Bakom designlegenden

Intervju: Matilda Kivelä, Foto: Kaisa Sojakka, Nina Merikallio
Dark red glass piece on a white background

Som medarbetare och fru till den framlidna Timo Sarpaneva, har Marjatta Sarpaneva haft en unik insyn i den finska designhistorien, framförallt inom glas, under flera decennier. Och hon har dokumenterat allt. Vi träffar henne på familjens privata galleri för att få ta del av historier om Timo Sarpaneva och glasets skönhet.

a close up of a red glass piece

Timo Sarpanevas konstnärsskap och Claritas-serien

"Som konstnär föddes Timo Sarpaneva vid Iittalas glasfabrik. Det var himlen på jorden för honom. Jag kände honom inte som ung men varje gång han klev in på fabriken, var det som om han blev en sprudlande ung man igen. Jag följde ofta med honom till fabriken bara för att få bevittna den fantastiska omvandlingen. Han levde i symbios med fabriken och de som arbetade där. När han skapade Claritas arbetade han dygnet runt med glasblåsarna. Han sov vid fabriken i 15-minuters perioder när så krävdes och instruerade pojkarna vid fabriken att komma med choklad och saltlakrits när han vaknade. Heikki Punkari, Timos högra hand, kommer ihåg perioden då Claritas skapades med ömhet. Tillsammans gjorde de sextiofyra variationer av Claritas under sex veckor, var och en, ett unikt mästerverk i sig."

Timos arbetsmetoder

"Möjligheterna och begränsningarna inom glasblåsning begränsar vad en formgivare kan göra men Timo var alltid exalterad när han arbetade inom de gränser som glas som material och dess natur innebär. Han kunde göra snabba justeringar och arbeta om sina planer som en reaktion på de expertutlåtanden som glasblåsarna vid fabriken kom med. Det är omöjligt att tvinga glas som material att fungera på ett visst sätt. Det kanske inte passar i den form du tänkt dig eller böjer sig inte i den exakta riktning som du föreställt dig. Människor tror ofta att konst-glasblåsning och industriell glasblåsning sker inom samma ramar men faktum är att det är två skilda saker. Inom industridesign, behöver föremålen tillverkas rationellt och planerna behöver ändras i enlighet med de begränsningar som tekniken och materialet innebär."

See through glass piece with a flower on a white backround

Designerns kultställning

“När man utbildar nya och unga formgivare, är ett av de största misstag man kan göra att överdriva designerns betydelse. Att sätta designern på en piedestal har varit ett av de fundamentala fel vi gjort då vi berättat historien om finländsk design. Det gör mig rasande. Designern är bara en del av ett team. Han existerar inte om han inte har sitt team omkring sig vid fabriken, ett team där alla jobbar mot samma mål. Ta som exempel en kompositör. Om han skriver ett stycke som ingen spelar är det bara ett pappersark. Att designa bygger på samma princip. Utan ett team, är allt bara en skiss. Timo var en briljant konstnär men han skulle aldrig ha tillåtit någon att förminska hans team eller radera dem från historien.”

Glas som material

“Glas är ett magiskt material. Det är fascinerande att tänka på att glas egentligen bara är jord. Samma jord som vi går på. Det sätt på vilket glas hanteras är också magiskt. För att inte nämna rollen av vatten, gravitation eller centrifugalkraft. Det är som en saga! Det är som något taget ur en saga. Du behöver inte läsa Bröderna Grimm, bara besök en glasfabrik."

a white pot with a flower in a white background

Magiskt glas

Sarpanevas design