Alvar Aaltos alla färger

Text: Anniina Koivu. Foto: Bryan Saragosa.
Hängande på väggen av informationsområdet Paimio Sanatorium i Åbo, Finland, fångar en inramad målning besökarnas uppmärksamhet. Med sina mångfärgade stycken, och en stor öppen V-form, ser målningen ut som abstrakt konst. En närmare undersökning avslöjar dock att detta i själva verket är sanatoriumets planlösning - och representerar en färgkarta över de ursprungliga färgerna som används i olika delar av sjukhuset.

En färgmodell över Paimio Sanatoriums interiörer av dekorationskonstnären Eino Kauria. Foto: Maija Holma, Alvar Aalto Museum. 2016
Paimio Sanatorium, beläget i sydvästra Finland, fokuserade på behandling av tuberkulos och designades av Alvar Aalto i modernistisk stil. Varje detalj i den praktiska byggnaden var utformad för att möta ett behov, med det yttersta målet att skapa en miljö som gav plats för läkning. Sanatoriumets möbler och inredning var också speciellt utformade för det rum där de var belägna. Varje färgelement valdes noggrant.

På 1930-talet, innan en antibiotikabehandling för tuberkulos upptäckts, betraktades frisk luft och solljus som de bästa behandlingarna för att bota den förödande sjukdomen. Därför hade sanatoriet många öppna ljusfyllda lokaler. Patientrummen erbjöd utsikt över landskapet genom stora vertikala fönster mot söder. En takterrass med utsikt över toppen av tallar var inredd för att sola, omgiven av frisk luft.

Men inte bara rummets arkitektoniska utformning var inriktad mot sjukdomen. Patienternas behov beaktades vid utformningen av varje enskild möbel. Den mest kända är den lilla trästolstolen Paimio: utformad speciellt för tuberkulospasienter – stolen var bekväm och hygienisk utan att se ut som en steril sjukhusstol.

Aalto såg färgens potential att bidra till läkningsprocessen och tillämpade dem målmedvetet i hela byggnaden.

När Paimio Sanatorium öppnade 1932 var centret en av världens bästa anläggningar för behandling av tuberkulos. Byggnaden blev omedelbart en ikon för funktionalistisk arkitektur och lyfte den unga arkitekten Alvar Aalto till internationell berömmelse.

Det inramade markplanets färgkarta - varav det bara finns en kopia bevarad på Aalto-museet i Jyväskylä - skapades i slutet av byggnadsarbetet som en förteckning av byggnadens färgschema.

Den målades av konstnären Eino Kauria, som på uppdrag av Aalto arbetade på byggarbetsplatsen. Kauria var ansvarig för färgarbetet och att samordna färgerna. Kauria fastnade för Aaltos kraftfulla vision när det gällde färger. I en intervju från 1986 berättade Kauria om hur bestämd Aalto var gällande sina färgval och hur rikt färglatt sjukhusbyggnaden faktiskt blev.

Starkt gula gummigolv i trappan på den centrala vingen och i korridorerna skapade en känsla av ljusstyrka och solljus. (På mörka vinterkvällar skapade de klara korridorerna en glödande känsla i byggnaden). Röda rör innebar värmeelement. Olika blå toner - från himmelsblå till ljust mint och turkost - användes för att skapa en lugnande atmosfär i gemensamma utrymmen i hela byggnaden. Toner av varmt grå och mörkare grått användes tillsammans med okra orange, tegelröd eller lätt senapsgul. Taket i patientrummen var målade i mjuka toner av mörkgrön, för att skapa en lugnande effekt på de som var sängsbundna.

Tyvärr är färgkartan idag bara en historia av det förflutna. Mycket få av de ursprungliga färgerna i byggnaden finns kvar. Väggarna blev vitmålade då sanatoriet slutat användas som tuberkulosbehandlingscenter.


Nyligen har dock Kaurias färgkarta tid använts som en utgångspunkt för ett omfattande färgforskningsprojekt. År 2015 kartlade en grupp forskare från Alvar Aalto-stiftelsen, med delfinansiering från Getty Foundation, som en del av initiativet ""Keeping it Modern"", de ursprungliga färgerna som användes på sanatoriet. Resultaten ingår i en konserveringshanteringsplan som ger skyddsåtgärder och långsiktiga underhållsstrategier som kommer att skydda byggnaden i framtiden.


Tack vare denna forskning står en sak klar: färg var avgörande för Aaltos vision, och hans ursprungliga palett var allt annat än minimalistisk.

