy Ab ei vastaa mistään käyttäjän salasanan tai käyttäjätilan väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3. Takuiden poissulkeminen

Vaikka sivustojen sisältämien tietojen oikeellisuus ja sivustojen jatkuva käytettävyys on pyritty varmistamaan huolellisesti, sivustojen sisältö on saatavilla ”sellaisena kuin on” ja ”silloin, kun se on saatavilla”. Fiskars ei esitä minkäänlaisia nimenomaisia tai epäsuoria väitteitä tai takuita sivustoilla olevien tai sivustojen kautta saatavilla olevien tietojen käytettävyydestä, paikkansapitävyydestä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä. Iittala pyrkii esittämään tuotteiden värit sivustoilla todenmukaisesti, mutta koska käyttäjän näkemät värit määräytyvät käyttäjän näytön mukaan, Fiskars ei voi taata, että käyttäjän näytöllä näkyvät värit ovat todenmukaisia. Edellä mainittu ei vaikuta mahdollisiin vikoja koskeviin sopimusvaateisiin.

Fiskars ei takaa, että sivustoilla tai niiden palvelimella tai Fiskarsin lähettämissä sähköpostiviesteissä ei voisi olla viruksia tai muita haitallisia komponentteja. Fiskars pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai estää pääsyn sivustoille milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Laista aiheutuvia poikkeuksia lukuun ottamatta Fiskars ei ole millään tavalla vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai voittojen menetyksistä, jotka liittyvät siihen, että käyttäjä (i) on käynyt sivustoilla tai niihin linkitetyillä sivustoilla, (ii) ei ole pystynyt käyttämään sivustoilla olevaa tietoa tai (iii) on käyttänyt tai yrittänyt käyttää sivustoilla olevaa tietoa, vaikka Fiskars olisi ollut tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Fiskars ei myöskään vastaa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka liittyvät käytön tai välityksen häiriöön, puutteeseen, keskeytykseen, vikaan tai viivästykseen, tietokonevirukseen tai linja- tai järjestelmävikaan, vaikka Fiskars tai sen edustajat olisivat olleet tietoisia tällaisista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista. Fiskarsin mahdollinen vastuu määräytyy sovellettavien lakien mukaisesti eikä ylitä lakien vaatimuksia.

 

4. Linkit ja jakaminen 

Fiskars ei ole vastuussa kolmansien osapuolien omistamista, luomista tai julkaisemista aineistoista, joihin on linkki sivustoilta. Kun käyttäjä seuraa linkkiä kolmannen osapuolen sivustolle, käyttäjän on hyväksyttävä kyseisen sivuston mahdolliset käyttöehdot ennen sivuston käyttämistä. Linkki Iittalan ulkopuoliselle sivustolle ei tarkoita, että Fiskars mainostaa sivustoa tai sivustolla mainittuja tuotteita tai palveluja.

Kun käyttäjä toimittaa aineistoa Fiskarsille esimerkiksi sähköpostitse, sosiaalisen median kanavissa tai sivustojen kautta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan seuraavia ehtoja: 

  1. Käyttäjä antaa aineiston saataville tietoisena siitä, että Fiskars voi julkaista aineiston. 

  2. Käyttäjä vakuuttaa, että aineisto ei sisällä laittomia tai muuten julkaistavaksi soveltumattomia kohtia. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjä ei toimita Fiskarsille tietoa tai aineistoa, joka on halventavaa, uhkaavaa, säädytöntä, ahdistelevaa tai muuten laitonta minkä tahansa sovellettavan lain perusteella. 

  3. Käyttäjä vahvistaa, että aineisto on käyttäjän omaa tai että käyttäjällä on rajoittamaton oikeus toimittaa aineisto Fiskarsille ja että Fiskars voi julkaista aineiston ja/tai sisällyttää sen tai mitä tahansa osia siitä tuotteisiinsa ilman vastuuta tai korvausvelvollisuutta. 

  4. Ennen aineiston lähettämistä käyttäjä ryhtyy kohtuullisiin varotoimiin löytääkseen ja poistaakseen mahdolliset virukset ja muut haitalliset tai vahingolliset ominaisuudet.

  5. Käyttäjä sitoutuu vahingonkorvausvastuuseen Fiskarsille siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli ryhtyy toimiin Fiskarsia vastaan käyttäjän lähettämän aineiston seurauksena.

  6. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia lähettämänsä aineiston perusteella ja olemaan ryhtymättä toimiin Fiskarsia vastaan lähettämänsä aineiston seurauksena. Fiskars ei tarkista sivustojen käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä vastaa kyseisestä aineistosta. Fiskars voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivustolta.

  7. Toimittamalla tällaista tietoa tai aineistoa Fiskarsille käyttäjä antaa ja siirtää kokonaan Fiskarsille tällaista tietoa ja aineistoa koskevat immateriaalioikeudet, ja siten Fiskars voi vapaasti käyttää, kopioida, esitellä, esittää julkisesti, välittää, jakaa, muokata, antaa ja lisensoida tällaista tietoa ja aineistoa. Lisäksi käyttäjä sitoutuu siihen, että Fiskars voi vapaasti hyödyntää käyttäjän tai käyttäjän puolesta toimivien henkilöiden Fiskarsille toimittamia ideoita, konsepteja tai asiantuntemusta. 

Fiskars pidättää oikeuden harkintansa mukaan poistaa käyttäjän sivustoille lähettämää tietoa.

 

5. Vastuusta vapauttaminen

Käyttäjä sitoutuu vapauttamaan Fiskarsin ja sen toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, edeltäjät, seuraajat, työntekijät, edustajat, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt vastuusta, joka koskee mahdollisia vaatimuksia, menetyksiä, vastuita, vaateita tai kustannuksia (mukaan lukien asianajajien palkkiot), joita kolmas osapuoli on esittänyt Fiskarsia kohtaan ja jotka johtuvat tai aiheutuvat siitä tai siinä yhteydessä, että käyttäjä on käyttänyt sivustoja.

 

6. Tietosuoja

Sivustoja käyttämällä käyttäjä sitoutuu siihen, että hänen henkilötietojaan käytetään Fiskarsin asiaankuuluvan tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on nähtävillä Fiskars-konsernin tietosuojasivuilla.

 

7. Ulkoiset linkit verkkosivustoillemme

Ulkopuolisia sivustoja ei saa linkittää sivustoillemme ilman meiltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Pidätämme oikeuden päättää suostumuksesta ja peruuttaa sen milloin tahansa harkintamme mukaan. Oikeutemme olla sallimatta linkit, joita ei ole sijoitettu asianmukaisesti tai jotka ovat jollakin tavalla haitallisia meille, pysyvät muuttumattomina voimassa.

 

8. Muutokset näihin ehtoihin

Fiskars pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden ehtojen osia milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu sivustoilla, ja koskevat kaikkea sivustojen tulevaa käyttöä. Kun teemme tällaisia muutoksia, päivitämme näiden ehtojen alussa olevan voimaantulopäivän, joten käyttäjän tulisi käydä ehdot läpi aika ajoin.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Suomi