Share Myiittala Image -kampanjan ehdot

Nämä ehdot (”Ehdot”) koskevat Share Myiittala Image -kampanjaa (”Kampanja”), jonka tarkoituksena on inspiroida Myiittala-jäseniä. Nämä Ehdot sitovat henkilöitä, jotka osallistuvat Kampanjaan (”Osallistuja”).

1. Kampanjan järjestäjä

Kampanjan järjestäjä on Fiskars Finland Oy Ab, Keilaniementie 10, 02150 Espoo, Suomi, Y-tunnus: 1903608-9 (”Järjestäjä”).

2. Kampanjan kesto

Kampanja alkaa 1.10.2022 ja päättyy 31.12.2023 (”Käyttöjakso”).

3. Kuka voi osallistua?

Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita Kampanjaan osallistuessaan. Järjestäjä varaa oikeuden Osallistujan kelpoisuuden vahvistamiseen ja Osallistujan hylkäämiseen Järjestäjän yksinomaisen harkinnan mukaan. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

4. Miten voi osallistua?

Järjestäjä lähettää sähköpostitse kutsun Myiittala-jäsenille, jotka ovat antaneet suostumuksensa markkinointiviestinnän vastaanottamiseen. Järjestäjä pyytää Myiittala-jäseniä jakamaan kuvia siitä, miten he käyttävät Iittala-, Arabia-, Moomin by Arabia- tai Rörstrand-tuotteita. Osallistujia pyydetään lähettämään kuvia sähköpostitse osoitteeseen sharemyiittala@fiskars.com. Kuvia jakamalla Osallistuja antaa Järjestäjälle suostumuksen kuviensa käyttämiseen Järjestäjän kanavissa, kuten uutiskirjeissä, verkkosivustolla sekä Myiittala-ohjelmaan osallistuvien brändien (Iittala, Arabia, Moomin by Arabia ja Rörstrand) sosiaalisessa mediassa (”Kanavat”).

5. Kuvien käyttöoikeus

Kampanjaan osallistumalla Osallistuja antaa Järjestäjälle ilman erillistä korvausta rajoitetun oikeuden käyttää kuvia Järjestäjän markkinoinnissa maailmanlaajuisesti edellä mainituissa Kanavissa.

Järjestäjä voi julkaista kuvia Kanavissa milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan Käyttöjakson aikana. Järjestäjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista kuvia. Osallistujalle ei makseta korvausta, Osallistujaan ei viitata eikä Osallistujan henkilöllisyyttä ilmaista. Kuvat poistetaan Järjestäjän arkistosta ja Kanavista Käyttöjakson jälkeen siinä laajuudessa kuin niiden poistaminen on mahdollista.

6. Henkilötietojen käsittely Kampanjan yhteydessä

Jos päätät osallistua tähän kuvien jakamista koskevaan Kampanjaan, Järjestäjä käsittelee henkilötietojasi. Käsittelyn tarkoituksena on kuvien kerääminen ja jakaminen Kanavissa

inspiraation lähteinä. Kuvat julkaistaan ilman minkäänlaista viittausta Osallistujaan. Järjestäjä voi käyttää kuvia aktiivisesti Käyttöjakson aikana, minkä jälkeen kuvat poistetaan siinä laajuudessa kuin niiden poistaminen on mahdollista. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen. Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä saat kuluttajien tietosuojakäytännöstä.

7. Vastuu

Järjestäjä ei ole vastuussa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Järjestäjä ei olisi voinut kohtuudella ennakoida. Järjestäjä ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista tai Järjestäjästä riippumattomista syistä (kuten Kampanjan keskeytymisestä tai vahingoista, jotka johtuvat verkkoyhteyksien/-viestinnän häiriöistä). Järjestäjä ei ota vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat myöhästyneistä, virheellisistä tai puutteellisista toimituksista. Kampanjaan osallistumalla Osallistuja vakuuttaa, että kaikki Osallistujan toimittama tieto on oikeaa, ajantasaista ja täydellistä toimituksen ajankohtana.

Nämä Ehdot eivät miltään osin rajoita, sulje pois tai muuta tai pyri rajoittamaan, sulkemaan pois tai muuttamaan sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista kuluttajansuojaa.

8. Osallistujan vakuutukset ja ilmoitukset

Osallistuja vakuuttaa ja ilmoittaa Kampanjaan osallistumalla, että:

  • Osallistuja on itse luonut toimittamansa kuvat tai saanut kolmannelta osapuolelta luvan toimittaa kolmannen osapuolen luomat kuvat Kampanjaan näiden Ehtojen mukaisesti
  • kuvat eivät riko lakia, hyvää käytäntöä tai kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet sekä muiden henkilöiden yksityisyys); eivät vahingoita muiden mainetta tai henkilökohtaista loukkaamattomuutta; eivät paljasta liikesalaisuuksia; eivätkä ole millään muulla tavalla tai missään muussa muodossa näiden Ehtojen vastaisia
  • kuvissa esiintyvät henkilöt ovat antaneet luvan toimittaa kuvat Kampanjaan näiden Ehtojen mukaisesti
  • kuvissa ei ole näkyvissä kolmansien osapuolien tavaramerkkejä (esim. logoja)

9. Kampanjan tai Ehtojen muutokset

Järjestäjä ilmoittaa Osallistujille Kampanjan markkinointikanavien välityksellä, jos Järjestäjän on tehtävä olennaisia muutoksia Kampanjaan, päivämääriin, saatavuuteen tai muihin tekijöihin. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa Kampanjaa ja Ehtoja ilman ennakkoilmoitusta Osallistujille, jos muutoksella ei ole olennaista vaikutusta Osallistujiin.