Tyvärr är färgkartan idag bara en historia av det förflutna. Mycket få av de ursprungliga färgerna i byggnaden finns kvar. Väggarna blev vitmålade då sanatoriet slutat användas som tuberkulosbehandlingscenter.


Nyligen har dock Kaurias färgkarta tid använts som en utgångspunkt för ett omfattande färgforskningsprojekt. År 2015 kartlade en grupp forskare från Alvar Aalto-stiftelsen, med delfinansiering från Getty Foundation, som en del av initiativet ""Keeping it Modern"", de ursprungliga färgerna som användes på sanatoriet. Resultaten ingår i en konserveringshanteringsplan som ger skyddsåtgärder och långsiktiga underhållsstrategier som kommer att skydda byggnaden i framtiden.


Tack vare denna forskning står en sak klar: färg var avgörande för Aaltos vision, och hans ursprungliga palett var allt annat än minimalistisk.

Dr Mikko Aromaa, glaskemist vid Iittala, ger ytterligare en förklaring. "Färgen på ett glasstycke beror på råmaterialets renhet och finhet. Iittala smälte traditionellt lokal sand, som tenderar att vara grovare, med mer järnföroreningar. Vid den tiden accepterade människor orenheter i glaset och stördes inte av färgfluktuationer." Konsumenterna fokuserade snarare på funktion. Glasobjekt skulle vara vara robusta, funktionella och vara ganska små i storlek – för att kunna passa in i  människors nya småskaliga bostäder i storstäder. Dekorativa aspekter var sekundära. "Standardglas brukade vara grönt, brunt eller blått. Även klart glas var aldrig helt klart, utan hade en grön eller blå nyans", fortsätter Aromaa.

Nya glasfärger introducerades i större skala efter andra världskriget, då konsumenterna gradvis blev mer intresserade av dekorativa föremål. Enligt Aromaa var det här ockå den tid då sökandet efter helt klart glas började. "Renhet och ljusstyrka i glas blev kvalitetskriterier, liksom exakt färgning. Glasfabrikerna började kompensera för de naturliga nyanserna av glas genom att lägga till komplementära färger."

Från 1950-talet utökades Aalto-kollektionen med tre nya färger: koboltblå, rubinröd och opal.

Idag är det teoretiskt möjligt att tillverka glas i vilken färg som helst. Ändå används inte alla färger eftersom lagstiftning förbjuder skadliga ingredienser. De rubinröda Aalto-vaserna från 1950-talet är till exempel kadiumbaserade. ""Dessa produceras inte längre eftersom produktionen visade sig vara skadlig för arbetarna"", säger Aromaa. Förbudet omfattar även uranglas, vilket lyste under UV-ljus. Iittala förberedde sig inför det kommande EU-förbudet mot kadium och började undersöka alternativa recept för rubinröd. Idag används koppar för att producera det livfulla, rika tranbärsröda glaset. Det röda "i"  har blivit karaktäristiskt för Iittala som varumärke och det röda glaset kräver än idag högkvalificerade munblåsare. "När glasblåsaren börjar på morgonen vet han inte vilken färg han kommer att sluta med. Vissa är mörkare, ljusare, mer orange eller brunaktig. Det är charmen med rött glas", Aromaa pausar och ler. "Och det finns knep, vilka är våra viktigaste bevarade hemligheter".

Med så mycket potentiell variation – det finns 71 aktiva färger i Iittalas nuvarande samling – kommer Aalto vasen "endast" i elva olika nyanser.

"Teoretiskt sett är allt möjligt, men alla färgtillägg till Aalto-vaserna måste alltid noga övervägas", säger Koskinen. Designers ursprungliga intentioner måste respekteras och skyddas. För detta ändamål är Aalto-stiftelsen involverad i alla nya lanseringar.

Trots att det inte finns några bevarade uppgifter över Alvar Aaltos egna åsikter kring färger, var han alltid väldigt tydlig i sin inställning till design. Denna generella inställning, kan vi anta, även gäller färg.

I Aaltos värld är syftet med arkitekturen att ""koppla den materiella världen i harmoni med människans liv."" Aaltos värld är en plats där dörrhandtaget betraktas som ""att skaka hand med byggnaden"" – som öppnar dörren till ett utrymme fullt av sensoriska upplevelser. Material måste tjäna människor emotionellt, både vad gäller dess rena form och i den vackra patina som de får med tiden.

Till denna beskrivning kan vi addera att färger också ska användas för att främja människors välbefinnande. Till och med en liten dekorativ vas kan stråla på ett inbjudande sätt och bidra till den intima, övergripande atmosfären i rummet – vare sig det är ditt eget vardagsrum eller ett offentligt sjukhus.